RO | EN | HU

europedirect.Institutii si politici Europene, politici ue, politici comune ale uniunii europene, politicile comune ale uniunii europene, politici comune ale ue, politici sociale europene, politici sociale in ue

Publicatia pe CD “Proiecte de dezvoltare in Transilvania de Nord”, editia a 2a, acum disponibila!

Proiecte de succes finanţate în cadrul diferitelor programe, în Transilvania de Nord dar şi documente „fierbinţi” ale Comisiei Europene pe tematica redresării economice şi nu numai - toate sunt cuprinse într-o nouă publicaţie marca ADR Nord-Vest.

A doua ediţie a broşurii „Proiecte de dezvoltare în Transilvania de Nord”, publicată de Agenţia de Dezvoltare Regională (ADR) Nord-Vest în cadrul proiectului Centrul regional Europe Direct Transilvania de Nord, cofinanţat de Comisia Europeană şi Agenţie, este acum disponibilă.

Broşura a fost publicată pe CD, într-un tiraj de 500 de bucati care pot fi obţinute, gratuit, la sediul ADR Nord-Vest, biroul de comunicare. De asemenea, versiunea comprimată a broşurii „Proiecte de dezvoltare în Transilvania de Nord”, ediţia a IIa, poate fi descărcată de pe site-ul Agenţiei aici http://www.nord-vest.ro/file.aspx?d=690  şi de pe cel al Centrului regional Europe Direct Transilvania de Nord aici http://europedirect.nord-vest.ro/Document_Files/Proiecte%20de%20dezvoltare%20in%20Transilvania%20de%20Nord_86lvh2.pdf  

Capitolele cuprind titluri precum: „Stimularea creşterii economice şi identificarea de noi surse de dezvoltare economică”; „Bugetul Uniunii Europene”; „EUROPA 2020”; „Membrii Comisiei Europene 2010-2014; iar la categoria proiecte de succes: ” Proiect de dezvoltare a studiilor de doctorat în tehnologii avansate « Prodoc » Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca”; „Studiile doctorale factor major de dezvoltare al cercetărilor socio-economice şi umaniste”, Cluj-Napoca, Universitatea Babeş-Bolyai”; „Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă uzată din judeţele Cluj-Sălaj Cluj-Napoca, Dej, Gherla, Huedin, Zalău, Şimleul Silvaniei, Jibou, Cehu Silvaniei „ S.C Compania de Apă Someş S.A” etc.

Reamintim că prima ediţie a fost publicată în 2009, sub titlul „Unde şi cum putem obţine finanţare pentru proiecte de dezvoltare în Transilvania de Nord. Strategia UE pentru Creştere & Locuri de Muncă şi fondurile structurale” şi este disponibilă aici http://europedirect.nord-vest.ro/Document_Files/FinantariTransilvaniadeNord_6kn99l.pdf  

Partenerii locali în editarea acestei publicaţii sunt structurile care se ocupă cu implementarea programelor de finanţare pentru 2007-2013 în regiunea noastră, în calitate de Organisme Intermediare: Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici, Mijlocii şi Cooperaţie Cluj-Napoca, Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial Mediu Cluj-Napoca, Organismul Intermediar Regional a Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Regiunea Nord-Vest (subordonată Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale), Unitatea Regională pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Nord-Vest (Educaţie), Oficiul Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, Direcţia Generală Organism Intermediar POS CEE Axa 2 – CDI şi Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic – OI POS DRU, Biroul Regional Nord-Vest.
Cooperarea pentru realizarea broşurii „Proiecte de dezvoltare în Transilvania de Nord”, ediţia a IIa face parte, alături de sărbătorirea Zilei Europei 9 mai, târgul „Forumul Regional al Oportunităţilor Europene” ş.a., din seria acţiunilor desfăşurate în cadrul Convenţiei de colaborare la nivel operativ încheiată încă în 2007 între Organismele Intermediare şi Prefecturile din regiunea noastră.

Contact:
Lia Valendorfean, coordonator
Centrul regional Europe Direct Transilvania de Nord (Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest)
Str. Sextil Puşcariu nr.2, Cluj-Napoca,Cluj, România
Tel: 00-40-64-599 544, fax: 00-40-64-439222, mobil 0755-777011
e-mail: europedirect@nord-vest.ro, http://europedirect.nord-vest.ro/ , www.ec.europa.eu