RO | EN | HU

europedirect.Institutii si politici Europene, politici ue, politici comune ale uniunii europene, politicile comune ale uniunii europene, politici comune ale ue, politici sociale europene, politici sociale in ue

EU PILOT - raspunsuri prompte la plangerile cetatenilor si intreprinderilor

Comisia Europeană a prezentat miercuri, 3 martie 2010, primul său raport de evaluare privind funcţionarea „EU Pilot” - metoda introdusă pentru a îmbunătăţi asistenţa către cetăţeni şi întreprinderi cu privire la aplicarea legislaţiei UE. Raportul arată modul în care Comisia şi cincisprezece state membre îşi îmbunătăţesc cooperarea pentru a reduce numărul de proceduri oficiale de încălcare şi pentru a obţine mai rapid rezultate pentru cetăţeni şi întreprinderi. Preşedintele Barroso a declarat: „Asigurarea că statele membre aplică în mod corect legislaţia UE este esenţială pentru buna funcţionare a Uniunii Europene. EU Pilot a fost creat pentru a asigura că problemele cetăţenilor şi întreprinderilor sunt rezolvate cât mai rapid, mai uşor şi mai eficient posibil. EU Pilot şi-a dovedit deja utilitatea cu rezultate pozitive clare şi propun acum ca acesta să fie extins la toate statele membre”.

Principalele aspecte ale raportului
Comisia a elaborat o serie de concluzii din primele 22 de luni de funcţionare ale EU Pilot:
Eficienţă - Este o practică îndelungată a Comisiei de a contacta autorităţile din statele membre pentru a solicita informaţii sau a căuta soluţii la probleme şi a remedia încălcările. Acest lucru poate accelera rezultatele obţinute fie fără proceduri de încălcare, fie cu iniţierea ulterioară a acestora. Proiectul începe să contribuie în mod pozitiv la cooperarea între Comisie şi statele membre participante, cele mai multe dintre răspunsuri fiind furnizate de către statele membre în termen de zece săptămâni, din care 85% sunt considerate acceptabile de către Comisie. Comisia examinează soluţia fiecărui dosar şi lansează procedura de încălcare dacă este cazul. Până în februarie 2010, 40 de dosare au trecut la stadiul oficial al procedurii de încălcare.
Cooperare - O realizare importantă a EU Pilot o constituie crearea unei reţele active de puncte de contact. Acest lucru consolidează supravegherea gestionării solicitărilor de informaţii şi plângerilor, îmbunătăţind coordonarea şi cooperarea între Comisie şi statele membre. Comisia salută contribuţiile constructive şi pozitive efectuate de statele membre participante la proiect.

Aprofundare - Evaluarea a arătat, de asemenea, că pot fi aduse îmbunătăţiri suplimentare funcţionării sistemului pentru a-i accelera şi îmbunătăţi rezultatele. Comisia şi statele membre participante se angajează să lucreze în continuare la îmbunătăţirea prelucrării dosarelor şi la îmbunătăţirea metodelor de lucru.
Extindere - Comisia intenţionează să invite statele membre care nu participă încă la proiect să se alăture acestuia, să îi extindă aplicarea şi efectele şi să îi consolideze în continuare dezvoltarea.
Raportul este însoţit de un document de lucru al serviciilor Comisiei care conţine date cu privire la funcţionarea sistemului până în februarie 2010.
Mai multe exemple concrete ale modului în care EU Pilot a ajutat cetăţenii şi întreprinderile pot fi găsite în MEMO/10/60.

Context:
Comisia Europeană prelucrează în fiecare an un număr mare de posibile încălcări ale dreptului UE. În 2008, au fost deschise 1 627 de dosare (1 407 pe baza plângerilor sau din proprie iniţiativă şi 220 în primul an al proiectului EU Pilot).

Ideea proiectului EU Pilot a fost lansată în Comunicarea Comisiei din 2007 privind „O Europă a rezultatelor” [COM (2007) 502]. Conform comunicării, EU Pilot este conceput pentru a face faţă solicitărilor de informaţii şi plângerilor cetăţenilor şi întreprinderilor care ridică o problemă legată de aplicarea corectă a legislaţiei UE. EU Pilot este utilizat atunci când este necesară o clarificare, din partea statelor membre, a situaţiei de fapt sau de drept. Statele membre trebuie să furnizeze explicaţii sau soluţii într-un interval de timp scurt, inclusiv acţiuni de remediere pentru remedierea încălcării legislaţiei UE. Serviciile Comisiei analizează toate răspunsurile statelor membre şi pot fi adoptate măsuri suplimentare pentru a pune în aplicare legislaţia UE, dacă este necesar.

EU Pilot funcţionează din aprilie 2008. Cele cincisprezece state membre care participă în mod voluntar sunt: Austria, Republica Cehă, Danemarca, Germania, Finlanda, Ungaria, Irlanda, Italia, Lituania, Ţările de Jos, Portugalia, Slovenia, Suedia, Spania şi Regatul Unit. În februarie 2010, EU Pilot avea în lucru 723 de dosare după 22 de luni de funcţionare. Următoarea evaluare a EU Pilot este planificată pentru 2011.

Pagini Utile:
http://ec.europa.eu/community_law/infringements/application_monitoring_en.htm