RO | EN | HU

europedirect.Institutii si politici Europene, politici ue, politici comune ale uniunii europene, politicile comune ale uniunii europene, politici comune ale ue, politici sociale europene, politici sociale in ue

ADR Nord-Vest, organizatia gazda a Centrului regional ED, incheie 2009 ca beneficiar al mai multor proiecte de succes

Este vorba despre proiecte în cadrul cărora Agenţia de Dezvoltare Regională (ADR) Nord-Vest este administrator, coordonator sau partener.

Un proiect vizibil, prin natura lui, este Centrul regional Europe Direct Transilvania de Nord - http://europedirect.nord-vest.ro/ . ADR Nord-Vest a semnat, recent, alături de Reprezentanţa Comisiei Europene în România, acordul de finanţare pentru activitatea Centrului din 2010; bugetul total fiind de 50.790 euro. Centrul asigură servicii de informare de bază pentru publicul general asupra afacerilor europene, dar desfăşoară şi activităţi de cooperare cu elevi, studenti, aplicanti pentru proiecte finantate de UE, alţi multiplicatori de informatie europeana şi mass-media locală şi regională. În 2009, Centrul a organizat o dezbaterea publică regională „2009 Anul European al Creativităţii şi Inovării” (martie); două traininguri pentru jurnaliştii din Transilvania de Nord “Alegerile europarlamentare 2009” (martie) şi “20 de ani de la căderea Zidului Berlinului” (sept); Ziua Europei 9 Mai & Gala Multiplicatorilor de Informaţie Europeană din Transilvania de Nord (mai); ediţia a 3a a târgului „Forumul Regional al Oportunităţilor Europene”(nov) şi a editat prima publicaţie pe CD care integrează informaţii despre toate programele de finanţare operabile în regiunea noastră.

Un alt proiect inovativ al ADR Nord-Vest este Institutul Regional pentru Educaţie, Cercetare şi Transfer Tehnologic (IRCETT). Fabrica de idei din Transilvania de Nord oferă deja servicii ca: educaţie iniţială, formare profesională continuă (educaţia adulţilor), cercetare-inovare, transfer tehnologic, planificare teritorială (urbană), proiectare – urbanism şi arhitectura, rotejarea proprietăţii intelectuale, achiziţii publice. IRCETT se adresează IMM-urilor şi companiilor mari, copiilor şi tinerilor, structurilor de interfaţă între mediul economic şi cel de cercetare, structurilor de cercetare, instituţiilor de învăţământ, investitorilor străini; forţei de muncă; autorităţilor locale şi regionale, organizaţiilor non-profit şi asociaţiilor profesionale. IRCETT a fost înfiinţată în ianuarie 2008 ca societate pe acţiuni, iar în 2009 încheie primul an financiar întreg cu câteva realizări importante: atestarea capacităţii de cercetare-dezvoltare de către ANCS; autorizarea ca Centru de Evaluare de Competenţe de către CNFPA, peste 100 de persoane evaluate pentru ocupaţia de „Formator” şi „Consilier de Orientare în Carieră”; elaborarea unui Plan Integrat de Dezvoltare Urbană al Municipiului Piteşti; elaborarea şi depunerea de cereri de finanţare pentru proiecte în valoare de peste 15 milioane de Euro: „ReForm Transilvania” (formare profesională continuă a personalului din educaţie), „TEMSCO” (cercetare aplicativă în domeniul materialelor de construcţie sustenabilă”, „Strategia de Dezvoltare a Judeţului Cluj” (planificare strategică), „Project Factory” (arhitectură şi urbanism), etc. Pentru 2010 IRCETT îşi propune: înfiinţarea „Parcului Ştiinţific şi Tehnologic Metropolitan Cluj (Pol de Competitivitate)” – infrastructură de cercetare-inovare, cu o valoare estimată de circa 50 de milioane de Euro; dezvoltarea serviciilor de planificare strategică adresate Grupurilor de Acţiune Locală (G.A.L.) din mediul rural, finanţate prin PNDR – Leader; dezvoltarea serviciilor de planificare strategică pentru zona transfrontalieră şi pentru infrastructura regională de turism; dezvoltarea, înregistrarea şi promovarea brand-ului „Transilvania de Nord”; dezvoltarea de noi standarde ocupaţionale pentru sectoarele prioritare ale economiei regionale; înfiinţarea unei antene OSIM şi dezvoltarea serviciilor de protejare a proprietăţii intelectuale.

