RO | EN | HU

europedirect.Institutii si politici Europene, politici ue, politici comune ale uniunii europene, politicile comune ale uniunii europene, politici comune ale ue, politici sociale europene, politici sociale in ue

Declaratie referitoare la Romania in urma misiunii FMI

O echipă a Comisiei Europene a participat la o misiune a FMI în România în contextul asistenţei financiare internaţionale acordate ţării.
Delegaţia Comisiei, condusă de Şefa de Unitate Fabienne Ilzkovitz, a concluzionat că implementarea de către România a programului său economic este satisfăcătoare. Cu toate acestea, având în vedere deteriorarea condiţiilor economice în cursul primei părţii a acestui an, guvernul va trebui sa adopte măsuri suplimentare, inclusiv reforme structurale, pentru a limita creşterea deficitului bugetar, care va fi probabil mai mare decât s-a anticipat anterior. Ilzkovitz este Şefă de Unitate în cadrul Directoratului General Economie şi Afaceri Financiare, pentru un grup de ţări care include şi România. Misiunea s-a desfăşurat între 29 iulie şi 10 august.
Datorită unor evoluţii mai nefavorabile decât s-a anticipat la nivelul cererii interne şi mediului extern, PIB-ul s-a contractat în termeni reali cu 6,2% pe an în primul trimestru, mai mult decât s-a previzionat când programul de ajustare economică al României a fost convenit în iunie. Noile previziuni ale autorităţilor referitoare la creşterea economică în acest an au fost revizuite în jos la circa -8/-8½% de la -4% iniţial, cu doar o redresare modestă aşteptată în 2010, întrucât situaţia financiară slabă a gospodăriilor şi şomajul în creştere vor menţine cererea internă la un nivel scăzut.
Reflectând o creştere economică scăzută, veniturile bugetare în 2009 sunt, de asemenea, cu 3,5% din PIB mai scăzute decât s-a anticipat. Guvernul este de acord să efectueze reduceri suplimentare de cheltuieli de circa 0,8% din PIB în 2009 pentru a limita deteriorarea situaţiei bugetare. Reformele structurale vor fi de asemenea accelerate pentru a continua consolidarea bugetară după anul 2009. Acestea vor include măsuri suplimentare de restructurare a ocupării forţei de muncă în sectorul public şi de îmbunătăţire a disciplinei fiscale la nivelul administraţiei locale, unităţilor descentralizate şi a întreprinderilor de stat. Reformele menţionate vor fi efectuate în plus faţă de legea responsabilităţii fiscale, în curs de adoptare, şi a reformei sistemelor de salarizare în sectorul public şi de pensii.
În octombrie, Comisia va efectua propria sa evaluare înainte de plata celei de-a doua tranşe a împrumutului de asistenţă financiară pe termen mediu de 5 miliarde de euro pentru susţinerea balanţei de plăţi a României convenit de UE în iunie pe baza unei propuneri a Comisiei. În iulie, Comisia a plătit prima tranşă de 1,5 miliarde euro. Evaluarea curentă efectuată de către FMI şi guvernul României plasează ţinta revizuită de deficit la 7,3% din PIB în 2009, comparativ cu 4,6% la începutul programului (respectiv 7,8% şi 5,1% din PIB conform regulilor Sistemului European al Conturilor – ESA95).
Pentru 2010, în vederea reducerii deficitului la sub 6% din PIB în cash (corespunzând unui deficit de 6,5% în ESA95) au fost convenite măsuri suplimentare vizând în special reducerea salariilor în sectorul public şi limitarea cheltuielilor cu bunuri şi servicii, acordând în acelaşi timp prioritate proiectelor de investiţii co-finanţate din fonduri UE.
Astăzi, Comisia şi FMI-ul au salutat de asemenea semnarea de scrisori formale de către băncile mamă ale celor mai mari nouă bănci cu capital străin din România, angajând menţinerea expunerii generale a grupurilor lor faţă de România. (vezi http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1228&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=fr )