RO | EN | HU

europedirect.Institutii si politici Europene, politici ue, politici comune ale uniunii europene, politicile comune ale uniunii europene, politici comune ale ue, politici sociale europene, politici sociale in ue

Comisia Europeana a inaugurat anul international al biodiversitatii

Comisia Europeană a inaugurat in 19 ianuarie 2010 "Anul Internaţional al Biodiversităţii", prin publicarea unui document care prezintă posibilele alternative viitoare ale politicii în acest domeniu. În ciuda eforturilor anterioare, speciile continuă să dispară într-un ritm alarmant. Pentru a pune capăt acestor pierderi este necesară o nouă viziune strategică. Comunicarea CE prezintă o astfel de viziune, subliniind patru obiective care pot conduce la concretizarea sa şi care reflectă niveluri de ambiţie diferite. Scopul este de a lansa şi de a facilita o dezbare între statele membre în vederea elaborării, înainte de sfârşitul acestui an, a unui nou cadru politic al UE în domeniul biodiversităţii, aplicabil după 2010. Este necesar să se stabilească noi obiective, întrucât cele actuale stabilite la nivel european şi internaţional expiră la sfârşitul acestui an.

Comisarul pentru Mediu, Stavros Dimas, a declarat: „Ne vom dubla eforturile pentru a elabora o nouă politică şi o nouă strategie pentru perioada de după 2010. Ţinând seama de dispariţia continuă a speciilor, avem nevoie de o viziune strategică nouă şi de obiective mai ambiţioase în materie de biodiversitate, care să reflecte importanţa pe care o acordăm acestei probleme. Nu ne putem permite să rămânem pasivi în lupta împotriva pierderii biodiversităţii. Este esenţial ca politica pe care o vom desfăşura în perioada următoare să fie extrem de ambiţioasă.”

Care sunt posibilele măsuri propuse?
Comunicarea adoptată de CE propune o viziune strategică pe termen lung (2050) în materie de biodiversitate, precum şi patru opţiuni pentru atingerea obiectivului intermediar (2020), care constituie o etapă indispensabilă pentru concretizarea viziunii globale. Potrivit acestei viziuni, biodiversitatea şi serviciile ecosistemice pe care ni le oferă natura sunt păstrate, valorificate şi, pe cât posibil, refăcute pentru valoarea lor intrinsecă, în beneficiul prosperităţii economice şi al bunăstării oamenilor, evitându-se astfel schimbările catastrofale cauzate de pierderea biodiversităţii.
Pentru obiectivul intermediar (2020) care va conduce la concretizarea viziunii strategice globale sunt propuse patru opţiuni, prezentate în funcţie de nivelul lor de ambiţie:
Opţiunea 1: reducerea semnificativă a ritmului pierderii biodiversităţii şi a serviciilor ecosistemice în UE până în 2020.
Opţiunea 2: stoparea pierderii biodiversităţii şi a serviciilor ecosistemice în UE până în 2020.
Opţiunea 3: stoparea pierderii biodiversităţii şi a serviciilor ecosistemice în UE până în 2020 şi, pe cât posibil, refacerea acestora.
Opţiunea 4: stoparea pierderii biodiversităţii şi a serviciilor ecosistemice în UE până în 2020 şi, pe cât posibil, refacerea acestora, precum şi sporirea eforturilor UE în lupta împotriva pierderii biodiversităţii pe plan mondial.
Această viziune strategică şi obiectivul intermediar îi vor permite UE să definească o poziţie comună puternică în perspectiva viitoarelor negocieri internaţionale cu privire la noua strategie şi la noul obiectiv mondial în materie de biodiversitate pentru perioada de după 2010, negocieri care vor avea loc în această toamnă la Nagoya, în Japonia.
De asemenea, Comisia descrie în comunicarea sa amploarea crizei care afectează biodiversitatea şi situaţia biodiversităţii atât în UE, cât şi în restul lumii, subliniind principalele cauze care conduc la pierderea biodiversităţii şi consecinţele asupra mediului, economiei şi societăţii în general. Comunicarea evidenţiază totodată principalele rezultate şi eşecuri ale politicii actuale, făcând referire şi la negocierile internaţionale.

Context: care este problema?
Biodiversitatea mondială este grav ameninţată, rata dispariţiei speciilor fiind de între 100 şi 1000 de ori mai mare decât rata normală. Peste o treime din speciile evaluate sunt ameninţate cu dispariţia şi se estimează că 60% din serviciile ecosistemice ale Terrei s-au degradat în cursul ultimilor 50 de ani. La originea acestei situaţii se află activităţile umane, în special schimbarea destinaţiei terenurilor, exploatarea excesivă, practicile nesustenabile, poluarea şi introducerea unor specii invadatoare, activităţi care conduc la distrugerea, fragmentarea şi degradarea habitatelor, precum şi la dispariţia speciilor care locuiesc în aceste habitate. Un alt factor sunt schimbările climatice.
În 2001, UE îşi propunea să stopeze pierderea biodiversităţii pe teritoriul său până în 2010. Cu toate acestea, în ciuda eforturilor considerabile, există indicii care arată în mod clar că acest obiectiv nu va fi atins. Pierderea biodiversităţii are consecinţe diverse, de la schimbări minore la colapsul unor întregi ecosisteme şi dispariţia serviciilor aferente, cum ar fi aprovizionarea cu apă şi hrană sau reglarea climei, compromiţându–ne prosperitatea şi bunăstarea viitoare. Biodiversitatea joacă un rol esenţial şi în îndeplinirea altor obiective strategice, în special a celor în materie de siguranţă alimentară şi de combatere a schimbărilor climatice. Ea este totodată o importantă sursă de venit în sectoare precum agricultura, pescuitul şi turismul.După cum s-a subliniat şi într-un studiu recent consacrat economiei ecosistemelor şi a biodiversităţii (The Economics of Ecosystems and Biodiversity - TEEB), dispariţia mediului natural are repercusiuni economice directe care sunt în mare parte subestimate.Biodiversitatea şi serviciile ecosistemice sunt valori naturale care joacă un rol esenţial în strategiile economice viitoare destinate să promoveze creşterea şi prosperitatea.Din aceste motive, este absolut necesar să se definească un nou obiectiv în materie de biodiversitate pentru perioada de după 2010.

Etapele următoare:
Vor avea loc discuţii ample cu statele membre, cu instituţiile europene şi cu alte părţi interesate. Aceste discuţii vor fi lansate în cadrul unei conferinţe europene la nivel înalt cu tema „Dincolo de 2010: Viziune şi obiective în materie de biodiversitate”, organizată de Spania, la Madrid, în perioada 26-27 ianuarie 2010. Discuţiile vor continua, având drept obiectiv atingerea unui acord la nivel înalt în lunile următoare. Pe baza acestui acord şi a activităţilor ulterioare, Comisia va prezenta, până la sfârşitul anului, o nouă strategie a UE în domeniul biodiversităţii, destinată să conducă la atingerea obiectivului convenit.

Pagini Utile:
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/policy/index_en.htm