RO | EN | HU

europedirect.Institutii si politici Europene, politici ue, politici comune ale uniunii europene, politicile comune ale uniunii europene, politici comune ale ue, politici sociale europene, politici sociale in ue

Proiectul de buget 2011 al UE: viitorul dincolo de criza

Sprijinirea redresării economice şi investiţiile în tineretul Europei şi în infrastructurile de mâine reprezintă priorităţile proiectului de buget 2011 adoptat de Comisie la 27 aprilie 2010.Dintr-un total de 142,6 miliarde €, aproximativ 64,4 miliarde € sunt destinate acţiunilor din domeniul redresării economice (+3,4% faţă de 2010).În plus, fondurile consacrate iniţiativelor emblematice ale strategiei UE 2020 (pentru creştere) reprezintă aproximativ 57,9 miliarde € (aproximativ 40% din buget).

„Proiectul de buget are ambiţia de a continua, în colaborare cu statele membre ale UE, promovarea redresării economice, în special în favoarea populaţiilor celor mai vulnerabile, în perioada actuală, ulterioară crizei, în paralel cu reflectarea, la nivel bugetar, a noii abordări globale a UE în materie de creare de locuri de muncă şi creştere economică,” a declarat dl Janusz Lewandowski, comisarul UE pentru programare financiară şi buget.

„Proiectul de buget adoptat astăzi stimulează Europa şi pe cetăţenii acesteia să dezvolte o economie a viitorului, ai cărei piloni sunt cercetarea şi dezvoltarea, precum şi creşterea durabilă şi incluziunea socială.Acest proiect de buget este menit să pregătească mai bine tineretul european pentru viitor, să incite întreprinderile mici şi mijlocii să utilizeze pe deplin fondurile UE pentru a putea ieşi din criză”.

64,4 miliarde €: un buget consacrat unei creşteri economice durabile în viitor

În prezent, fondurile structurale şi Fondul de coeziune sunt într-o fază de implementare activă pe teren.Cu toate că angajamentele pentru proiecte noi cresc cu 3,2%, creditele de plată pentru proiectele în curs cresc cu 16,9%, depăşind valoarea de 42,5 miliarde €.Se aşteaptă ca această creştere a plăţilor să contribuie în termeni reali la stimularea necesară a economiilor naţionale, promovând, în acelaşi timp, ajustarea structurală necesară trecerii la modelul de creştere economică durabilă definit de UE în Strategia pentru creştere şi locuri de muncă, adoptată recent.Executarea Planului european de redresare economică va contribui de asemenea cu peste 1 miliard € la finanţarea implementării pe teren a proiectelor energetice convenite în 2009 şi care debutează în 2010 în domeniul captării şi al stocării carbonului, energiei eoliene offshore şi infrastructurii energetice.În mod similar, suma de aproximativ 500 de milioane € va finanţa proiectele IT convenite privind banda largă în zonele rurale.

În timp ce finanţările pentru cheltuielile de piaţă, ajutoarele directe din cadrul politicii agricole comune (PAC) şi dezvoltarea rurală vor rămâne stabile, finanţările destinate protecţiei mediului prin intermediul programului Life+ vor creşte cu +8,7%, atingând valoarea de 333 de milioane €.

Proiectul de buget 2011 prevede, de asemenea, creşterea investiţiilor consacrate cercetării, dezvoltării şi inovării, infrastructurii şi capitalului uman. Suma alocată celui de al 7-lea program-cadru pentru cercetare şi dezvoltare tehnologică va creşte cu 13,8%, atingând 8,6 miliarde €; nu s-a investit niciodată atât de mult în acest program. Doar cercetarea şi dezvoltarea nu pot impulsiona redresarea economică: reţelele transeuropene de transport şi energie vor beneficia de 1,3 miliarde € (o creştere de 16,8%), în timp ce Programul pentru competitivitate şi inovare (PCI) va primi cu 4,4% mai multe fonduri în comparaţie cu 2010 (549 de milioane €).

Un buget pentru viitorul tineretului nostru şi pentru consolidarea cetăţeniei

„Peste 20% din tinerii din Europa sunt şomeri”, a declarat Janus Lewandowski. Acest lucru este de neconceput. Bugetul UE trebuie să îi ajute pe tineri să se pregătească pentru cariera profesională, prin intermediul educaţiei sau al schimburilor.”

În acest scop, finanţarea programului Învăţare de-a lungul vieţii va creşte cu 2,6% (1,1 miliarde €), punând astfel la dispoziţia studenţilor peste 200 000 de burse Erasmus. De asemenea, 120 000 de participanţi vor primi finanţare prin intermediul programului Tineretul în acţiune, care alocă 127 milioane € (+1,6%) pentru sprijinirea recrutării tinerilor prin intermediul unor activităţi de învăţare non-formală.

Finanţarea alocată programelor din domeniul libertate, securitate şi justiţie va creşte cu 12,8%; aceasta rubrică înregistrează cea mai mare creştere în proiectul de buget 2011.Contribuţiile substanţiale destinate sectoarelor „garantarea şi protejarea libertăţilor” (+24,4%) şi „gestionarea fluxurilor de migraţie” (+18,5%) reflectă importanţa acordată implementării planului de acţiune al UE în materie de cetăţenie, justiţie, securitate, azil şi imigraţie pe următorii cinci ani, pe care Comisia l-a adoptat recent.

UE ca actor mondial

Menţinerea nivelului de finanţare pentru UE ca actor mondial (+5,6%) este confirmată prin trei propuneri principale:

a) consolidarea angajamentului luat de UE la Conferinţa ONU din toamna anului trecut privind Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului (65 de milioane €);

b) consolidarea sprijinului acordat de UE ţărilor în curs de dezvoltare în vederea combaterii schimbărilor climatice (65 de milioane €);

c) alocarea unei sume destinate încurajării dezvoltării economice şi sociale a comunităţii turco-cipriote (25 de milioane €).

Cheltuieli administrative

Cheltuielile administrative aferente tuturor instituţiilor UE se vor ridica la 8,3 miliarde €, reprezentând 5,9% din buget.Comisia va continua să îşi respecte angajamentul de a nu majora efectivul de personal şi de a redistribui personalul în intern pentru a răspunde noilor provocări şi sarcini.

Ce urmează?

„Acesta este primul buget elaborat în conformitate cu Tratatul de la Lisabona”, aexplicat dl Janusz Lewandowski.Principalele două diferenţe sunt următoarele: în primul rând, întreaga procedură este mult mai rapidă decât până în prezent, având în vedere că acum există o singură lectură în Parlamentul European, faţă de două în trecut.În al doilea rând, Consiliul şi Parlamentul deţin, pentru prima oară, competenţe egale în ceea ce priveşte adoptarea bugetului.Aceasta presupune, mai mult ca oricând, consolidarea cooperării dintre cele trei instituţii ale UE implicate în acest proces.”

Consiliul îşi va face publică poziţia cu privire la proiectul de buget în iunie, iar Parlamentul European, în octombrie.În cazul unui dezacord între cele două instituţii, Comisia Europeană va iniţia o procedură de conciliere de 21 de zile, asumându-şi rolul de mediator imparţial.Se aşteaptă ca Parlamentul să adopte bugetul final 2011 în luna noiembrie.

Notă:bugetul cuprinde previziuni atât pentru angajamente (garanţii juridice de a asigura finanţare, cu condiţia îndeplinirii anumitor condiţii), cât şi pentru plăţi (în numerar sau transferuri bancare către beneficiari).