RO | EN | HU

europedirect.Institutii si politici Europene, politici ue, politici comune ale uniunii europene, politicile comune ale uniunii europene, politici comune ale ue, politici sociale europene, politici sociale in ue

Erasmus atinge cifra de 2 milioane de studenti

Conform unor noi date publicate in 30 iulie 2009, programul Erasmus al UE, dedicat mobilităţii şi cooperării în domeniul învăţământului superior, şi-a continuat parcursul de succes în anul universitar 2007/2008, prin facilitarea studiilor în străinătate pentru mai mult de 162 000 de studenţi europeni şi a predării în străinătate pentru mai mult de 27 000 de cadre didactice din învăţământul superior.Pentru prima oară, Erasmus a sprijinit şi efectuarea de stagii în companii şi organizaţii din alte ţări pentru 20 000 de studenţi şi a facilitat desfăşurarea de activităţi de formare profesională pentru aproape 5 000 de cadre didactice universitare.Schimburile de studenţi în cadrul programului Erasmus, însemnând atât studiile, cât şi stagiile în străinătate, au crescut cu 5,2% faţă de 2006/2007, în timp ce creşterea doar a mobilităţii în vederea efectuării de studii a fost de 2,1%.Pe baza acestor ultime date, se poate estima că, până la mijlocul anului 2009, Erasmus a depăşit cifra de 2 milioane de studenţi.
Comentând cu privire la aceste cifre, Ján Figel', comisarul european pentru educaţie, formare profesională, cultură şi tineret, a afirmat:„Tot mai mulţi studenţi europeni pot participa la schimburile din cadrul programului Erasmus.Faptul că, de la lansarea sa în 1987, programul a facilitat studiile şi stagiile în străinătate pentru 2 milioane de studenţi, face ca Erasmus să fie un exemplu de succes european.Studiile efectuate arată în mod limpede că nu doar participanţii, ci şi instituţiile de învăţământ de unde provin aceştia şi societatea în ansamblul ei beneficiază de o astfel de mobilitate transnaţională.Acum dorim să continuăm succesul programului Erasmus şi să oferim astfel de oportunităţi tuturor tinerilor care vor să studieze în străinătate.În acest scop, am lansat de curând o consultare publică cu privire la cea mai bună strategie de urmat pentru a atinge acest obiectiv”.
Datele publicate azi de către Comisie cu privire la mobilitatea studenţilor şi a cadrelor didactice pentru anul universitar 2007/2008 arată că în cursul unei perioade de 21 de ani, din 1987 până în 2008, aproximativ 1 846 600 de studenţi au beneficiat de o perioadă de studii în cadrul programului Erasmus.În 2007/2008, 162 695 de studenţi Erasmus au studiat în străinătate.În timp ce această cifră semnifică o creştere anuală de 2,1% faţă de anul precedent, rata creşterii este în curs de încetinire, 10 ţări înregistrând un regres.Totuşi, în alte ţări, de exemplu în Regatul Unit şi în Ţările de Jos, numărul de studenţi Erasmus plecaţi la studii în străinătate şi-a reluat creşterea.
Printre noile oportunităţi oferite de programul Erasmus, mobilitatea studenţilor în vederea efectuării de stagii a reprezentat în 2007/2008 20 002 stagii şi este probabil ca în viitor acest tip de activitate să se extindă.S-ar putea ca în cadrul programului Erasmus să se fi petrecut o reorientare, de la mobilitatea în vederea desfăşurarea de studii la cea în vederea desfăşurării de stagii.
În plus, odată cu introducerea activităţilor de formare profesională dedicate personalului didactic, Erasmus se adresează tuturor celor care activează în învăţământul superior.În 2007/2008, 4 883 de membri ai personalului didactic al instituţiilor de învăţământ superior au beneficiat de activităţi de formare profesională în cadrul unor companii sau instituţii partenere din străinătate.
Numărul activităţilor de predare a continuat să crească cu mai mult de 5%.În cursul anului academic 2007/2008, 27 157 de cadre didactice au predat în străinătate la instituţii partenere.De la introducerea acestui tip de schimb, au participat aproape 200 000 de cadre didactice şi alte categorii de personal universitar.
Cu un total de 182 697 de studenţi în 2007/08, mobilitatea studenţilor Erasmus a crescut cu mai mult de 5 %, luând în considerare toate tipurile de schimburi de studenţi, inclusiv stagiile.În acelaşi timp, nivelul bursei lunare acordate studenţilor Erasmus a crescut de asemenea substanţial, în medie la peste 250 de EUR pe lună, pentru ambele tipuri de mobilitate a studenţilor, considerate împreună.Aceasta s-a datorat unei creşteri importante a bugetului Erasmus destinat acţiunilor din sfera mobilităţii, la 372 milioane de EUR în 2007, odată cu introducerea programului UE privind învăţarea de-a lungul vieţii.
Ţările care furnizează cei mai mulţi studenţi Erasmus, în termeni de procent din populaţia lor de studenţi, sunt Liechtenstein (6,43 %), Austria (1,77 %), Republica Cehă (1,54 %) şi Spania (1,41 %).

Context:
În prezent, se estimează că, într-un stadiu oarecare al studiilor, 4% din studenţii europeni primesc o bursă Erasmus.Erasmus nu se adresează doar studenţilor şi personalului universitar, ci sprijină şi instituţii de învăţământ superior pentru a conlucra prin intermediul unor programe, reţele, proiecte şi alte măsuri intensive şi pentru a aduce beneficii mediului de afaceri şi societăţii în general.Prin adăugarea în 2009 a Croaţiei şi a Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei, numărul ţărilor participante a crescut la 33.

Pagini Utile:
Notă cu informaţii statistice mai detaliate, incluzând defalcarea ultimelor cifre pe ţări:
„Programul Erasmus:noi cifre cu privire la participare”
 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/355&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

Comisia Europeana: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc80_en.htm

Comisia Europeană: consultare publică http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/consult/index_en.html