RO | EN | HU

europedirect.Institutii si politici Europene, politici ue, politici comune ale uniunii europene, politicile comune ale uniunii europene, politici comune ale ue, politici sociale europene, politici sociale in ue

Date statistice pentru anul 2018 privind absorbţia de fonduri europene prin POR 2014-2020

Graficul 1

2018 – Anul European al Patrimoniului Cultural

Ce se întamplă în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest în Anul European al Patrimoniului Cultural (2018)?

- au intrat în reabilitare / restaurare / renovare 5 castele, 12 biserici, 1 palat, 3 muzee şi diverse alte obiective culturale

- un total de 21 de proiecte care promovează identitatea culturală*

* finanţarea nerambursabilă este obţinută prin Programul Operaţional Regional (REGIO-POR 2014 -2020), Axa Prioritară 5 – Conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

Mai multe despre Anul European al Patrimoniului Cultural găsiţi aici: https://bit.ly/2obl0pF

Informaţii despre Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest şi proiectele finanţate găsiţi aici: https://bit.ly/2PyjVE2

***

Graficul 2

Peste 6 mld*de lei este valoarea celor 682 de contracte semnate la capitolul Priorității pe Invesțiii - Regio 2014-2020 în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest. (*până la 13.12.2018).

Axele prioritare fruntașe sunt:

AXA 6.1.A Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale - contracte in valoare de 1.369.616.044,28 lei

AXA 6.1.PN Creşterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale şi urbane situate în proximitatea reţelei TEN-T prin modernizarea drumurilor judeţene - contracte in valoare de: 1.039.936.953,34 lei

AXA 2.2.A Sprijinirea creării şi extinderea capacităţilor avansate de producţie şi dezvoltarea serviciilor - contracte in valoare de: 932.696.933,69 lei

Informaţii despre Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest şi proiectele finanţate găsiţi aici: https://bit.ly/2PyjVE2

***

Graficele 3, 4 şi 5

Investiţiile REGIO – POR 2014-2020 în Transilvania de Nord în proiecte finanţate prin „Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”

Mai multe informaţii despre Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest şi proiectele finanţate găsiţi aici: https://bit.ly/2PyjVE2

***

Graficul 6

Peste 360 milioane de lei sunt investițiile în localităţile - Beclean, Carei, Dej, Ştei şi Turda - prin REGIO – POR 2014-2020, Axa Prioritară 3 - 3.2.C - Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

Mai multe informaţii despre Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest şi proiectele finanţate găsiţi aici: https://bit.ly/2PyjVE2

***

Graficul 7

Investiţii de peste 1 mld de lei pentru proiectele finanţate prin Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competititivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, în Transilvania de Nord prin Regio - POR 2014-2020

Mai multe informaţii despre Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest şi proiectele finanţate găsiţi aici: https://bit.ly/2PyjVE2