RO | EN | HU

europedirect.Institutii si politici Europene, politici ue, politici comune ale uniunii europene, politicile comune ale uniunii europene, politici comune ale ue, politici sociale europene, politici sociale in ue

Schimbari climatice: UE notifica obiectivele de reducere a emisiilor in urma Acordului de la Copenhaga

Printr-o scrisoare comună cu Preşedinţia spaniolă a Consiliului, Comisia Europeană au anunţat oficial dorinţa UE de a fi asociată la Acord şi a prezentat, cu titlu informativ, obiectivele de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră stabilite de UE pentru 2020.Acestea constau într-un angajament unilateral de a reduce emisiile globale ale UE cu 20% faţă de nivelurile din 1990 şi într-o ofertă condiţionată de a creşte la 30% acest procentaj de reducere dacă şi alţi mari generatori de emisii sunt de acord să contribuie într-o proporţie corespunzătoare la efortul global de reducere. În conformitate cu Acordul, notificările trebuie transmise până la 31 ianuarie 2010.
Preşedintele Comisiei, José Manuel Barroso, a declarat:„UE este hotărâtă să acţioneze rapid, trecând la punerea în aplicare a Acordului de la Copenhaga, cu scopul de a progresa spre acordul de care avem nevoie pentru ca încălzirea globală să nu ajungă la 2°C. Acordul de la Copenhaga oferă o bază pentru ajungerea la acest acord viitor şi, prin urmare, îndemn toate ţările să se asocieze actualului acord şi să notifice obiective ambiţioase de reducere a emisiilor sau acţiuni pentru includere, aşa cum facem noi.”
Comisarul european pentru Mediu, Stavros Dimas, a declarat: „Este nevoie de acţiuni prompte pentru a transpune în fapte unele elemente cheie ale Acordului, precum finanţarea iniţială rapidă pentru ţările în curs de dezvoltare, lupta împotriva defrişărilor şi dezvoltarea şi transferul tehnologiilor cu emisii reduse de dioxid de carbon.”

Acordul de la Copenhaga:
Acordul de la Copenhaga a fost principalul rezultat al conferinţei ONU privind schimbările climatice care s-a desfăşurat la Copenhaga în perioada 7-19 decembrie 2009.Acordul de două pagini şi jumătate a fost negociat în ultima zi a conferinţei de liderii a circa 28 de ţări dezvoltate şi în curs de dezvoltare şi de Comisia Europeană.Aceste ţări generează peste 80% din emisiile globale de gaze cu efect de seră.Conferinţa a luat apoi notă de Acordul de la Copenhaga.Secretariatul convenţiei Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice a invitat Părţile să declare, până la 31 ianuarie, dacă doresc să se asocieze Acordului de la Copenhaga.Acordul stabileşte aceeaşi dată pentru transmiterea de către ţările dezvoltate a obiectivelor de reducere a emisiilor şi pentru transmiterea de către ţările în curs de dezvoltare a planurilor de măsuri pentru atenuarea propriilor emisii.

Notificarea UE:
În scrisoarea transmisă din partea Comisiei şi a Preşedinţiei Consiliului, UE îşi confirmă din nou angajamentul faţă de un proces de negociere care să ducă la îndeplinirea obiectivului strategic de a limita la sub 2°C creşterea peste nivelul pre-industrial a temperaturii medii globale.Acordul de la Copenhaga recunoaşte opinia oamenilor de ştiinţă conform căreia încălzirea globală ar trebui limitată la mai puţin de 2°C pentru a preveni schimbări climatice periculoase, dar nu include niciun obiectiv global de reducere a emisiilor în vederea respectării acestei limite.
Scrisoarea reafirmă convingerea UE că limitarea încălzirii la sub 2°C impune atingerea valorilor maxime ale emisiilor până cel târziu în 2020, după care acestea trebuie reduse la cel puţin 50% sub nivelurile din 1990 până în 2050, continuând să scadă şi după aceea.Potrivit scrisorii, în acest scop, şi în conformitate cu constatările Grupului interguvernamental privind schimbările climatice (IPCC) al ONU, ţările dezvoltate, ca grup, ar trebui să-şi reducă emisiile cu 25-40% sub nivelurile din 1990 până în 2020, iar ţările în curs de dezvoltare ar trebui să obţină o reducere substanţială a ratei de creştere a emisiilor preconizată în prezent, cu 15-30% până în 2020.
De asemenea, scrisoarea subliniază angajamentul total al Uniunii Europene şi al statelor membre de a continua negocierile în vederea obţinerii, cât mai curând posibil, în cadrul ONU, a unui acord internaţional obligatoriu din punct de vedere juridic pentru perioada de după 1 ianuarie 2013, când expiră prima perioadă de angajament a Protocolului de la Kyoto.

Obiectivele UE de reducere a emisiilor:
Scrisoarea afirmă că UE se angajează ca, până în 2020, să-şi reducă emisiile cu 20% faţă de nivelurile din 1990, în mod independent, la scara întregii economii şi că această reducere poate creşte până la 30% în condiţiile convenite de Consiliul European.Aceste condiţii sunt ca, în cadrul unui acord global şi cuprinzător pentru perioada de după 2012, şi alte ţări dezvoltate să se angajeze la reduceri comparabile ale emisiilor, iar ţările în curs de dezvoltare să contribuie în mod corespunzător, în funcţie de responsabilităţile şi posibilităţile lor.

Etapele următoare:
Şefii de stat şi de guvern vor evalua situaţia post-Copenhaga în cadrul Consiliului European informal din 11 februarie.
Următoarea rundă de negocieri în cadrul ONU se va desfăşura timp de două săptămâni în perioada mai-iunie.