RO | EN | HU

europedirect.Institutii si politici Europene, politici ue, politici comune ale uniunii europene, politicile comune ale uniunii europene, politici comune ale ue, politici sociale europene, politici sociale in ue

Viitorul fondurilor structurale si al Politicii Agricole Comune in UE, dezbatut la Cluj

Conferinţa „"Viitorul fondurilor structurale şi al Politicii Agricole Comune în UE", a avut loc joi, 9 decembrie 2010 la Cluj-Napoca, in organizarea Reprezentanţei Comisiei Europene în România, prin reţeaua Team Europe, Universitatii Babeş-Bolyai, prin Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor şi Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord-Vest/Centrului regional Europe Direct Transilvania de Nord.

Dezbaterea a avut loc la Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor, Sala Consiliului Profesoral, iar dezbaterile au fost susţinute de dl. Mihail Dumitru, fost ministru al Agriculturii, dna. Daniela Giurca, Director, MADR, dna. Maria Vincze, prof.dr.univ. UBB Cluj (membru Team Europe) şi dl. Claudiu N. Coşier, director general ADR Nord-Vest (membru Team Europe).

Participanţii au subliniat că este important ca Politica Agricolă Comună în Uniunea Europeană să devină mai ecologică, mai echitabilă, mai eficientă şi mai eficace. PAC nu este doar pentru agricultori, este pentru toţi cetăţenii UE, în calitatea lor de consumatori şi contribuabili, au arătat vorbitorii. Prin urmare, este important ca politica europeană în domeniu, pentru 2014-2020, să fie elaborată în aşa fel încât să fie mai uşor de înţeles de către publicul general şi să prezinte clar beneficiile publice pe care le oferă agricultorii societăţii în ansamblul ei. Agricultura europeană trebuie să fie competitivă nu doar din punct de vedere economic, ci şi din punctul de vedere al mediului. S-a discutat foarte mult asupra criteriilor care ar trebui sa defineasca un fermier activ si de asemenea asupra sprijinului care ar trebui acordat fermelor mici, cu productie redusa dar importanta din aspectul pastrarii modului traditional de producere a diferitelor produse.

Context:

În prima parte a acestui an, Comisia Europeană a organizat o dezbatere publică şi o conferinţă privind viitorul PAC. La 18 noiembrie 2010, Comisia a publicat comunicarea „Politica agricolă comună (PAC) în perspectiva anului 2020 – Cum răspundem provocărilor viitorului legate de alimentaţie, resurse naturale şi teritorii”. Scopul reformei propuse este ca sectorul agricol european să devină mai dinamic, competitiv şi eficient în contribuţia sa la viziunea strategiei Europa 2020 privind stimularea creşterii durabile, inteligente şi favorabile incluziunii. Documentul schiţează trei opţiuni pentru continuarea reformei: 1) ajustarea celor mai presante deficienţe ale PAC, prin schimbări treptate, 2) transformarea PAC într o politică mai ecologică, mai echitabilă, mai eficientă şi mai eficace şi 3) renunţarea la ajutorul pentru venit şi la măsurile de piaţă şi concentrarea asupra obiectivelor referitoare la mediu şi la schimbările climatice. În cazul tuturor celor 3 opţiuni, Comisia prevede menţinerea sistemului actual format din 2 piloni: un prim pilon, care cuprinde plăţi directe şi măsuri de piaţă şi în cazul căruia normele sunt definite clar la nivelul UE, şi un al doilea pilon, care cuprinde măsuri de dezvoltare rurală multianuale şi în cazul căruia se stabileşte un cadru de opţiuni la nivelul UE, dar deciziile finale privind schemele sunt luate de statele membre sau de regiuni în cadrul unei gestiuni comune. Un alt element comun al celor 3 opţiuni este ideea că viitorul sistem de plăţi directe nu poate să se bazeze pe perioade istorice de referinţă, ci ar trebui să fie legat de criterii obiective. În urma discuţiilor pe marginea acestor idei, Comisia va prezenta propuneri legislative formale la jumătatea anului 2011.

Prin co-organizarea acestei conferinţe la Cluj, Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest continuă tradiţia stimulării dezbaterilor publice pe subiecte de maxim interes de pe agenda europeană şi implicit regională/locală. Menţionăm evenimentele de impact „Team Europe – dezbatere asupra politicilor de dezvoltare regională şi impactul acestora asupra României” (mai 2007); „9 Mai 2008: Viziunea Transilvania de Nord - Uniunea Europeană privind Educaţia şi Inovaţia” (mai 2008); „2009 = Anul European al Creativităţii şi Inovării” (martie 2009); Dezbaterea „UE 2020 – România 2020” (decembrie 2009); Dezbaterea „Stop Sărăciei şi Excluziunii pentru o zi!” (septembrie 2010) .

Informaţii suplimentare:
Comunicarea CE: „Politica agricolă comună (PAC) în perspectiva anului 2020 – Cum răspundem provocărilor viitorului legate de alimentaţie, resurse naturale şi teritorii”.
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/communication/index_en.htm