RO | EN | HU

europedirect.Institutii si politici Europene, politici ue, politici comune ale uniunii europene, politicile comune ale uniunii europene, politici comune ale ue, politici sociale europene, politici sociale in ue

Numarul utilizatorilor telefoniei mobile creste, preturile pentru consumatori scad

Cu un număr de abonamente care echivala în 2008 cu 119% din populaţia UE (mai mult cu 7% decât în 2007), Europa este lider mondial în domeniul serviciilor de telefonie mobilă, depăşind detaşat SUA (87%) şi Japonia (84%), constată raportul de progres al Comisiei privind piaţa unică a telecomunicaţiilor, publicat astăzi. În pofida crizei economice, sectorul telecomunicaţiilor în UE (care reprezintă aproximativ 3% din PIB-ul UE) a continuat să crească în 2008, înregistrând venituri de peste 300 miliarde EUR, cu 1,3% mai mult decât în 2007, şi depăşind performanţa celorlalte sectoare economice (care au crescut cu doar 1%). Consumatorii au cel mai mult de câştigat de pe urma competitivităţii: plătesc mai puţin, obţinând un raport mai bun calitate-preţ. Graţie acţiunilor întreprinse la nivelul UE, valoarea medie a facturilor telefonice a scăzut în 2008 de la 21,48 EUR la 19,49 EUR, iar 75% dintre consumatorii europeni beneficiază acum de conexiuni la Internet de cel puţin 2 megabiţi pe secundă (viteze care permit, de exemplu, vizionarea programelor TV pe Internet). Totuşi, raportul Comisiei avertizează de asemenea că, în lipsa unei mai bune coordonări la nivel european, beneficiile pieţei unice a telecomunicaţiilor ar putea fi periclitate de reglementări inconsecvente la nivel naţional.
„Europa este, prin excelenţă, continentul comunicaţiilor mobile, numărul utilizatorilor telefoanelor mobile şi ai serviciilor mobile de bandă largă fiind în creştere.În pofida crizei economice globale, consumatorii europeni comunică mai mult ca oricând prin intermediul telefoanelor şi al Internetului. Aceasta este o veste bună pentru un sector care poate ajuta Europa să sfideze tendinţele economice nefavorabile”, a afirmat Viviane Reding, Comisar pentru telecomunicaţii al UE.„Dar nu ne putem culca pe lauri.Trebuie să consolidăm independenţa autorităţilor de reglementare naţionale.Pentru a spori convergenţa dintre telefonia fixă şi cea mobilă, este necesară, de asemenea, o concurenţă mai loială între operatorii de telefonie fixă şi mobilă.În sfârşit, trebuie să prevenim o eludare a reglementărilor UE care ar putea dăuna pieţei noastre unice. Sunt preocupată mai ales de faptul că multe autorităţi de reglementare naţionale acţionează după bunul lor plac în privinţa reţelelor de internet de mare viteză. Calea spre concurenţa loială şi spre investiţiile în aceste reţele nu trece prin 27 de soluţii diferite care favorizează, în principal, campionii naţionali, ci prin pieţele deschise, prin certitudine juridică şi şanse egale pentru toţi investitorii şi operatorii.”
Raportul Comisiei publicat astăzi este o fotografie a pieţei europene a telecomunicaţiilor şi a situaţiei concurenţiale din cele 27 de state membre.

Creştere sectorială mai puternică decât cea a altor sectoare economice

Conform estimărilor, creşterea sectorului telecomunicaţiilor în UE în 2008 este de 1,3%, procent superior celui de 1% corespunzător creşterii PIB-ului real al întregii economii.Descurajează în continuare inflaţia prin preţuri încă în scădere pentru majoritatea comunicaţiilor standard (precum apelurile telefonice sau navigarea pe internet).

