RO | EN | HU

europedirect.Institutii si politici Europene, politici ue, politici comune ale uniunii europene, politicile comune ale uniunii europene, politici comune ale ue, politici sociale europene, politici sociale in ue

Libertatea de stabilire și libera prestare a serviciilor

În strânsă legătură cu libera circulație a persoanelor, cetățenii Uniunii Europene au indicat libertatea de stabilire și libera prestare a serviciilor pe teritoriul unui alt stat membru drept un alt beneficiu important legat de apartenența la UE.

Libertatea de stabilire și libera prestare a serviciilor în Uniunea Europeană sunt prevăzute în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), articolele 26 (piața internă), 49-55 (stabilirea) și 56-62 (serviciile).

În prezent, aplicarea mai amplă a acestor două libertăți în cadrul UE este reglementată de Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind serviciile în cadrul pieţei interne.

Libertatea de stabilire include dreptul unui cetățean al unui stat membru UE de a începe și desfășura activități independente și de a înființa și conduce întreprinderi în alte state ale UE în aceleași condiții ca cele stabilite de legislația acestor state pentru propriii cetățeni.

Libera prestare a serviciilor prevede că persoana care prestează un „serviciu” în alt stat membru UE față de cel de domiciliu, poate să își continue temporar activitatea în statul membru în care este prestat serviciul, în aceleași condiții ca cele impuse de statul membru respectiv propriilor cetățeni.

Mai multe detalii găsiți AICI, pe site-ul Parlamentului European, unde sunt prezentate fișele tehnice ale Uniunii Europene care urmăresc să ofere o privire de ansamblu asupra procesului de integrare europeană și asupra contribuției Parlamentului European la acest proces.