RO | EN | HU

europedirect.Institutii si politici Europene, politici ue, politici comune ale uniunii europene, politicile comune ale uniunii europene, politici comune ale ue, politici sociale europene, politici sociale in ue

Portalul internet european e-justitie

Un italian care călătoreşte în Germania are nevoie de serviciile unui avocat. Un întreprinzător francez doreşte să obţină o informaţie din registrul de cadastru din Ungaria. Un judecător din Estonia doreşte să obţină informaţii cu privire la sistemul judiciar din Spania. În prezent, pentru a obţine aceste informaţii este nevoie de săptămâni. Răspunsurile la aceste întrebări – în 22 de limbi ale Uniunii Europene – sunt disponibile acum printr-un singur clic. UE a lansat portalul european e-justiţie – un ghişeu electronic unic pentru acces la justiţie în întreaga Uniune Europeană.

Site-ul internet este în folosul cetăţenilor, întreprinderilor, avocaţilor şi judecătorilor care doresc să afle răspunsul la întrebări juridice cu implicaţii transfrontaliere şi stimulează înţelegerea reciprocă a diferitelor sisteme judiciare, contribuind la crearea unui spaţiu unic al justiţiei. Având peste 12 000 de pagini, prima versiune pune la dispoziţie informaţii şi linkuri cu privire la legislaţiile şi practicile din toate statele membre. De exemplu, portalul oferă informaţii cu privire la asistenţa judiciară, formarea juridică, organizarea de videoconferinţe, precum şi linkuri către bazele de date legislative, registrele online de insolvenţă şi de cadastru. Peste 10 milioane de cetăţeni implicaţi în fiecare an în procese transfrontaliere au acum acces rapid la informaţii în materie de justiţie.

„Astăzi este o zi importantă pentru spaţiul european de libertate, securitate şi justiţie. Prin acest portal, punem bazele unei justiţii mai eficiente şi mai accesibile cetăţeanului european”, a declarat Stefaan De Clerck, ministrul belgian al justiţiei. „Proiectul e-justiţie este piatra de temelie a unei justiţii europene moderne, iar portalul e-justiţie este calea de acces la aceasta. Cooperarea intensă între toate părţile interesate implicate este esenţială acum pentru asigurarea unui succes de durată.”
„E-justiţie înseamnă accesul la justiţie printr-un singur clic. Astăzi, realizăm un important pas pentru a aduce justiţia mai aproape de cetăţenii UE şi pentru a contribui la o mai bună cunoaştere reciprocă a sistemelor noastre juridice. Cunoaşterea duce la încredere, iar încrederea la convingerea că drepturile noastre vor fi protejate în orice colţ al Europei”, a declarat vicepreşedintele Viviane Reding, comisarul pentru justiţie, drepturi fundamentale şi cetăţenie. „Cetăţenii, întreprinderile şi avocaţii vor beneficia de pe urma unui veritabil ghişeu online unic pentru informaţiile în materie de justiţie. În viitor, site-ul va moderniza şi va simplifica modul în care cetăţenii primesc informaţii şi consiliere juridică.Cetăţenii vor primi răspunsul în limba proprie, într-un interval scurt de timp. Știm cu toţii cât de important este aceasta:întârzierea stabilirii dreptăţii înseamnă, de fapt, negarea dreptăţii.”

Cine sunt beneficiarii acestui site?

