RO | EN | HU

europedirect.Institutii si politici Europene, politici ue, politici comune ale uniunii europene, politicile comune ale uniunii europene, politici comune ale ue, politici sociale europene, politici sociale in ue

Oportunități de finanțare prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest oferă informații la zi privind Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 cu ajutorul unui selector de finanțări online, accesabil AICI pe website-ul Agenției. Cei interesați pot căuta finanțarea potrivită pentru proiectele de investiții, în 3 pași simpli, alegând tipul organizației, localizarea (rural, urban) şi domeniul de interes.

Stagii de practică plătită pentru elevi și studenți, în cadrul companiilor

În vederea lansării Axei 6 a Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, pe 15 septembrie 2016 s-a lansat în consultare publică Ghidul pentru apelul „Stagii de practică pentru elevi şi studenţi în sectorul agroalimentar, industrie şi servicii”, cu o alocare totala în valoare de peste 47,8 milioane euro din Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020.
Detalii

Utilizarea combinată a fondurilor structurale și de investiții europene cu fondul european pentru investiții strategice

Într-o declarație de presă făcută pe 2 septembrie 2016, comisarul european Corina Crețu a reiterat importanța dezvoltării de proiecte ce îmbină fondurile structurale și de investiții europene (FSIE) cu fondul european de investiții strategice (FEIS).
Detalii

Instrumente financiare europene

Comisia Europeană a publicat broșura "European Structural and Investment Funds and European Fund for Strategic Investments Complementarities", menită să ajute autoritățile locale și promotorii proiectelor să profite la maximum de posibilitățile de combinare a fondurilor FEIS și ESI.
Detalii

Adoptarea Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Vineri, 10 iulie 2015, premierul Victor Ponta a participat, alături de Comisarul pentru Politici Regionale, Corina Crețu, la evenimentul de semnare a Programului Operațional Infrastructura Mare 2014-2020. Cei aproape 9,5 miliarde de euro din fondurile regionale ale Uniunii Europene vor fi investiți în proiecte de mediu, energie și transporturi.
Detalii

Semnarea Programului Operațional Regional 2014 - 2020

Comisarul european pentru politici regionale, doamna Corina Crețu, a semnat marți, 23 iunie 2015, la Bruxelles, împreună cu ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, doamna Sevil Shhaideh, Programul Operațional Regional 2014-2020 pentru România.
Detalii

Programul Operaţional Capital Uman (POCU), priorităţi de investiţii în educaţie

Intervenţiile propuse în cadrul POCU vor contribui la îndeplinirea obiectivului Acordului de Parteneriat şi a celor ale Strategiei naţionale de reducere a abandonului şcolar timpuriu, ale Strategiei naţionale pentru învăţământ terţiar şi ale Strategiei naţionale pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii. Informaţii detaliate pe www.fonduri-ue.ro.
Detalii

Acordul de parteneriat 2014-2020

Acordul de Parteneriat pentru perioada 2014-2020 (AP), aprobat de Comisia Europeană pe data de 6 August 2014, este un document strategic de programare, care prezintă modul în care vor fi cheltuite Fondurile Europene Structurale şi de Investiţii (FESI) în acest exerciţiu financiar. Având ca şi punct de pornire documentele de poziţie elaborate de serviciile Comisiei în 2012 pentru fiecare Stat Membru şi ca scop de a contribui la obiectivele Strategiei 2020 ale Uniunii Europene, Acordul este rezultatul negocierilor între Comisia Europeană şi Autorităţile Naţionale.
Detalii

Programe operaţionale în perioada 2014-2020

Perioada 2014-2020 a venit cu noutăți. Astfel, accentul s-a pus mai puternic pe rezultate, respectiv ținte mai clare și măsurabile pentru un grad sporit de răspundere, simplificarea, care a presupus același set de norme pentru cinci fonduri. Schimbări au fost și la nivelul condițiilor, introducându-se anumite precondiții specifice anterior canalizării fondurilor. Consolidarea dimensiunii urbane și combaterea excluziunii sociale, prin care o sumă minimă din FEDR a fost alocată proiectelor integrate la nivelul orașelor și din FSE, pentru susținerea comunităților marginalizate au fost cuprinse în lista de noutăți aduse de Comisia Europeană.
Detalii

Programe operaţionale în perioada 2007-2013

În perioada 2007-2013, României îi este alocată, prin instrumentele structurale, suma de 19,7 miliarde de euro. Suma este disponibilă prin intermediul a şapte programe operaţionale sectoriale şi regionale, la care se adaugă opt programe de cooperare teritorială cu alte state.

Pentru programele operaţionale sectoriale şi regionale, în cadrul ministerelor de linie corespunzătoare a fost desemnată către o Autoritate de Management responsabilă cu gestionarea şi implementarea programului. În funcţie de specificul programului operaţional, în relaţia dintre Autoritatea de Management şi beneficiar pot interveni Organisme Intermediare, centrale sau regionale.
Detalii