RO | EN | HU

europedirect.Institutii si politici Europene, politici ue, politici comune ale uniunii europene, politicile comune ale uniunii europene, politici comune ale ue, politici sociale europene, politici sociale in ue

Plasarea managerilor publici in administratia publica

Etapele proiectului constau în recrutarea, selecţia, instruirea, evaluarea şi plasarea pe posturi a managerilor publici.
Potrivit Ordonanţei de urgenţă nr. 92/2008 - privind statutul funcţionarului public denumit manager public, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici întreprinde următoarele demersuri pentru plasarea în sistem a managerilor publici:
1. Solicită autorităţilor şi instituţiilor publice informaţii privind profilul profesional al persoanelor de care instituţia ar avea nevoie;
2. Pe baza informaţiilor primite, întocmeşte un Plan de repartizare a managerilor publici, pe care îl supune aprobării Guvernului (anterior finalizării programelor de formare);
3. Pune la dispoziţia viitorilor manageri publici informaţiile relevante privind plasarea lor după absolvirea programului, astfel încât aceştia să aibă posibilitatea stabilirii propriilor opţiuni;
4. Asigură corelarea dintre nevoile autorităţilor şi instituţiilor publice şi profilul profesional al managerilor publici, în funcţie de clasamentul final al absolvenţilor, întocmit de Institutul Naţional de Administraţie;
5. La finalul procesului, conform rezultatelor obţinute, întocmeşte propunerile de numire în funcţiile publice de manager public, grad profesional asistent, pe care le transmite autorităţilor şi instituţiilor publice.
Responsabilitatea întocmirii actelor administrative de numire, conform propunerilor înaintate de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi în termenele prevăzute de lege, aparţine exclusiv conducătorilor autorităţilor şi instituţiilor publice.