RO | EN | HU

europedirect.Institutii si politici Europene, politici ue, politici comune ale uniunii europene, politicile comune ale uniunii europene, politici comune ale ue, politici sociale europene, politici sociale in ue

Libera circulație a capitalurilor

În conformitate cu art. 63-66 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), completate cu articolele 75 și 215 din TFUE în ceea ce privește sancțiunile, libera circulație a capitalurilor este cea mai recentă libertate consacrată în tratat, fiind și cea mai cuprinzătoare, având în vedere dimensiunea sa unică ce include țările terțe.
Această libertate este una dintre cele patru libertăți fundamentale ale pieței interne (libera circulaţie a mărfurilor, libera circulaţie a persoanelor, libera circulaţie a serviciilor, libera circulaţie a capitalurilor), fiind garantată prin Tratatul de la Maastricht. Din 1992, tratatul interzice orice restricții privind plățile și circulația capitalurilor, atât între statele membre, cât și între statele membre și țările terțe.

Din perspectiva cetățeanului european, acesta apreciază apartenența la Uniunea Europeană din punctul de vedere a liberalizării fără niciun fel de condiții a investițiilor directe, a împrumuturilor pe termen scurt sau mediu pentru tranzacțiile comerciale, achiziționarea de valori mobiliare tranzacționate la bursă.

Pentru mai multe informații despre libera circulație a capitalurilor, accesați AICI site-ul Parlamentului European.