RO | EN | HU

europedirect.Institutii si politici Europene, politici ue, politici comune ale uniunii europene, politicile comune ale uniunii europene, politici comune ale ue, politici sociale europene, politici sociale in ue

Tratatul de la Lisabona a intrat in vigoare

Tratatul de la Lisabona a intrat în vigoare pe 1 decembrie 2009. Acest eveniment a fost marcat de o ceremonie care a avut loc în Lisabona, organizată în comun de către guvernul portughez, preşedinţia suedeză şi Comisia Europeană. Comisia Europeana si-a exprimat convingerea că noul tratat oferă noi avantaje semnificative pentru cetăţeni şi că acesta va soluţiona problema instituţională pentru viitorul apropiat. Acest lucru va permite Uniunii Europene să se concentreze deplin pe gestionarea unei ieşiri fără obstacole din criza economică şi financiară şi să avanseze strategia privind o creştere mai ecologică pentru anul 2020.

Preşedintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a declarat: „Tratatul de la Lisabona pune cetăţenii în centrul proiectului european.Mă bucur că, în prezent, beneficiem de instituţiile adecvate care pot să acţioneze şi de o perioadă de stabilitate, astfel încât ne putem concentra întreaga energie pe realizarea a ceea ce este important pentru cetăţenii noştri”.

Tratatul de la Lisabona modifică tratatele în vigoare privind UE şi CE, fără să le substituie.Acesta va conferi Uniunii cadrul legislativ şi instrumentele necesare pentru a face faţă provocărilor viitoare şi pentru a răspunde cerinţelor cetăţenilor.

Tratatul de la Lisabona va asigura că cetăţenii europeni au un cuvânt de spus în domeniul afacerilor europene şi că drepturile lor fundamentale sunt consacrate într-o cartă.UE va fi mai bine pregătită să răspundă aşteptărilor în domeniul energiei, schimbărilor climatice, criminalităţii transfrontaliere şi imigraţiei.De asemenea, UE va fi în măsură să se exprime cu mai multă fermitate pe scena internaţională.

Tratatul aduce îmbunătăţiri esenţiale, printre care:
- o Uniune mai democratică, mai deschisă şi mai responsabilă - de acum înainte, Parlamentul European şi parlamentele naţionale vor avea o contribuţie mult mai mare la procesul decizional al Uniunii Europene, iar cetăţenii vor avea dreptul să fie informaţi cu privire la deciziile adoptate de miniştri la nivelul UE.Toţi cetăţenii europeni vor avea posibilitatea de a influenţa propunerile legislative ale UE;
- o Uniune mai eficientă – datorită unor instituţii eficace şi simplificate, inclusiv printr-un proces decizional mai rapid şi mai coerent în chestiuni privind respectarea legii şi a ordinii publice, menit să confere Uniunii Europene o mai mare capacitate de a combate criminalitatea, terorismul şi traficul de fiinţe umane;
- mai multe drepturi pentru europeni – valorile şi obiectivele Uniunii Europene vor fi stabilite mai clar ca niciodată.De asemenea, Carta Drepturilor Fundamentale va beneficia de acelaşi statut juridic ca şi tratatele;
- un actor global mai proeminent – au fost create posturi noi în vederea unei mai mari coerenţe între diferitele sectoare ale politicii sale externe, cum ar fi diplomaţia, securitatea, comerţul şi ajutorul umanitar.

Aceste îmbunătăţiri îi asigură Uniunii Europene capacitatea de a produce schimbarea, de a oferi mai multă siguranţă şi prosperitate cetăţenilor europeni, de a le crea oportunităţi pentru ca aceştia să poată modela globalizarea.
10 exemple de beneficii pentru cetăţenii europeni
- dreptul cetăţenilor de a solicita Comisiei să propună o nouă iniţiativă („iniţiativa cetăţenilor europeni”);
- o mai bună protecţie pentru cetăţeni datorită noului statut conferit Cartei Drepturilor Fundamentale;
- protecţie diplomatică şi consulară pentru toţi cetăţenii UE atunci când călătoresc şi locuiesc în străinătate;
- asistenţă reciprocă pentru combaterea calamităţilor produse pe teritoriul Uniunii, atât naturale cât şi provocate de om, cum ar fi inundaţiile şi incendiile forestiere;
- noi posibilităţi de a aborda efectele transfrontaliere ale politicii energetice şi protecţia civilă, de a combate ameninţările transfrontaliere grave la adresa sănătăţii;
- acţiunea comună menită să anihileze grupurile infracţionale care fac trafic transfrontalier de persoane;
- stabilirea de norme comune prin care să se evite jonglarea cu cererile de azil („asylum shopping”) atunci când se introduc cereri multiple de azil în state membre diferite;
- combaterea terorismului prin îngheţarea activelor;
- o abordare mai democratică a procesului decizional al UE (rolul consolidat al Parlamentului European şi al parlamentelor naţionale);
- capacitatea de a oferi ţărilor terţe un ajutor financiar de urgenţă.

Momente importante privind Tratatul de la Lisabona:
- iunie 2007:mandatul Consiliului European cu privire la o Conferinţă interguvernamentală având drept obiectiv modificarea tratatelor existente;
- iulie-octombrie 2007:Conferinţa interguvernamentală;
- aprobarea tratatului convenit la reuniunea informală a Consiliului European din 18-19 octombrie 2007;
- 12 decembrie 2007:proclamarea Cartei Drepturilor Fundamentale de către preşedinţii Parlamentului European (PE), Consiliului şi Comisiei;
- 13 decembrie 2007:semnarea noului Tratat de la Lisabona;
- decembrie 2007 - noiembrie 2009:proceduri de ratificare în cele 27 de state membre;
- 1 decembrie 2009:intrarea în vigoare a tratatului.

O copie a Tratatului de la Lisabona este disponibilă pe site-ul http://europa.eu/lisbon_treaty