RO | EN | HU

europedirect.Institutii si politici Europene, politici ue, politici comune ale uniunii europene, politicile comune ale uniunii europene, politici comune ale ue, politici sociale europene, politici sociale in ue

Consultare publică privind programul de mobilitate „Primul tău loc de muncă EURES (YFEJ)” și opțiunile pentru eventuale noi programe ale UE privind mobilitatea forței de muncă tinere

16 aprilie 2016

Consultarea publică privind programul de mobilitate „Primul tău loc de muncă EURES (YFEJ)” și opțiunile pentru eventuale noi măsuri ale UE referitoare la mobilitatea forței de muncă tinere în Uniunea Europeană a fost lansata la începutul anului 2016 și se va încheia pe 22 aprilie 2016. Această consultare este realizată în cadrul evaluării ex-post a programului de mobilitate „Primul tău loc de muncă EURES”. De asemenea, evaluarea va examina posibile opțiuni viitoare de politică pentru sprijinirea mobilității forței de muncă tinere în UE.
Detalii

Comitetul European pentru Standardizare (CEN)

14 aprilie 2016

Standardele europene aduc beneficii tehnologice, economice și sociale. Acestea ajută la armonizarea specificațiilor tehnice ale produselor și serviciilor, eliminând barierele din calea comerțului. Comitetul European pentru Standardizare (CEN) este o asociație care reunește 33 de organizații naționale de standardizare și este recunoscut de Uniunea Europeană ca organism responsabil de dezvoltarea standardelor la nivel european.
Standardele europene sunt concepute pe baza propunerilor primite de la instituții și firme interesate de standardizarea în domeniul propriu de bussiness. Ca urmare, orice organizație interesată se poate adresa direct sau indirect către CEN în aceste sens.
Mai mukte detalii găsiți pe site-ul CEN accesând link-ul http://www.cen.eu/you/participate/Pages/default.aspx

EuTube

13 martie 2016

Canalul oficial EU Youtube Channel îl puteți accesa AICI

ABC-ul Parlamentului European

03 martie 2016

Pentru a înțelege mai ușor funcționarea Parlamentului European (PE), biroul de presă al PE a publicat un infografic sugestiv.
Accesați acest document pe link-ul http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20151116IFG02847/The-ABC-of-the-European-Parliament

Platformă europeană de consiliere în domeniul investițiilor

23 februarie 2016

Comisia Europeana si Banca Europeana de Investitii au lansat în comun o Platformă online de consiliere în domeniul investițiilor din Fondurile Structurale și de Investiții (fondurile ESI).
Detalii

NewsHub. Un nou instrument de comunicare al PE

12 februarie 2016

Parlamentul European a lansat NewsHub, un serviciu de știri instantanee al Parlamentului European ce adună într-un singur loc și în timp real informații de pe diferite platforme, publicate de deputații europeni, grupurile politice, președinte și serviciile de presă ale instituțiilor.
Pentru detalii, accesați www.epnewshub.eu.

Platforma REFIT - opinii cu privire la modul de a face legi și inițiative ale UE

30 ianuarie 2016

Ca urmare a deciziei din 19 mai 2015, Comisia Europeană a lansat Platforma REFIT, pentru un dialog permanent cu statele membre și cu părțile interesate privind îmbunătățirea legislației UE.
Activitatea platformei este condusă de către membrii săi, luându-se în considerare sugestiile de la părțile interesate privind reducerea poverii administrative și de reglementare, primite prin intermediul formularului on-line "Reduceți efortul" care este accesibil publicului.
Comisia dorește să audă opinia cetățenilor cu privire la modul de a face legile și inițiativele UE mai eficace și mai eficiente, prin formularul de contact on-line de mai jos:
http://ec.europa.eu/smart-regulation/refit/simplification/consultation/consultation_en.htm#up

Consultare publică în domeniul guvernării electronice

20 ianuarie 2016

Consultarea publică privind planul de acțiune în domeniul guvernării electronice în perioada 2016-2020 are în vedere colectarea de opinii de la cetățenii UE, fiind una din acțiunile destinate finalizării Pieței unice digitale pentru Europa, potrivit strategiei dedicate.
Pentru a contribui la această consultare publică, puteți completa până la data de 22 ianuarie 2016 chestionarul on-line accesabil pe site-ul Reprezentanței în Romania a CE.http://ec.europa.eu/romania/index_ro.htm sau direct AICI.
Detalii

Prioritățile Comisiei Europene pentru anul 2016

11 ianuarie 2016

În anul 2016, prioritatea centrală a Comisiei rămâne clară: aceasta va da dovadă de ambiție atunci când e vorba de chestiuni de importanță majoră și va îmbunătăți modul în care realizează obiectivele urmărite și se va arăta mai discretă atunci când e vorba de chestiuni mai puțin importante care nu necesită acțiuni comune ale UE.
Prin programul de lucru pentru 2016, structurat în jurul a 10 priorități stabilite de președintele Jean-Claude Juncker la începutul mandatului, se reafirmă angajamentul de a colabora cu partenerii din cadrul Parlamentului European și al Consiliului, pentru a obține rezultatele pe care europenii le așteaptă. Având în vedere provocările cu care se confruntă Europa în prezent, este timpul pentru acțiuni excepționale.
Găsiți detalii privind prioritățile Comisiei Europene pentru anul 2016 accesînd site-ul Comisiei : http://ec.europa.eu/atwork/key-documents/index_en.htm

Consultare publică privind punerea în practică a unor norme UE

12 decembrie 2015

Cetăţenii Uniunii Europene (UE). alaturi de diverse organizaţii şi autorităţi locale, sunt invitaţi la o Consultare publică privind punerea în practică a normelor UE referitoare la aplicarea treptată a principiului egalității de tratament între bărbați și femei în domeniul securității sociale. Pentru a contribui la această consultare publică, cei interesaţi pot completa chestionarul on-line într-una din limbile oficiale ale UE, până la data de 14 decembrie 2015.
Găsiţi detalii pe site-ul Reprezentanţei Comisiei Europene în România: http://ec.europa.eu/romania/index_ro.htm