RO | EN | HU

europedirect.Institutii si politici Europene, politici ue, politici comune ale uniunii europene, politicile comune ale uniunii europene, politici comune ale ue, politici sociale europene, politici sociale in ue

Romania a progresat gratie politicii de coeziune a Uniunii Europene

La doi ani după ce a aderat la Uniunea Europeană, România a făcut progrese substanţiale în punerea în aplicare a proiectelor susţinute prin fonduri UE structurale şi de coeziune. României i s-a alocat, pentru perioada bugetară 2007-2013, un total de 19,7 miliarde de euro pentru investiţii regionale în cadrul politicii de coeziune şi peste 200 de proiecte au fost deja aprobate pentru cofinanţare de către autorităţile naţionale.

Comisarul european pentru politica regională, Danuta Hübner, a declarat: „România obţine rezultate concrete la faţa locului mulţumită sprijinului important pe care îl primeşte din partea Uniunii Europene şi a hotărârii autorităţilor naţionale, regionale şi locale de a se concentra asupra priorităţilor care vor aduce competitivitate, locuri de muncă şi creştere pe termen lung. Mesajul meu pentru România este simplu:continuaţi în acelaşi fel!”  România a lansat cinci „programe operaţionale”, finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională şi Fondul de coeziune.Programele stabilesc priorităţi pentru investiţii în vederea impulsionării sectorului transporturilor, a competitivităţii economice, a dezvoltării regionale şi a mediului înconjurător. S-au prezentat peste 4 000 de proiecte pentru sprijin UE şi până acum au fost aprobate 224.

Proiecte majore aflate în derulare

Comisia a primit şi planuri pentru 13 proiecte majore (costurile totale pentru fiecare proiect depăşesc 25 de milioane de euro în cazul programelor legate de mediu sau 50 de milioane de euro în alte domenii). Nouă dintre aceste proiecte, destinate modernizării şi extinderii reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare din mai multe localităţi, au primit aprobare pentru finanţare, iar Comisia aşteaptă propuneri pentru încă 70 de proiecte majore în cursul anului 2009.

Folosirea la maximum a fondurilor UE

Capacitatea de utilizare eficientă şi eficace a resurselor UE este esenţială: absorbţia cu succes a fondurilor necesită programe bine concepute şi proiecte de bună calitate. Înainte de aderarea la UE, în perioada 2000-2006, România a primit doar puţin peste 2 miliarde de euro prin Instrumentul pentru politici structurale de preaderare (ISPA) pentru finanţarea unor programe de transport şi mediu. Rata de absorbţie pentru aceste fonduri ISPA în 2008 a crescut cu 50% în comparaţie cu 2007. Printre proiectele cofinanţate de UE se numără podul rutier şi de cale ferată peste Dunăre între Vidin, Bulgaria şi Calafat, România, care facilitează traficul şi comerţul între sud-estul Europei, Turcia şi Europa centrală (contribuţie ISPA: 70 de milioane de euro).

Respectarea normelor

Punerea în aplicare fără probleme a programelor şi proiectelor cu sprijin UE necesită, de asemenea, sisteme de gestionare şi control de înaltă calitate. Respectarea legislaţiei UE, de exemplu a normelor privind mediul şi egalitatea şanselor, este o precondiţie a finanţării proiectelor. Înainte de a se face şi alte plăţi în afara avansurilor, Comisia trebuie să se asigure că sistemele de gestionare şi control respectă normele în integralitate. Comisia a aprobat deja trei dintre cele cinci rapoarte de evaluare a conformităţii şi se aşteaptă în curând un aviz în ceea ce priveşte cel de-al patrulea. În paralel, au avut loc reforme structurale şi administrative, mai ales în sectorul resurselor de apă, prin instituirea operatorilor regionali, iar sectorul deşeurilor solide este aşteptat să sufere o restructurare similară în 2009. Punerea în aplicare a politicii „polilor de creştere” este considerată, de asemenea, o prioritate strategică pentru stimularea dezvoltării.

Abordarea crizei financiare

Drept răspuns la criza economică şi financiară, România va primi în 2009 un avans suplimentar de lichidităţi în valoare de aproximativ 260 de milioane de euro în cadrul politicii de coeziune, pentru a grăbi punerea în aplicare a proiectelor. Această sumă aduce totalul avansurilor primite de România de la startul noii perioade de finanţare pentru politica de coeziune, în 2007, la aproximativ 1,95 miliarde de euro. Autorităţile române au lansat mai multe iniţiative noi drept răspuns la criză, mai ales de sprijin pentru IMM-uri şi de abordare a problemelor din sectorul transporturilor, precum şi de simplificare a procedurilor, pentru îmbunătăţirea punerii în aplicare a proiectelor. În total, României i s-a alocat suma de 19,7 miliarde de euro în cadrul politicii de coeziune pentru perioada 2007-2013.Ea va primi 9 miliarde de euro din Fondul european de dezvoltare regională (FEDER), 6,6 miliarde de euro din Fondul de coeziune, 3,7 miliarde de euro din Fondul social european (FSE) şi 455 milioane de euro pentru cooperare teritorială.În plus, România va beneficia de 8 miliarde de euro din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR).

Pagini Utile

Pentru informaţii suplimentare cu privire la politica de coeziune în România: http://ec.europa.eu/regional_policy/atlas2007/romania/index_ro.htm
Pentru informaţii suplimentare cu privire la răspunsul politicii europene de coeziune la criza economică: http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/recovery/