RO | EN | HU

europedirect.Institutii si politici Europene, politici ue, politici comune ale uniunii europene, politicile comune ale uniunii europene, politici comune ale ue, politici sociale europene, politici sociale in ue

Libera circulație a persoanelor

Cum era firesc, în studiul efectuat de Comisia Europeană (https://www.weforum.org), cel mai mare procent dintre cetățenii europeni a indicat ca principal beneficiu al apartenenței la UE libera deplasare în spațiul european.

Libertatea de circulație și de ședere a persoanelor în Uniunea Europeană reprezintă piatra de temelie a cetățeniei Uniunii și a fost instituită de Tratatul de la Maastricht în 1992. De la crearea Pieței unice interne a Uniunii Europene (în 1993), este asigurată libera circulație a bunurilor, a serviciilor, a capitalurilor și a persoanelor, pe teritoriul acesteia cetățenii europeni sunt liberi să locuiască, să lucreze, să studieze și să facă afaceri. Vedeți AICI mai multe informații despre aspectele legale referitoare la piața unica europeană.

În prezent, libera circulație a persoanelor este reglementată de Directiva 2004/38/CEprivind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora, deși continuă să existe obstacole substanțiale în ceea ce privește punerea sa în aplicare.

Mai multe detalii găsiți AICI, pe site-ul Parlamentului European, unde sunt prezentate fișele tehnice ale Uniunii Europene care urmăresc să ofere o privire de ansamblu asupra procesului de integrare europeană și asupra contribuției Parlamentului European la acest proces.