RO | EN | HU

europedirect.Institutii si politici Europene, politici ue, politici comune ale uniunii europene, politicile comune ale uniunii europene, politici comune ale ue, politici sociale europene, politici sociale in ue

Stagii de practică plătită pentru elevi și studenți, în cadrul companiilor

Arhiva stiri

În vederea lansării Axei 6 a Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, pe 15 septembrie 2016 s-a lansat în consultare publică Ghidul pentru apelul „Stagii de practică pentru elevi şi studenţi în sectorul agroalimentar, industrie şi servicii”, cu o alocare totală în valoare de peste 47,8 milioane euro din Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020.

Apelul face parte din Axa prioritară 6 „Educație și competențe", Prioritatea de investiții 10.IV. "Sporirea relevanței pe piața forțelor de muncă, a educației și a sistemelor de formare, facilitarea tranziției de la educație la piața forțelor de muncă și consolidarea formării și a sistemelor de formare profesională, precum și a calității lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competențelor, adaptarea programelor de învățământ și instituire și dezvoltarea unor sisteme de învățare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învățare duală și programe de ucenicie.
Detalii despre Programul Operațional Capital Uman găsiți pe site-ul
http://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014