RO | EN | HU

europedirect.Institutii si politici Europene, politici ue, politici comune ale uniunii europene, politicile comune ale uniunii europene, politici comune ale ue, politici sociale europene, politici sociale in ue

O noua provocare a CE: formarea in domeniul new media

„A interacționa cu mass-media înseamnă, în prezent, mai mult decât a scrie unui ziar. Mass-media, în special noile tehnologii digitale, atrag un număr tot mai mare de europeni într-o lume a schimburilor, a interacțiunii și a creației. Astăzi, consumatorii pot să își creeze propriul conținut și să realizeze lucruri noi prin transformarea unor conținuturi create de terți”, a declarat Viviane Reding, comisarul pentru societatea informațională și media. „Cu toate acestea, persoanelor care nu pot utiliza noile mijloace de informare, cum ar fi rețelele sociale sau televiziunea digitală, le va fi greu să interacționeze cu lumea în care trăiesc și să fie activi în acest context. Trebuie să garantăm accesul tuturor la formarea în domeniul mass-media, astfel încât nimeni să nu fie exclus. Cetățenii sunt în permanență ținta mesajelor mediatice, dar sunt ei oare capabili să răspundă la acestea? Utilizarea mass-media în mod competent și creativ de către public ar reprezenta o evoluție în direcția unei noi forme de participare democratică.”

Pentru a participa la societatea informațională contemporană, oamenii trebuie să înțeleagă modul de funcționare a diferitelor mijloace de informare (atât a celor tradiționale, cât și a celor noi). De aceea, Comisia Europeană a adoptat astăzi (la cererea Parlamentului European) orientări de politică prin care invită țările din UE și industria media să promoveze în întreaga Europă formarea în domeniul mass-media, prin activități care să ajute publicul să acceseze, să înțeleagă și să evalueze critic toate mijloacele de informare la care sunt expuși, cum ar fi televiziunea și cinematografia, radioul, muzica, presa scrisă, internetul și tehnologiile de comunicare digitale.

Formarea în acest domeniu ar putea permite publicului să utilizeze mai eficient motoarele de căutare, iar elevilor, să înțeleagă cum se face un film sau cum funcționează publicitatea. În unele țări (de exemplu în Suedia, Irlanda și Marea Britanie), formarea în domeniul mass‑media face deja parte din curriculum școlar. Site-ul kidSMAR T din Marea Britanie îi învață pe tineri să navigheze în siguranță pe site-urile de socializare în rețea. Educația este un sector de competență națională, însă Comisia a invitat astăzi țările UE să lanseze o dezbatere cu privire la modul în care s-ar putea acorda un loc important în școli formării în domeniul mass-media.

Utilizatorii mass-media trebuie să fie conștienți de riscurile legate de difuzarea datelor lor personale. Cu cât sunt mai competenți în utilizarea acestor tehnologii și cu cât înțeleg mai bine mecanismul de funcționare al publicității online, cu atât își pot proteja mai bine intimitatea. Devenind mai competenți în domeniul mass-media, aceștia vor dori, de asemenea, să cunoască și să exploreze atât patrimoniul cultural al țării lor, cât și evenimentele culturale recente din Europa.

Raportul „Europa digitală” publicat de Comisie la începutul lunii ( (IP/09/1221) , arată că europenii devin tot mai competenți în utilizarea internetului și a computerului: 60% dintre aceștia posedă „competențe digitale”, aspect esențial al formării în domeniul mass-media. 56% dintre europeni se conectează la internet cel puțin o dată pe săptămână (față de 43% în 2005) și tot mai multe persoane din grupuri dezavantajate utilizează internetul (a se vedea anexa).

Tot mai mulți oameni cu niveluri scăzute de educație se conectează la internet (62,5% în 2008, față de 53,5% în 2005, unde 100% reprezintă totalitatea utilizatorilor de internet). Tot mai mulți șomeri utilizează internetul (80,3% în 2008, față de 74,4% în 2005), iar procentul de utilizare a internetului de către femei este, în prezent, aproximativ egal cu cel al populației globale a UE (crescând la 94,6% în 2008, față de 88,4% în 2005). Din 2006, competențele în materie de internet și informatică ale femeilor, șomerilor și persoanelor cu vârste de peste 55 de ani au crescut cu cel puțin 3% în raport cu populația globală.

Cu toate acestea, deși prețul conexiunii la internet, în special în bandă largă, devine tot mai accesibil, 24% dintre europenii care nu au internet acasă au declarat că această situație se datorează faptului că nu posedă competențele informatice necesare.

Context

Formarea în domeniul mass-media dezvoltă capacitatea de a accesa, de a înțelege și de a evalua critic diferite aspecte ale mijloacelor de informare și ale conținutului mediatic și de a comunica într-o varietate de contexte. Această formare se raportează la întregul domeniul mass-media, inclusiv televiziunea și cinematografia, radioul și muzica înregistrată, presa scrisă, internetul și toate celelalte tehnologii digitale.

În 2007, Comisia a publicat o comunicare privind formarea în domeniul mass-media ( IP/07/1970 ), în cadrul eforturilor sale globale de a crea o piață unică pentru sectorul audiovizual, în care se înscriu, de asemenea, Directiva serviciilor mass‑media audiovizuale ( MEMO/08/803 ), care prevede norme transfrontaliere aplicabile unor sectoare precum publicitatea, și programul de sprijin pentru industria cinematografică europeană, MEDIA 2007 ( IP/07/169 ).

De asemenea, Comisia promovează formarea în domeniul mass-media prin proiecte de formare în domeniul cinematografic, în cadrul acțiunii pregătitoare MEDIA Internațional ( MEDIA International preparatory action ). Această inițiativă încurajează acțiuni de educare și de sensibilizare, în special a tinerei generații, în ceea ce privește creațiile din domeniul cinematografic și cel audiovizual din țări terțe și viceversa.

Recomandarea de astăzi a Comisiei privind formarea în domeniul mass-media este disponibilă la adresa: http://ec.europa.eu/avpolicy/media_literacy/index_en.htm

Raportul privind competitivitatea digitală a Europei este disponibil la adresa:

http://ec.europa.eu/i2010