RO | EN | HU

europedirect.Institutii si politici Europene, politici ue, politici comune ale uniunii europene, politicile comune ale uniunii europene, politici comune ale ue, politici sociale europene, politici sociale in ue

Oportunități de finanțare prin POR 2014-2020

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest oferă informații la zi privind Programul Operațional Regional 2014-2020 cu ajutorul unui selector de finanțări online, accesabil AICI pe site-ul Agenției. Cei interesați pot căuta finanțarea potrivită pentru proiectele de investiții, în 3 pași simpli, alegând tipul organizației, localizarea (rural, urban), domeniul de interes.

Stagii de practică plătită pentru elevi și studenți, în cadrul companiilor

În vederea lansării Axei 6 a Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, pe 15 septembrie 2016 s-a lansat în consultare publică Ghidul pentru apelul „Stagii de practică pentru elevi şi studenţi în sectorul agroalimentar, industrie şi servicii”, cu o alocare totala în valoare de peste 47,8 milioane euro din Programul Operațíonal Capital Uman 2014-2020.
Detalii

Utilizarea combinată a fondurilor structurale și de investiții europene cu fondul european pentru investiții strategice

Într-o declarație de presă făcută pe 2 septembrie 2016, comisarul european Corina Crețu a reiterat importanța dezvoltării de proiecte ce îmbină fondurile structurale și de investiții europene (FSIE) cu fondul european de investiții strategice (FEIS). "Acest demers va favoriza atragerea de investiții în regiuni și sectoare unde FEIS a avut o acoperire limitată până în prezent. De asemenea, el va sprijini investițiile strategice în domenii precum eficiența energetică, infrastructură, cercetare și inovare și asistență pentru micile afaceri. Îmi doresc ca autoritățile naționale și locale să utilizeze la maximum aceste oportunități. Planul de investiții și fondurile structurale și de investiții europene se consolidează reciproc și au un singur scop – să relanseze creșterea economică în Europa", a declarat Comisarul european în cadrul unei sesiuni de informare la nivel înalt pe tema Fondului european pentru investiții strategice (FEIS), sesiune organizată la Cracovia, în Polonia. .

Pe FSIE, România benefiază de un buget total de 36.447.518 905 euro pentru perioada 2014-2020. Pe FEIS nu există alocări geografice sau sectoriale.

Găsiți AICI mai multe informații despre FEIS, iar AICI despre FSIE, furnizate de site-ul CE.

Instrumente financiare europene

Ghid de utilizare

Comisia Europeană a publicat broșura "European Structural and Investment Funds and European Fund for Strategic Investments Complementarities", menită să ajute autoritățile locale și promotorii proiectelor să profite la maximum de posibilitățile de combinare a fondurilor FEIS și ESI.
Detalii

Adoptarea Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Vineri 10 iulie 2015, premierul Victor Ponta a participat, alături de Comisarul pentru Politici Regionale, Corina Crețu, la evenimentul de semnare a Programului Operațional Infrastructura Mare 2014-2020. Cei aproape 9,5 miliarde de euro din fondurile regionale ale UE vor fi investiți în proiecte de mediu, energie și transporturi.
Detalii

Semnarea Programului Operațional Regional 2014 - 2020

Comisarul european pentru politici regionale, doamna Corina Crețu, a semnat marți, 23 iunie, la Bruxelles, împreună cu ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, doamna Sevil Shhaideh, Programul Operațional Regional 2014-2020 pentru România.
Detalii

Programul Operaţional Capital Uman (POCU), prioritati de investitii in educatie

Intervenţiile propuse în cadrul POCU vor contribui la îndeplinirea obiectivului Acordului de Parteneriat şi a celor ale Strategiei naţionale de reducere a abandonului şcolar timpuriu, ale Strategiei naţionale pentru învăţământ terţiar  şi ale Strategiei naţionale pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii. Informatii detaliate pe www.fonduri-ue.ro.
Detalii

Acordul de parteneriat 2014-2020

Acordul de Parteneriat pentru perioada 2014-2020 (AP), aprobat de Comisia Europeană pe data de 6 August 2014, este un document strategic de programare, care prezintă modul în care vor fi cheltuite Fondurile Europene Structurale şi de Investiţii (FESI) în acest exerciţiu financiar. Având ca şi punct de pornire documentele de poziţie elaborate de serviciile Comisiei in 2012 pentru fiecare Stat Membru şi ca scop de a contribui la obiectivele Strategiei 2020 ale Uniunii Europene  - creşterea economică inteligentă, durabilă şi incluzivă -, Acordul este rezultatul negocierilor între Comisia Europeană şi Autorităţile Naţionale.
Detalii

Programe operationale in perioada 2007-2013

In perioada 2007-2013, României îi este alocata, prin instrumentele structurale, suma de 19,7 miliarde de euro. Suma este disponibila prin intermediul a şapte programe operaţionale sectoriale şi regionale, la care se adaugă opt programe de cooperare teritorială cu alte state.

Pentru programele operaţionale sectoriale şi regionale, în cadrul ministerelor de linie corespunzătoare a fost desemnată câte o Autoritate de Management responsabilă cu gestionarea şi implementarea programului. În funcţie de specificul programului operaţional, în relaţia dintre Autoritatea de Management şi beneficiar pot interveni Organisme Intermediare , centrale sau regionale.
Detalii