RO | EN | HU

europedirect.Institutii si politici Europene, politici ue, politici comune ale uniunii europene, politicile comune ale uniunii europene, politici comune ale ue, politici sociale europene, politici sociale in ue

Mai mult decât „a alege”

Cetăţenii europeni au şansa de a trăi în ţări democratice, unde alegerile se desfăşoară în mod liber şi în spiritul legii. Acest lucru nu este însă valabil pentru toate ţările din lume. De aceea, UE promovează democraţia în alte ţări, monitorizând alegerile şi oferind sprijin pentru organizarea lor.

Prin sprijin electoral se înţelege asistenţa tehnică sau materială pentru pregătirea alegerilor, de exemplu stabilirea unui cadru legal pentru desfăşurarea scrutinului sau furnizarea echipamentului necesar pentru votare. În cursul ultimilor cinci ani, UE a cheltuit aproximativ 400 de milioane de euro pentru astfel de operaţiuni, desfăşurate în peste 40 de ţări.

Misiunea de observare a alegerilor presupune trimiterea unor reprezentanţi ai UE la faţa locului, pentru a monitoriza scrutinul. Prezenţa lor conferă mai multă credibilitate procesului electoral şi previne fraudele. De asemenea, contribuie la respectarea drepturilor omului şi la soluţionarea conflictelor. Începând din anul 2000, UE a organizat 67 de misiuni, la care au participat peste 4000 de experţi şi observatori.

În momentul validării alegerilor, observatorii evaluează, în special, gradul de imparţialitate de care a făcut dovadă organismul responsabil cu gestionarea scrutinului şi libertatea de reunire şi de exprimare a candidaţilor şi a partidelor politice. De asemenea, observatorii au sarcina de a verifica dacă este garantat accesul egal la resursele şi la mijloacele de informare publice, dacă electoratul este înregistrat fără discriminare şi dacă se înregistrează nereguli în realizarea sondajelor şi la numărarea voturilor.

În prezent, UE pregăteşte o misiune pentru alegerile prezidenţiale şi regionale din Afganistan din 20 august. Pentru această misiune se va cheltui suma de 40 de milioane de euro.

Uniunea Europeană a organizat deja în trecut misiuni de observatori pentru alegerile din Guineea-Bissau, Liban, Malawi şi Ecuador şi a trimis experţi pentru alegerile regionale din Kurdistan (Irak).