Prin proiectul BISNet Transylvania , ADR Nord-Vest oferă servicii de sprijinire a afacerilor IMM-urilor, în cadrul mai larg al reţelei europene Enterprise Europe. Proiectul acţionează în Macroregiunea 1 (regiunile Nord-Vest şi Centru) într-un consorţiu constituit din şase parteneri (ADR Centru, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea Transilvania din Braşov, CENTI Cluj - Centru de Transfer Tehnologic din cadrul ICIA-INOE, Incubatorul de Afaceri INCDIE ICPE - CA din Sfântu Gheorghe, ICPE-CA Bucureşti şi Banca Transilvania prin Clubul Întreprinzătorului Român), coordonat de ADR Nord-Vest. Experţii din cadrul Consorţiului oferă în mod gratuit agenţilor economici informaţii, cooperare în afaceri şi servicii de internaţionalizare, servicii de transfer tehnologic precum şi servicii de susţinere a participării IMM- urilor la Programele Cadru de Cercetare ale Comisiei Europene.

Un alt proiect în care este implicată Agenţia este Entrepreneurial Inspiration for the European Union – EnspireEU, aflat la început de drum. Acest proiect a fost iniţiat de South Denmark European Office – Municipality of Esbjerg, în cadrul programului INTERREG IV C, partenerii fiind organizaţii europene de prestigiu: Vejle Business Development Agency, Hampshire; County Council, Chamber of Commerce, Ile de France; Chamber of Commerce, Seville, Region Halland; Larnaca District Development Agency, Zlin Region; ADR Nord-Vest, Romania; Marshal Office of the Lubuskie Region; Mid-Trandanubian Regional Development Agency, Regional Development Agency of Gorenjska. Obiectivul general al Proiectului Enspire EU – cu un buget de 1.781.960 de euro – îl constituie îmbunătăţirea eficienţei politicilor care dezvoltă mentalităţile antreprenoriale, contribuind astfel la modernizarea economică şi creşterea competitivităţii Europei. Grupurile-ţintă ale proiectului sunt persoanele dezavantajate, persoanele deconectate de la piaţa muncii şi persoanele descurajate(în pericol de abandon şcolar sau care au abandonat).

Proiectul privind Clusterul Geotermal din Europa Centrală se apropie de sfârşit. Cei 12 parteneri implicaţi în proiect au lucrat împreună aproape doi ani pentru a găsi soluţii în vederea îmbunătăţirii utilizării energiei geotermale în Europa Centrală şi de Est, obiectivul principal fiind de a dezvolta capacitatea actorilor principali din domeniu şi de a exploata această resursă cu precădere în beneficiul economiilor rurale prin crearea şi dezvoltarea unui Cluster Geotermal. Rolul clusterului va fi acela de a facilita o mai bună utilizare a acestei resurse, prin oferirea de consultanţă, identificarea surselor de finanţare, elaborarea documentelor strategice şi implicarea actorilor locali, baza acestuia fiind format în principal din experţii membrii Grupului de Lucru din cadrul proiectului. Documentele elaborate în cadrul proiectului sunt Analiza Stării de Fapt şi Analiza Benchmarking, documente ce oferă o imagine de ansamblu asupra situaţiei în ceea ce priveşte utilizarea energiei geotermale în Europa Centrală şi care vor forma baza Planului de Acţiune pentru înfiinţarea şi susţinerea Clusterului Geotermal.

Contact:

Lia Valendorfean, expert PR
tel: 0264-431550, 0755-777011, e-mail: comunicare@nord-vest.ro