RO | EN | HU

europedirect.Institutii si politici Europene, politici ue, politici comune ale uniunii europene, politicile comune ale uniunii europene, politici comune ale ue, politici sociale europene, politici sociale in ue

Trecerea la televiziunea digitala: cu ajutorul frecventelor eliberate, Comisia Europeana vrea sa grabeasca relansarea economica

Pe măsură ce televizoarele digitale iau locul vechilor noastre televizoare analogice, se vor elibera patru cincimi din frecvenţele radio care ne aduceau în case emisiunile TV. Acestea vor putea fi folosite pentru noi servicii inovatoare care utilizează spectrul radio, de la internetul fără fir şi telefoanele mobile cele mai avansate până la noile canale TV interactive şi de înaltă definiţie. Principalii beneficiari ar putea fi regiunile izolate, deoarece banda largă wireless s-ar putea servi de aceste frecvenţe pentru a furniza internet de mare viteză acolo unde cablurile încă n-au ajuns. Comisia a prezentat astăzi planuri de alocare coordonată a frecvenţelor care să încurajeze investiţiile şi concurenţa în domeniul acestor potenţiale noi servicii. Repartizarea coordonată la nivel european a frecvenţelor astfel eliberate – aşa-numitul „dividend digital” – ar putea impulsiona economia printr-o infuzie de 20 până la 50 de miliarde de euro. Planul de valorificare la maximum a dividendului digital prevede implicarea Parlamentului European şi a statelor membre, reflectând rolul major pe care sunt chemate să-l joace în acest proces.
„Dividendul digital este o ocazie unică de a transpune în realitate obiectivul «bandă largă pentru toţi» în toată Europa şi de a dinamiza câteva dintre sectoarele cele mai inovatoare ale economiei noastre.Europa nu va putea profita la maxim de dividendul digital decât dacă lucrăm împreună pe baza unui plan comun. Pentru elaborarea acestui plan, Comisia a colaborat îndeaproape cu ţările membre, cu Parlamentul European, cu reprezentanţii industriei şi ai consumatorilor", a declarat Viviane Reding, comisarul UE pentru societatea informaţională şi mass-media. „Fac apel la ţările UE să accelereze trecerea la televiziunea digitală şi să finalizeze acest proces până la 1 ianuarie 2012. De asemenea, adresez un îndemn autorităţilor naţionale să utilizeze dividendul digital într-un climat de încurajare a concurenţei, deschizând piaţa pentru noi operatori şi noi servicii, astfel încât efectul asupra economiei să fie maxim. Doar în acest mod dividendul digital va permite furnizarea comunicaţiilor wireless de bandă largă în zone ale UE în care internetul de mare viteză nu poate fi introdus eficient prin alte tehnologii."

Propunerile adoptate astăzi de Comisie în legătură cu dividendul digital solicită statelor membre să accelereze scoaterea din uz a televiziunii analogice şi să încheie această acţiune până la 1 ianuarie 2012. Cinci ţări europene (Finlanda, Germania, Luxemburg, Ţările de Jos şi Suedia) şi Statele Unite au demonstrat deja că televiziunea analogică poate fi înlocuită rapid (IP/09/266).

Propunerile vizează, de asemenea, valorificarea impactului economic potenţial de 20 până la 50 de miliarde de euro care ar urma să se obţină printr-o coordonare europeană eficace a dividendului digital (pe 15 ani, comparativ cu cât s-ar realiza dacă statele membre ar acţiona fiecare separat). În acest scop, se preconizează ca o parte a spectrului care se eliberează, şi anume sub-banda de 790-862 MHz (undele care se propagă pe distanţe mari şi traversează clădirile), să fie rezervată pentru noi servicii wireless, cum ar fi serviciile de telefonie mobilă 3G şi 4G (IP/09/1238), care permit, de pe mobil, streaming-ul video, navigarea nelimitată pe internet şi descărcările rapide de fişiere. Aceste măsuri vor contribui la extinderea accesului la banda largă de mare viteză până la atingerea unei acoperiri de 100% a populaţiei europene la sfârşitul lui 2013 (IP/08/1771, MEMO/08/735).

Pentru a maximiza impactul acestor acţiuni, Comisia a anunţat că va armoniza condiţiile tehnice de utilizare a sub-benzii de 790-862 MHz, astfel încât să se evite fragmentarea pieţei unice în momentul în care statele membre vor pune la dispoziţie sub-banda pentru noi servicii pe teritoriul lor. Furnizorii de servicii şi producătorii de echipamente şi aplicaţii vor putea astfel să-şi desfăşoare activitatea peste frontiere, iar consumatorii vor avea mai uşor acces la serviciile de roaming când călătoresc. O abordare similară a pregătit terenul pentru apariţia telefoniei GSM în anii '90.

În plus, Comisia a propus ca, împreună cu Parlamentul European şi cu Consiliul, să abordeze obiective strategice, cum ar fi rapiditatea deschiderii dividendului digital şi pentru alte utilizări, în afara radiodifuziunii de mare putere, adoptarea unei poziţii comune europene la negocierile cu ţările vecine asupra frecvenţelor dividendului digital şi posibilitatea de a conveni asupra unor viitoare obiective UE pentru utilizarea unor tehnologii mai eficiente în cadrul dividendului digital.

În prima jumătate a lui 2010, Comisia va solicita sprijinul Parlamentului European şi al Consiliului asupra foii de drum şi, înainte de a finaliza propunerile, va continua să dezbată cu utilizatorii actuali şi potenţiali ai spectrului o serie de aspecte de perspectivă mai îndelungată.

Context:
În 2007, Comisia a propus să se înlesnească posibilitatea operatorilor mobili din Europa de a crea şi pune la dispoziţie tehnologii wireless inovatoare (IP/07/1170). Iniţiativa a survenit în urma Comunicării Comisiei privind accelerarea trecerii la tehnologia digitală, în care dividendul digital a fost identificat ca o prioritate a politicii în domeniul spectrului de frecvenţe. La 9 iulie 2009, Comisarul Reding a anunţat că va prezenta propuneri de valorificare a dividendului digital înainte ca actuala Comisie să-şi încheie mandatul (SPEECH/ 09/336).

Pagini Utile:
Recomandarea şi comunicarea adoptate astăzi pot fi accesate la adresa:
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/radio_spectrum/topics/reorg/dividend/index_en.htm
Video: „What is Radio Spectrum?" (Ce este spectrul radio?)
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/videos/radio_spec/what_is_rs.swf