RO | EN | HU

europedirect.Institutii si politici Europene, politici ue, politici comune ale uniunii europene, politicile comune ale uniunii europene, politici comune ale ue, politici sociale europene, politici sociale in ue

Promovarea modului nostru de viață european

O Europă care protejează trebuie să apere și justiția și valorile fundamentale ale UE.

Amenințările la adresa statului de drept periclitează fundamentele juridice, politice și economice ale Uniunii noastre. În viziunea președintei von der Leyen, statul de drept este esențial pentru o Uniune a egalității, a toleranței și a echității sociale.

Comisia va lansa un amplu mecanism european privind statul de drept, în cadrul căruia va raporta anual, în mod obiectiv, situația statului de drept în întreaga Uniune.

Cât despre migrație, lucrurile se pot îmbunătăți dacă asigurăm frontiere solide, dacă modernizăm sistemul de azil al UE și dacă lucrăm împreună cu țările partenere.

Domenii de acţiune

Uniunea securității
Agenda europeană privind securitatea își propune să consolideze capacitatea UE de a reacționa mai ferm, mai amplu și mai bine coordonat la amenințările legate de terorism și criminalitate informatică.

Cooperare judiciară
Colaborăm în materie penală, în spiritul încrederii reciproce, pentru a combate traficul de persoane, contrabanda și corupția. Creăm un spațiu european de justiție prin conectarea sistemelor juridice naționale, pentru a le face viața mai ușoară cetățenilor și întreprinderilor.

Drepturi fundamentale
Protejăm statul de drept și drepturile fundamentale, finalizând aderarea UE la Convenția europeană a drepturilor omului și asigurându-ne că toate propunerile Comisiei respectă Carta europeană a drepturilor fundamentale. Directiva privind combaterea discriminării luptă împotriva discriminării și promovează egalitatea de gen.

Protecția consumatorilor
Protejăm consumatorii și încercăm să le sporim puterea de a acționa, prin măsuri de îmbunătățire a siguranței lor în ceea ce privește bunurile, serviciile și alimentele. Sprijinim mai buna informare a consumatorilor. Îmbunătățim aplicarea normelor de protecție a consumatorilor și adaptăm legislația în domeniu în funcție de evoluțiile din sectorul digital.

Migrația
Către o agendă europeană privind migrația.