- Cetăţenii pot primi răspunsuri asupra modului în care funcţionează sistemele juridice ale celor 27 de state membre.Pot obţine răspunsuri rapide atunci când se confruntă cu evenimente precum divorţuri, decesuri, litigii sau chiar când se mută într-o altă locuinţă.De asemenea, pot să găsească un practician în drept într-o altă ţară, pot să obţină informaţii cu privire la evitarea proceselor costisitoare, apelând la mediere, informaţii cu privire la instanţa competentă, legislaţia aplicabilă în anumite cazuri şi condiţiile în care pot beneficia de asistenţă judiciară.
- Avocaţii, notarii şi judecătorii pot avea acces la bazele de date legislative, îşi pot contacta colegii prin intermediul reţelelor judiciare şi pot regăsi informaţii cu privire la formarea juridică.De asemenea, pot obţine informaţii cu privire la organizarea de videoconferinţe transfrontaliere.
- Întreprinderile vor găsi linkuri către registrele de insolvenţă şi registrele funciare, precum şi informaţii cu privire la legislaţiile aplicabile şi procedurile transfrontaliere.
Barierele lingvistice – care complică adesea procesul de obţinere a informaţiilor – sunt depăşite prin furnizarea informaţiilor în toate limbile oficiale ale UE.Conţinutul site-ului internet este disponibil în 22 de limbi oficiale ale UE.Linkurile de pe site îi vor direcţiona pe utilizatori către informaţiile naţionale ale statelor membre.
Implicarea judecătorilor şi a practicienilor în drept – notari, avocaţi, executori judecătoreşti, mediatori – este o condiţie esenţială a succesului portalului, şi o serie de proiecte sunt în derulare.De exemplu, este în derulare activitatea cu privire la Identificatorul european de jurisprudenţă (ECLI) în vederea facilitării accesului la jurisprudenţa naţională şi a UE în context transfrontalier.
Comisia, care administrează site-ul, va continua să lucreze îndeaproape cu statele membre pentru a îmbogăţi treptat conţinutul site-ului şi a elabora noi funcţionalităţi.

Următoarele etape:

Lansarea de astăzi marchează o primă etapă în dezvoltarea unui portal multilingv care poate uşura viaţa cetăţenilor, întreprinderilor şi practicienilor în drept din Europa.
În anii următori, pe portal vor fi adăugate noi informaţii, instrumente şi funcţii.La începutul anului 2011, vor fi disponibile în toate statele membre UE fişe sintetice cu privire la drepturile victimelor şi ale celor chemaţi în judecată, inclusiv, de exemplu, informaţii asupra modului în care infracţiunile rutiere sunt tratate în ţări diferite. Aceste fişe sintetice vor folosi ca instrument de referinţă de bază atât pentru practicienii în drept cât şi pentru cetăţeni.
Versiunile ulterioare ale portalului vor permite ca instrumentele UE existente în materie de justiţie să devină mai eficiente, dând posibilitatea cetăţeanului să introducă o cerere electronică transfrontalieră având ca obiect o cerere de despăgubire cu valoare redusă sau o somaţie de plată. De asemenea, întreprinderile vor beneficia de pe urma costurilor mai reduse datorită unor proceduri judiciare online mai simple, raţionalizate, de îndată ce registrele de insolvenţă, registrele comerciale şi cele de cadastru sunt accesibile prin intermediul portalului. Instanţele ar putea să trateze online cererile transfrontaliere şi ar putea comunica cu reclamanţii şi pârâţii dintr-un anumit caz, precum şi cu instanţele din alte state membre.
Deja se întreprind acţiuni pentru a asigura până în 2013 existenţa unui instrument care să permită cetăţenilor să restrângă căutarea unui avocat. De exemplu, portalul va permite unui cetăţean să caute un avocat vorbitor de limba germană care este specializat în dreptul familiei sau divorţ în Ungaria.
Se estimează că se vor înregistra progrese bune în tratarea aspectelor legate de interoperabilitate la nivelul UE în ceea ce priveşte semnătura, identitatea şi plata electronice.Sunt necesare soluţii în aceste domenii pentru aplicarea integrală a câtorva proiecte e-justiţie, ca de exemplu pentru somaţia de plată europeană sau pentru procedura europeană cu privire la cererile de despăgubire cu valoare redusă.

Pagini Utile:
Portalul e-justiţie
https://e-justice.europa.eu  
Materialul video e-justiţie şi B-roll pentru jurnaliştii din audiovizual
http://tvnewsroom.consilium.europa.eu/http://ec.europa.eu/avservices/home/index_en.cfm  
Preşedinţia belgiană a Consiliului Uniunii Europene
http://www.eutrio.be  
Sala de presă Justiţie şi Afaceri interne
http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm  
Pagina principală de internet a doamnei Viviane Reding, vicepreşedinte al Comisiei Europene şi comisar pentru justiţie, drepturi fundamentale şi cetăţenie
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm