RO | EN | HU

europedirect.Institutii si politici Europene, politici ue, politici comune ale uniunii europene, politicile comune ale uniunii europene, politici comune ale ue, politici sociale europene, politici sociale in ue

Comisia Europeana lanseaza o consultare publica referitoare la initiativa cetatenilor

Comisia Europeană lansează o consultare publică de ample dimensiuni pentru a contribui la stabilirea detaliilor practice referitoare la iniţiativa cetăţenilor prevăzută în Tratatul de la Lisabona. Iniţiativa cetăţenilor va permite ca, la solicitarea venită din partea unui număr întrunit de un milion de cetăţeni, Comisia să înainteze o anumită propunere politică.
„Participarea cetăţenilor la procesul de luare a deciziilor este absolut necesară pentru democraţie” a declarat Margot Wallström, vicepreşedinte al Comisiei Europene, responsabilă de relaţiile interinstituţionale şi strategia de comunicare. „Tratatul de la Lisabona va oferi un mijloc cetăţenilor de a-şi exprima opinia şi de a influenţa în mod direct procesul de elaborare a politicilor UE.”
Introdusă de Tratatul de la Lisabona, iniţiativa cetăţenilor permite ca un milion de cetăţeni, resortisanţi ai unui număr semnificativ de state membre, să solicite în mod direct Comisiei să prezinte o iniţiativă de interes pentru ei într-un domeniu de competenţă al UE.
Cartea verde publicată astăzi propune întrebări concrete privind cea mai bună metodă de funcţionare practică a iniţiativei, cum ar fi: numărul de ţări din care trebuie să provină cetăţenii participanţi, modalităţile de verificare a autenticităţii semnăturilor, forma petiţiei, termenele pentru aceasta etc.

Toate contribuţiile sunt bine-venite şi pot fi transmise sub formă de răspunsuri la cartea verde care este disponibilă în 23 de limbi oficiale pe următorul site internet:
http://europa.eu/documentation/official-docs/green-papers/index_en.htm

Termenul limită pentru transmiterea răspunsurilor este sfârşitul lui ianuarie 2010. După această dată, Comisia Europeană va înainta o propunere de regulament care trebuie adoptată de Parlamentul European şi de Consiliul de Miniştri.

Pagini Utile: 
http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/citizens_initiative/index_en.htm