RO | EN | HU

europedirect.Institutii si politici Europene, politici ue, politici comune ale uniunii europene, politicile comune ale uniunii europene, politici comune ale ue, politici sociale europene, politici sociale in ue

Pactul ecologic european

Transformarea Europei în primul continent neutru din punct de vedere climatic până în 2050 este cea mai mare provocare și oportunitate a epocii noastre. Pentru a reuși să facem acest lucru, Comisia Europeană a prezentat Pactul ecologic european, cel mai ambițios pachet de măsuri care ar trebui să le permită cetățenilor și întreprinderilor din Europa să beneficieze de tranziția către o economie verde și durabilă. Măsurile sunt însoțite de o foaie de parcurs inițială a principalelor politici și variază de la reducerea ambițioasă a emisiilor și investițiile în cercetarea și inovarea de vârf până la conservarea mediului natural al Europei.

Susținut de investiții în tehnologii ecologice, soluții durabile și noi întreprinderi, Pactul ecologic poate fi o nouă strategie de creștere a economică a Uniunii Europene. Succesul său depinde în mare măsură de implicarea și angajamentul publicului și al tuturor părților implicate.

Mai presus de toate, Pactul ecologic european stabilește o cale de tranziție justă și echitabilă din punct de vedere social. El este conceput în așa fel încât marea transformare care ne așteaptă să nu lase în urmă pe nimeni – niciun om, nicio regiune.

Acțiuni

Pactul ecologic european include o foaie de parcurs cu acțiuni menite:
- să stimuleze utilizarea eficientă a resurselor prin trecerea la o economie circulară, mai curată;
- să refacă biodiversitatea și să reducă poluarea.

El prezintă investițiile necesare și instrumentele de finanțare disponibile și arată cum se poate asigura o tranziție justă și incluzivă.
Vrem ca, până în 2050, UE să devină neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei. Pentru a atinge acest obiectiv, am propus un act legislativ european privind clima care ar transforma acest angajament politic în obligație juridică și ar impulsiona investițiile.

Sunt necesare acțiuni în toate sectoarele economiei, inclusiv:
• investiții în tehnologii ecologice;
• sprijin pentru inovare în sectorul industrial;
• introducerea unor forme de transport privat și public mai puțin poluante, mai ieftine și mai sănătoase;
• decarbonizarea sectorului energetic;
• îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor;
• colaborarea cu partenerii internaționali pentru îmbunătățirea standardelor de mediu la nivel mondial.

UE va oferi sprijin financiar și asistență tehnică pentru a ajuta cetățenii, întreprinderile și regiunile cele mai afectate de trecerea la economia verde. Pentru aceasta, a creat Mecanismul pentru o tranziție justă, care va contribui la mobilizarea a cel puțin 100 de miliarde EUR în perioada 2021-2027 în regiunile cele mai afectate.

Domenii de acţiune

Energie curată
O industrie curată
Construcții și renovare
Mobilitate durabilă
Biodiversitate
De la fermă la consumator
Eliminarea poluării

Documente despre Pactul ecologic european

Noutăţi despre Pactul ecologic european