RO | EN | HU

europedirect.Institutii si politici Europene, politici ue, politici comune ale uniunii europene, politicile comune ale uniunii europene, politici comune ale ue, politici sociale europene, politici sociale in ue

Stiri

Cartea verde privind asigurările în contextul dezastrelor naturale și al celor provocate de om

18 aprilie 2013

Comisia Europeană a prezentat un pachet care constă în doua părți. Strategia UE privind adaptarea la schimbările climatice stabilește un cadru și mecanisme pentru creșterea nivelului de pregătire al UE pentru impacturile climatice actuale și viitoare. De asemenea, printr-o măsură conexă, Comisia a adoptat o Carte verde privind asigurările în contextul dezastrelor naturale și al celor provocate de om. Această consultare publică lansează o amplă dezbatere privind disponibilitatea și caracterul adecvat al opțiunilor de asigurare existente.


Detalii

Primul raport privind traficul de persoane in UE

16 aprilie 2013

În perioada 2008-2010 s-au înregistrat 23 632 de victime identificate sau presupuse ale traficului de persoane în UE. Aceste cifre reprezintă aspectul cel mai frapant care reiese din primul raport privind traficul de persoane în Europa, publicat de Comisia Europeană.
Detalii

În pofida progreselor înregistrate în ceea ce privește reducerea abandonului școlar și creșterea numărului absolvenților de studii superioare, persoanele de sex masculin rămân tot mai mult în urmă

15 aprilie 2013

Potrivit noilor cifre pentru 2012 date publicității de Eurostat, majoritatea statelor membre ale UE au înregistrat progrese în ceea ce privește atingerea obiectivelor educaționale ale Strategiei Europa 2020 privind reducerea ratei abandonului școlar sub 10 % și creșterea procentului de tineri absolvenți de studii superioare (terțiare sau echivalente) la peste 40 % până în 2020.
Detalii

Securitatea internă: Ce progrese au fost realizate?

11 aprilie 2013

Criminalitatea organizată este în continuare o provocare majoră pentru securitatea internă a UE. Criminalitatea informatică, împreună cu traficul de persoane și creșterea extremismului violent sunt, de asemenea, amenințări majore la adresa securității, cu care UE se confruntă în continuare, alături de spălarea banilor și corupție. Aceste amenințări sunt evidențiate în raportul anual al Comisiei privind punerea în aplicare a Strategiei de securitate internă a Uniunii Europene, care a fost dat publicității la 10 aprilie 2013.
Detalii

Propunere de creare a unei piete unice pentru produsele si organizatiile ecologice

10 aprilie 2013

Comisia Europeană propune metode cu aplicabilitate în întreaga UE pentru a măsura performanța de mediu a produselor și a organizațiilor și încurajează statele membre și sectorul privat să le adopte.


Detalii

Potrivit unui raport, femeile continuă să fie subreprezentate în domeniul cercetării din UE

05 aprilie 2013

În Europa, proporția cercetătorilor de sex feminin este în creștere, însă femeile continuă să fie subreprezentate în disciplinele și carierele științifice. Acesta este mesajul ultimei ediții a raportului „She Figures”, publicat astăzi de Comisia Europeană.
Detalii

Comisia Europeană invită industria să disemineze bune practici în domeniul combaterii schimbărilor climatice

08 aprilie 2013

Luni, 8 aprilie 2013, reprezentanți ai industriei și ai sectorului public din 10 state membre ale UE participă la o misiune pe teren pentru a vizita societăți aflate în avangarda eficienței energetice din Danemarca.


Detalii

88 milioane de euro pentru Fructe în Școli

01 aprilie 2013

Comisia Europeană a aprobat alocarea finală a fondurilor UE pentru programul de distribuire de fructe și legume în școli, denumit "Schema de Distribuire a Fructelor în Școli", pentru anul școlar 2013/2014.


Detalii

Comisia Europeană extinde domeniul de aplicare al analizei sale privind sistemele judiciare ale statelor membre

28 martie 2013

Comisia Europeană a prezentat astăzi un nou instrument comparativ pentru promovarea unor sisteme judiciare eficace în Uniunea Europeană și, prin urmare, pentru consolidarea creșterii economice. „Tabloul de bord european privind sistemele judiciare” va oferi date obiective, fiabile și comparabile privind funcționarea sistemelor judiciare din cele 27 de state membre ale UE.
Detalii

Comisia Europeană lansează o carte verde privind finanțarea pe termen lung a economiei europene

25 martie 2013

Comisia Europeană a adoptat astăzi o carte verde prin care lansează o consultare publică de trei luni privind modalitățile de promovare a furnizării de finanțare pe termen lung și de îmbunătățire și diversificare a sistemului de intermediere financiară pentru investițiile pe termen lung în Europa.
Detalii