RO | EN | HU

europedirect.Institutii si politici Europene, politici ue, politici comune ale uniunii europene, politicile comune ale uniunii europene, politici comune ale ue, politici sociale europene, politici sociale in ue

Noul Ombudsman European, ales

Parlamentul European l-a reales pe Nikiforos Diamandouros (Grecia) în funcţia de Ombudsman European pentru un mandat până în 2014. Domnul Diamandouros, care deţine această poziţie din 2003, a fost susţinut de 340 de deputaţi, în cadrul unui vot secret în plen. Ceilalţi doi candidaţi au fost: Vittorio Bottoli (Italia) şi Pierre-Yves Monette (Belgia). Ombudsmanul European examinează plângerile cetăţenilor privind cazurile de administrare defectuoasă în activitatea instituţiilor UE.
Priorităţile lui Nikiforos Diamandouros pentru mandatul său vor fi asigurarea cetăţenilor UE că vor beneficia de avantajele promise de Tratatul de la Lisabona, consolidarea dialogului constructiv cu instituţiile şi organismele UE şi să îmbunătăţească serviciile oferite cetăţenilor prin utilizarea mai eficientă a resurselor. Consolidarea cooperării cu serviciile similare la nivel regional şi naţional, precum şi o mai bună comunicare cu cetăţenii se află de asemenea printre priorităţile domnului Diamandouros.
Procedura de alegere a Ombudsmanului este coordonată de comisia pentru Petiţii, care verifică admisibilitatea candidaturilor şi îndeplinirea de către candidaţi a tuturor criteriilor postului. Regulile europene prevăd de asemenea că Ombudsmanul trebuie să "ofere toate garanţiile de independenţă". Ombudsmanul este ales de Parlament prin vot secret la începutul fiecărei legislaturi.
Nikiforos Diamandouros a fost ales iniţial în ianuarie 2003 pentru perioada rămasă din legislatura 1999-2004, ca urmare a retragerii primului Ombudsman European, Jacob Söderman, şi reales apoi în ianuarie 2005 pentru o perioadă de încă 5 ani.

Mai multe informaţii:
Comunicat de presă după votul în comisia parlamentară (EN) - (20.10.2009)http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/020-65722-335-12-49-902-20091201IPR65721-01-12-2009-2009-false/default_es.htm
Three candidates will compete for the post of European Ombudsman:
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/020-62796-293-10-43-902-20091020IPR62793-20-10-2009-2009-false/default_es.htm
Alegerea ombudsmanului european (CV-ul candidaţilor şi alte informaţii): http://electionombudsman.adagio4.eu/view/es/homepage.html?webaction=view.language&lg=en
Website Ombudsmanul European: http://www.ombudsman.europa.eu/home.faces;jsessionid=DA93089B182F6D07E8BDAD46EE01A98C  Regulamentul de procedură (art 204): alegerea ombudsmanului
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20091201+RULE-204+DOC+XML+V0//RO&language=RO&navigationBar=YES

(sursa: Parlamentul European, Serviciul de Presã)