RO | EN | HU

europedirect.Institutii si politici Europene, politici ue, politici comune ale uniunii europene, politicile comune ale uniunii europene, politici comune ale ue, politici sociale europene, politici sociale in ue

Comisia Europeana crede ca Romania a luat masuri efective pentru corectarea deficitului bugetar

"România a făcut eforturi serioase pentru a limita deteriorarea deficitului bugetar şi pentru a menţine stabilitatea macro-economică în ultimul an. Înrăutăţirea situaţiei economice de când au fost făcute recomandările iniţiale justifică extinderea termenului limită cu un an. Dar efortul de consolidare trebuie să continue - conform condiţiilor ataşate programului de asistenţă financiară multilaterală - pentru a asigura corectarea deficitului până în 2012", a spus Comisarul pentru afaceri economice şi monetare Joaquin Almunia.

În iulie 2009, Consiliul a aprobat o propunere a Comisiei de începere a procedurii de deficit excesiv (PDE) pentru România pe baza unui deficit de peste 3% din PIB în 2008 şi a recomandat corectarea deficitului sub 3% până cel târziu în 2011. Decizia Consiliului a stabilit ca termen limită 7 ianuarie 2010 pentru luarea de măsuri efective.
România a redus cheltuielile cu salariile în sectorul public şi a diminuat cheltuielile publice pe bunuri şi servicii în 2009, conform recomandării. Bugetul pe 2010 include, de asemenea, un pachet de măsuri privind reducerea cheltuielilor cu aproximativ 2% din PIB şi mărirea veniturilor cu circa ½ % din PIB. În plus, o lege a responsabilităţii fiscale care introduce un cadru fiscal obligatoriu pe termen mediu a fost trimisă parlamentului pentru adoptare. Luând în considerare aceste diferite măsuri, se poate conclude că România a luat măsuri efective aşa cum a fost cerut în recomandare.

Cu toate acestea, România a suferit o recesiune estimată la 7% în 2009, comparativ cu o recesiune de 4% prevăzută în estimările Comisiei din primăvara lui 2009, datorită unei scăderi importante a exporturilor şi a unei reduceri a cererii interne cauzate de criza economică şi financiară la nivel global. Acum se previzionează că deficitul bugetar pe 2009 va atinge 7,8% din PIB. Bugetul pe 2010 prevede o ţintă de deficit de 5,9%.
Pactul de Stabilitate şi Creştere Economică prevede că în cazurile în care recomandările au fost respectate, dar situaţia economică se deteriorează în mod semnificativ şi în afara controlului ţării respective, Consiliul poate revizui recomandările şi termenul limită pentru corectarea deficitului excesiv. Comisia recomandă ca termenul limită să fie extins cu un an la 2012.

Pagini Utile:
Pentru evaluarea Comisiei, accesaţi:
http://ec.europa.eu/economy_finance/ articles/sgp/2010_02_08_sgp_en.htm
Pentru informaţii referitoare la asistenţa macro-financiară pentru România, vedeţi Memo/10/16 din 27 ianuarie.