Telefonia mobilă: consumatorii plătesc cu 34,5% mai puţin decât acum 5 ani

În UE în 2008, piaţa telefoniei mobile a rămas cel mai dinamic segment al telecomunicaţiilor.Numărul utilizatorilor telefoniei mobile a crescut de la 112% din totalul populaţiei în 2007 la 119% în 2008.Italia, Lituania şi Luxembourg au depăşit 140%.Cota de piaţă medie a principalilor operatori a scăzut cu aproximativ 3% anul trecut, indicând o piaţă mai competitivă.Prin urmare, consumatorii vorbesc mai mult timp şi trimit mai multe mesaje la preţuri cu cel puţin 34,5% mai reduse decât în 2004.

Statele membre ale UE - lider mondial în privinţa Internetului de mare viteză

În UE, numărul conexiunilor la Internet prin reţelele fixe de bandă largă este în continuă creştere: cu 14 milioane mai multe în 2008, ajungând la 114 milioane în total.Danemarca şi Ţările de Jos sunt lideri mondiale în domeniul reţelelor de bandă largă, cu un grad de conectare de peste 35% din populaţie.Se află în fruntea clasamentului, împreună cu Suedia, Finlanda, Regatul Unit, Luxembourg, Belgia, Germania şi Franţa, depăşind SUA, care înregistrau 25% în iulie 2008.
Telefonia mobilă de bandă largă este, de asemenea, în creştere; numărul conexiunilor echivalează în prezent cu 13% din populaţia UE.Telefonia mobilă de bandă largă prin carduri de date şi modemuri USB devine o alternativă viabilă la reţelele fixe de bandă largă în ţări precum Austria (numărul conexiunilor echivalează cu 11,4% din populaţie), Finlanda (9,1%) şi Portugalia (8,3%).

Mai mulţi consumatori care schimbă operatorul

20,5 milioane de consumatori şi-au schimbat operatorul de telefonie în 2008, păstrându-şi numerele de telefon fix sau mobil.Din 2003, de când există această posibilitate, şi până în octombrie 2008, aproximativ 84 de milioane de abonaţi (17% dintre cetăţenii UE) şi-au schimbat operatorul.

Încă mai există probleme pentru piaţa unică europeană a telecomunicaţiilor

Raportul de astăzi mai afirmă că reglementările divergente din diferitele state membre ale UE reprezintă în continuare obstacole în calea unei pieţe unice reale pentru operatorii din sectorul telecomunicaţiilor şi pentru consumatori:
- Independenţa autorităţilor naţionale de reglementare în sectorul telecomunicaţiilor este esenţială pentru a asigura o reglementare echitabilă şi eficace, dar încă nu este o realitate în toate cele 27 de state membre ale UE.Împotriva Lituaniei, Letoniei şi României există proceduri în curs privind încălcarea dreptului comunitar, iar împotriva Poloniei a fost deschisă o cauză la Curtea Europeană de Justiţie.
- Reglementarea inconsecventă a unor probleme concurenţiale similare poate constitui o povară suplimentară asupra operatorilor din sectorul telecomunicaţiilor, mai ales asupra companiilor care, în număr tot mai mare, furnizează servicii transfrontaliere sau în mai multe ţări.
- Modalităţile divergente de reglementare a noilor reţele de fibră optică pot denatura concurenţa dintre operatori pe piaţa unică şi pot genera incertitudini legate de reglementare care să afecteze noile investiţii.Unele decizii ale autorităţilor de reglementare par chiar a fi luate într-un mod prin care se încearcă eludarea reglementărilor UE ( IP/08/2060 ).
- Există în continuare discrepanţe semnificative între taxele impuse reciproc de operatori pentru a transmite apelurile efectuate dintr-o altă reţea (de la 0,02 EUR/min în Cipru la 0,16 EUR/min în Bulgaria).
- Deşi în Irlanda sau Malta consumatorii îşi pot schimba operatorul de telefonie mobilă, păstrându-şi numărul de telefon, în doar o zi, pentru acelaşi lucru în Polonia sunt necesare 38 de zile, în Italia 15 şi în Slovacia 14.

Pagini Utile :
La adresa următoare puteţi găsi un dosar de presă care cuprinde noul Raport de progres al Comisiei privind piaţa unică a telecomunicaţiilor, întrebări frecvente şi fişe informative privind fiecare stat al UE:  http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=4784
MEMO/09/129
MEMO/09/132