RO | EN | HU

europedirect.Institutii si politici Europene, politici ue, politici comune ale uniunii europene, politicile comune ale uniunii europene, politici comune ale ue, politici sociale europene, politici sociale in ue

Noul organism al UE de reglementare in domeniul telecomunicatiilor intra in actiune

Având în vedere că există 12 companii de telecomunicaţii fixe şi 10 de telecomunicaţii mobile care oferă servicii în multe alte state membre ale UE, precum şi sute de furnizori de servicii cu activităţi transfrontaliere, OAREC va juca un rol esenţial în consolidarea pieţei unice a telecomunicaţiilor şi în asigurarea unei reglementări consecvente în întreaga Europă.Asistat de un birou de specialişti, noul organism european de reglementare în domeniul telecomunicaţiilor va contribui în special la asigurarea unei concurenţe loiale pe piaţa unică a telecomunicaţiilor. În 2008, veniturile sectorului european al telecomunicaţiilor se ridicau la 351 milioane EUR.
„Înfiinţarea organismului UE de reglementare în domeniul telecomunicaţiilor este o realizare importantă pentru telecomunicaţiile din Europa”, a declarat Viviane Reding, Comisarul UE pentru telecomunicaţii, care a propus crearea acestui organism în 2007.„Parlamentul, Consiliul şi Comisia au căzut de acord că piaţa unică a telecomunicaţiilor din Europa are nevoie de OAREC.Noul organism va ajuta autorităţile naţionale de reglementare în domeniul telecomunicaţiilor şi Comisia Europeană să instituie norme consecvente şi condiţii competitive în întreaga UE.Aceasta va impulsiona serviciile europene de telecomunicaţii, care cunosc evoluţii rapide în domenii precum internetul mobil şi pot deveni o forţă motrice importantă pentru redresarea economică a Europei.”
„Prima reuniune a OAREC va reprezenta un pas pe calea cea bună pentru realizarea a unei pieţe mai competitive a telecomunicaţiilor în Europa.Aştept cu nerăbdare să văd progrese reale în dezvoltarea în continuare a pieţei unice europene a telecomunicaţiilor şi, în special, aştept impactul pozitiv pe care îl va avea pentru cei 500 de milioane de cetăţeni ai Europei”, a declarat Neelie Kroes, Comisarul UE pentru concurenţă.
Noul organism european în domeniul telecomunicaţiilor, OAREC, va emite avize importante ale experţilor cu privire la funcţionarea pieţei telecomunicaţiilor în UE.De asemenea, OAREC va oferi consiliere, va sprijini şi va completa activitatea independentă a autorităţilor naţionale de reglementare în domeniul telecomunicaţiilor, mai ales în cazul deciziilor de reglementare referitoare la aspecte transfrontaliere.
OAREC este format din preşedinţii celor 27 de autorităţi naţionale de reglementare în domeniul telecomunicaţiilor şi este asistat de un birou care furnizează sprijinul profesional şi administrativ necesar pentru activităţile OAREC.Majoritatea deciziilor se vor lua cu o majoritate de două treimi şi cu o majoritate simplă atunci când OAREC va emite avize în contextul analizării de către Comisia Europeană a măsurilor care i-au fost notificate de autorităţile naţionale de reglementare.
OAREC înlocuieşte „Grupul entităţilor europene de reglementare”, o grupare liberă a autorităţilor naţionale de reglementare care putea funcţiona doar pe bază de consens şi nu era integrată în procesele de reglementare ale UE.

Etapele următoare:
Mai trebuie încă luată decizia cu privire la sediul permanent al biroului OAREC, ceea ce necesită un acord între guvernele celor 27 de state membre.Până atunci, OAREC va avea sediul provizoriu la Bruxelles.

Context:
Ca urmare a reformei UE în domeniul telecomunicaţiilor (MEMO/09/568) 500 de milioane de cetăţeni ai UE vor putea beneficia astăzi, în calitate de consumatori, de opţiuni mai variate, datorită intensificării concurenţei pe pieţele europene de telecomunicaţii, cu o mai bună acoperire prin conexiuni rapide la internet în bandă largă pretutindeni în UE, şi de o mai bună protecţie a dreptului la viaţa privată în contextul telecomunicaţiilor. Cu toate că noul organism de reglementare în domeniul telecomunicaţiilor, OAREC, îşi intră în atribuţii astăzi, implementarea întregului pachet de reformă privind telecomunicaţiile în dreptul intern al celor 27 de state membre ale UE trebuie realizată până în luna iunie 2011.