RO | EN | HU

europedirect.Institutii si politici Europene, politici ue, politici comune ale uniunii europene, politicile comune ale uniunii europene, politici comune ale ue, politici sociale europene, politici sociale in ue

Transporturi: Comisia reevalueaza finantarile pentru 92 de proiecte majore

Comisarul Siim Kallas, vicepreşedinte al Comisiei Europene, a dat publicităţii, in 28 octombrie 2010, în premieră, un raport intermediar de evaluare a 92 de proiecte prioritare de infrastructură din cadrul programului Trans-European Networks (TEN-T), cofinanţate de Comisie prin acest program pentru perioada 2007-2013.Evaluarea oferă o imagine detaliată a stadiului de desfăşurare pentru fiecare proiect de infrastructură important, prezentând situaţia finanţării şi gradul de avansare a lucrărilor.
În ciuda condiţiilor financiare dificile, peste jumătate dintre aceste 92 de proiecte majore de infrastructură paneuropeană (52,2%) sunt în grafic şi urmează să fie finalizate cel târziu în decembrie 2013.Pentru restul proiectelor, raportul intermediar de evaluare prevede aplicarea strictă a principiului retragerii fondurilor neutilizate.Proiectele credibile care întâmpină dificultăţi pe fondul crizei economice vor beneficia însă de o prelungire de doi ani a termenului, pentru a putea fi duse la bun sfârşit.În cazul proiectelor care, în urma evaluării intermediare, nu mai sunt considerate credibile, finanţarea din partea UE se sistează şi se procedează la realocarea fondurilor (a se vedea mai jos lista proiectelor).

Principalele concluzii ale evaluării intermediare:


Raportul evaluează 92 de decizii de finanţare separate referitoare la aproximativ trei sferturi (5,3 miliarde EUR) din bugetul de 8 miliarde al programului TEN-T al UE (2007-2013).
1. Conform evaluării, 48 din 92 de proiecte (52,2%) vor fi finalizate înainte de termenul de 31 decembrie 2013.
2. Alte 29 de proiecte (31,5%) sunt credibile în ceea ce priveşte structura şi finanţarea şi ar putea fi finalizate până în 2015. Din acest motiv, dar şi datorită situaţiei excepţionale create de criza financiară, Comisia va acorda o prelungire de doi ani a termenului, până în 2015, pentru a face posibilă utilizarea fondurilor UE. Proiectele care vor beneficia de această prelungire a termenului trebuie să îndeplinească anumite condiţii de ordin politic, tehnic şi financiar, iar acest lucru va optimiza eficacitatea programului. Aceeaşi rigoare bugetară se va aplica şi în cazul eventualelor întârzieri viitoare; activităţile care vor depăşi anul 2015 vor fi sistate.
3. 10 proiecte (10,9%) vor beneficia, în anumite condiţii, de o prelungire până în 2015, dar li s-a impus în acelaşi timp o reducere parţială a fondurilor UE.
4. În această etapă, 5 proiecte (5,4%) nu sunt credibile; pentru acestea, fondurile UE vor fi sistate şi realocate.
De asemenea, fiecare proiect din cele patru categorii prezentate mai sus a fost analizat în detaliu pentru a se stabili dacă au fost îndeplinite obiectivele urmărite. În cazul în care aceste obiective nu mai sunt îndeplinite, bugetul aferent va fi retras.
Ca urmare a analizei de mai sus se vor disponibiliza aproximativ 311 milioane EUR, care se vor investi în noi apeluri pentru propuneri în cadrul actualului program TEN-T.

Ce sunt reţelele transeuropene:

Programul TEN-T a fost instituit de Uniunea Europeană pentru a contribui la adăugarea conexiunilor care lipseau şi pentru a elimina blocajele din transporturi, creând astfel o reţea unică, multimodală de coridoare de transport pe teritoriul Europei.
Proiectele sunt finanţate de statele membre şi de Comisia Europeană. Bugetul TEN-T poate acoperi până la maximum 30% din bugetul pentru lucrări de infrastructură în cadrul unui proiect şi 50% pentru efectuarea de studii.
Cele 92 de proiecte evaluate de Comisie corespund unei investiţii totale de 32,647 miliarde de euro, la care se adaugă o contribuţie (europeană) în cadrul TEN-T în valoare de 5,3 miliarde de euro.
Cele 92 de proiecte reprezintă elemente esenţiale ale celor 30 de reţele prioritare TEN-T/principale coridoare intermodale din UE (a se vedea linkul de mai jos pentru mai multe detalii).
Cele 30 de reţele prioritare TEN-T sunt mari proiecte de infrastructură, la care deseori participă mai multe ţări. Este cazul axei feroviare de mare viteză Paris-Bruxelles/Bruxelles-Köln-Amsterdam-Londra: PBKAL sau al axei feroviare Gdansk-Varşovia-Brno/Bratislava-Viena.

Informaţii suplimentare: http://tentea.ec.europa.eu/en/ten-t_projects/30_priority_projects/