RO | EN | HU

europedirect.Institutii si politici Europene, politici ue, politici comune ale uniunii europene, politicile comune ale uniunii europene, politici comune ale ue, politici sociale europene, politici sociale in ue

O strategie proprie a UE privind Dunarea

Banda albastră a Dunării leagă dintotdeauna oameni, oraşe şi regiuni, traversând graniţele. Mai mult, spaţiul dunărean uneşte state membre ale UE cu state candidate şi state învecinate. Pentru a exploata întregul potenţial economic şi social al unor astfel de „macroregiuni”, UE a prezentat deja strategii cuprinzătoare pentru spaţiul mediteranean şi spaţiul Mării Baltice. Elaborarea unei proprii „strategii privind Dunărea” se află însă abia la început. Această strategie se datorează angajamentului regiunilor şi oraşelor riverane, precum şi angajamentului CoR.

Raportorul CoR, Wolfgang Reinhart, a salutat încă o dată cererea clară referitoare la prezentarea unei strategii europene privind Dunărea până la sfârşitul anului 2010, pe care Consiliul European a adresat-o deja Comisiei Europene în luna iunie. „Acesta a fost un prim pas important. Acum trebuie insuflată viaţă acestei strategii viitoare. Trebuie să examinăm atent în ce domenii cooperarea sporită poate genera avantaje concrete pentru întregul spaţiu dunărean şi oamenii de la faţa locului. Datorită apropierii lor de cetăţeni, regiunilor şi oraşelor le revine un rol central în planificarea, punerea în aplicare şi dezvoltarea în continuare a strategiei privind Dunărea. De aceea, este absolut decisiv ca acestea să fie implicate în acţiunile ulterioare,” a afirmat Reinhart.

Pe baza experienţelor lor practice în cadrul cooperării şi reţelelor existente, membrii CoR au prezentat astăzi domenii de acţiune concrete pentru strategia privind Dunărea. Paleta măsurilor propuse în acest sens se întinde de la dezvoltarea infrastructurii de transport şi cooperarea transfrontalieră în materie de protecţie împotriva inundaţiilor, la concepţii comunitare durabile în domeniul turismului şi cooperare culturală regională. Reinhart a subliniat în acest context funcţia de punte culturală a oraşelor şi regiunilor: „Pe lângă «Europa instituţiilor» trebuie să creăm şi o «Europă a întâlnirilor» – prin iniţiative concrete la faţa locului, de exemplu în domeniul parteneriatelor între oraşe şi al schimburilor de tineret.”

Considerarea spaţiului dunărean drept o macroregiune unitară constituie, de asemenea, o condiţie prealabilă pentru dezvoltarea sa economică durabilă. Astfel, CoR a indicat că, în actuala perioadă de finanţare a UE 2007-2013, spaţiul dunărean este divizat în două regiuni eligibile pentru finanţare care se suprapun. De aceea, CoR a solicitat instituţiilor europene să trateze în următoarea perioadă de finanţare acest spaţiu în întregul său. „Pentru a exploata întregul potenţial economic, social, ecologic şi cultural al spaţiului dunărean, acesta trebuie considerat un unic spaţiu european transnaţional eligibil pentru finanţare”, a constatat raportorul Reinhart.

Spaţiul Dunărean în Comitetul Regiunilor
În ultimii ani, CoR a evidenţiat în repetate rânduri importanţa specială a spaţiului dunărean în Europa şi a cerut elaborarea unei strategii UE privind Dunărea. La propunerea preşedintelui Parlamentului Landului Baden-Württemberg şi fostului preşedinte al CoR, Peter Straub (DE-PPE), la sfârşitul anului 2008, a fost înfiinţat în cadrul CoR şi un grup interregional „Spaţiul dunărean”. Din acest grup fac parte reprezentanţi locali şi regionali din regiunile dunărene din Germania, Austria, Slovacia, Ungaria, România şi Bulgaria, precum şi membri invitaţi din Croaţia şi Serbia. Obiectivul grupului privind Dunărea este de a îmbunătăţi vizibilitatea spaţiului dunărean la Bruxelles şi de a reprezenta interesele regiunilor implicate la nivel european.
Vizitaţi site-ul web al CoR: www.cor.europa.eu

Comitetul Regiunilor
Comitetul Regiunilor este adunarea UE a reprezentanţilor locali şi regionali. Autorităţile locale şi regionale din statele membre pun în aplicare aproximativ două treimi din legislaţia Uniunii Europene. Comitetul Regiunilor a fost înfiinţat în 1994 pentru a le oferi reprezentanţilor autorităţilor locale şi regionale posibilitatea de a-şi exprima punctul de vedere cu privire la conţinutul textelor legislative. Anual au loc cinci sesiuni plenare ale CoR, în cadrul cărora cei 344 de membri adoptă avizele elaborate ca răspuns la propunerile legislative. Comisia Europeană, care are drept de iniţiativă, şi Consiliul Uniunii Europene, care decide asupra conţinutului final al legislaţiei (de regulă, împreună cu Parlamentul European), au obligaţia de a consulta Comitetul Regiunilor în numeroase domenii politice, inclusiv protecţia mediului, ocuparea forţei de muncă şi transporturile. Tratatul de la Lisabona va întări rolul Comitetului Regiunilor. În viitor, Parlamentul European va trebui să consulte Comitetul în toate problemele importante pentru regiuni şi localităţi. Dacă drepturile sale nu sunt respectate sau dacă este de părere că o lege a UE încalcă principiul subsidiarităţii sau nu respectă competenţele regionale sau locale, Comitetul se va putea adresa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.
Persoană de contact
Michael Alfons, tel. + 32 (0)2 546 8559, michael.alfons@cor.europa.eu