RO | EN | HU

europedirect.Institutii si politici Europene, politici ue, politici comune ale uniunii europene, politicile comune ale uniunii europene, politici comune ale ue, politici sociale europene, politici sociale in ue

Comisia adopta prioritatile strategice pentru 2011

În 2010, instituţiile UE au dovedit că sunt pregătite şi capabile să facă faţă adversităţilor, dând dovadă de rezistenţă, hotărâre şi solidaritate în abordarea provocărilor fără precedent apărute în contextul crizei economice şi financiare. Următorul pas constă în asigurarea unei redresări durabile. Comisia Europeană a adoptat programul de lucru pentru 2011, care transpune aceste obiective în acţiuni concrete. Programul de lucru reflectă hotărârea Comisiei de a ajuta Europa să iasă din criză şi să se îndrepte către un viitor prosper, sigur şi just din punct de vedere social.
Referitor la noul program de lucru, preşedintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a afirmat că: „Uniunea Europeană s-a dovedit la înălţimea provocărilor cu care s-a confruntat, însă nu suntem încă la capătul tunelului. Politicile noastre trebuie să reflecte angajamentul nostru continuu de creare a unei creşteri şi a unor noi locuri de muncă durabile, conform strategiei Europa 2020, iar noi trebuie să ne concentrăm asupra iniţiativelor la care contribuţia UE poate aduce valoare adăugată. Programul de lucru adoptat astăzi va asigura o continuare a redresării în noul an şi în anii următori. Observ că există un grad de convergenţă important în ceea ce priveşte priorităţile generale pentru Europaşi sper ca acest lucru să se concretizeze, în cel mai scurt timp, în rezultate politice în beneficiul cetăţenilor.”

Priorităţile pentru 2011 se împart în cinci mari categorii:
sprijinirea economiei sociale de piaţă a Europei în vederea ieşirii din criză şi a asigurării caracterului durabil al acesteia (de exemplu, un cadru legislativ pentru gestionarea crizelor din sistemul bancar, propuneri de consolidare a protecţiei consumatorilor de servicii financiare şi un regulament privind agenţiile de rating al creditelor, în vederea finalizării, anul viitor, a reformei ambiţioase a sectorului nostru financiar);
- sprijinirea economiei sociale de piaţă a Europei în vederea ieşirii din criză şi a asigurării caracterului durabil al acesteia (de exemplu, un cadru legislativ pentru gestionarea crizelor din sistemul bancar, propuneri de consolidare a protecţiei consumatorilor de servicii financiare şi un regulament privind agenţiile de rating al creditelor, în vederea finalizării, anul viitor, a reformei ambiţioase a sectorului nostru financiar);
- relansarea creşterii economice pentru crearea de locuri de muncă (de exemplu, noi mecanisme de aplicare a normelor fiscale, propuneri menite să sprijine competitivitatea la nivelul întreprinderilor din UE, în special al IMM-urilor, un plan european privind eficienţa energetică, o iniţiativă socială pentru întreprinderi, iniţiative legislative privind detaşarea lucrătorilor şi programul de lucru, care urmează a fi elaborate în cadrul unui dialog strâns cu partenerii sociali, îmbunătăţirea cadrelor referitoare la impozitarea întreprinderilor şi la TVA);
- continuarea agendei pentru cetăţeni: drepturi, libertate şi justiţie (de exemplu, consolidarea drepturilor consumatorilor, un cadru de referinţă comun pentru dreptul contractual, actualizarea legislaţiei referitoare la protecţia civilă, un program pentru înregistrarea călătorilor şi o nouă structură de gestionare pentru OLAF, Oficiul antifraudă al UE);
- asigurarea vizibilităţii Europei pe scena mondială (de exemplu, sprijinirea noului Serviciu European de Acţiune Externă, proiectarea în exterior a obiectivelor de creştere din Strategia 2020, precum şi continuarea îmbunătăţirii asistenţei pentru dezvoltare oferite de UE pentru a răspunde nevoilor celor mai nevoiaşi);
- concentrarea mai mult pe rezultate decât pe măsuri: valorificarea la maximum a politicilor UE (de exemplu, o propunere privind următorul cadru financiar multianual, acordarea unei importanţe sporite reglementării inteligente şi prelungirea perioadei de consultare la 12 săptămâni).

Context:
Discursul preşedintelui privind starea Uniunii, pronunţat la începutul lunii septembrie 2010, a lansat o dezbatere publică în cadrul căreia instituţiile UE au purtat discuţii privind priorităţile Uniunii pentru anul următor. Programul de lucru al Comisiei ţine cont pe deplin de aceste discuţii fructuoase şi traduce viziunea Comisiei în acţiuni concrete pentru 2011, revizuind, totodată, rezultatele programului de lucru 2010 şi evidenţiind iniţiativele avute în vedere pentru anii viitori.

Ca şi în 2010, programul de lucru al Comisiei este însoţit de patru anexe:
- o listă de 40 de iniţiative strategice pe care Comisia se angajează să le prezinte în 2011 (anexa I);
- o listă de peste 140 de alte posibile iniţiative care urmează să fie pregătite până la sfârşitul mandatului (anexa II);
- o listă de propuneri de simplificare şi de retrageri (anexele III şi IV).

Comisia va colabora strâns cu Parlamentul European şi cu Consiliul, precum şi cu părţile interesate, inclusiv cu parlamentele naţionale, pentru a asigura o participare la scară largă la abordarea generală şi la iniţiativele individuale.

Programul de lucru al Comisiei Europene pentru 2011 poate fi consultat aici:
http://ec.europa.eu/atwork/programmes/index_en.htm