RO | EN | HU

europedirect.Institutii si politici Europene, politici ue, politici comune ale uniunii europene, politicile comune ale uniunii europene, politici comune ale ue, politici sociale europene, politici sociale in ue

Plan de actiune al CE pentru reducerea ratei de parasire timpurie a scolii

Peste șase milioane de tineri din UE părăsesc sistemul de educație și formare cu calificări de nivel secundar inferior, în cel mai bun caz. Ei se confruntă cu dificultăți severe în găsirea unui loc de muncă, sunt mai des șomeri și depind mai des de sistemul de asigurări sociale. Părăsirea timpurie a școlii îngreunează dezvoltarea economică și socială și reprezintă un obstacol serios în calea îndeplinirii obiectivului Uniunii Europene de creștere economică inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. Comisia a aprobat astăzi un plan de acțiune care va ajuta statele membre să atingă unul din obiectivele principale ale Strategiei Europa 2020, acela de reducere, până la finalul deceniului, a ratei medii de părăsire timpurie a școlii în UE, de la nivelul actual de 14,4% la sub 10%.
Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a declarat: „Europa nu își poate permite să lase în urmă atâția tineri ce au potențialul de a contribui la societățile și economiile noastre. Trebuie să valorificăm potențialul tuturor tinerilor din Europa, pentru a ne reveni de pe urma crizei.”

Comisarul european pentru educație, cultură, multilingvism și tineret, Androulla Vassiliou, a adăugat: „Reducerea ratei de părăsire timpurie a școlii în Europa cu numai 1 punct procentual ar avea ca rezultat un plus de aproape jumătate de milion de tineri calificați în fiecare an. Cele mai multe țări din UE au făcut progrese în reducerea numărului de tineri care părăsesc școala cu calificări de nivel scăzut, dar mai sunt multe de făcut.”

Noua inițiativă a Comisiei subliniază situația din întreaga Europă în ce privește părăsirea timpurie a școlii, cauzele principale ale acesteia, riscurile pentru dezvoltarea societală și economică viitoare și propune modalități de abordare mai eficace a acestei probleme.
Propunerea însoțitoare de recomandare a Consiliului conține orientări care să ajute statele membre să elaboreze politici cuprinzătoare și bazate pe dovezi concrete în domeniul reducerii ratei de părăsire timpurie a școlii.

Situația în întreaga Europă:
Media actuală la nivel UE a ratei de părăsire timpurie a școlii, de 14,4%, ascunde diferențe considerabile între țări:
* șapte state membre au atins deja pragul de 10%: Austria, Republica Cehă, Finlanda, Lituania, Polonia, Slovacia și Slovenia;
* trei state membre au rate de peste 30%: Malta, Portugalia și Spania;
* aproape toate țările și-au redus ratele de părăsire timpurie a școlii față de anul 2000;
* de asemenea, unele țări cu rate ridicate au obținut reduceri semnificative: România, Malta, Italia, Cipru și Portugalia;
* de asemenea, s-au obținut progrese considerabile în țări care aveau deja rate scăzute de părăsire timpurie a școlii la începutul deceniului, precum Lituania, Luxemburg, Olanda și Polonia.

Chiar dacă există unele trăsături comune, statele membre se confruntă și cu situații diferite în ce privește grupurile cele mai afectate, nivelul cel mai ridicat de educație obținut de cei care părăsesc timpuriu școala și statutul lor din punct de vedere al ocupării unui loc de muncă (pentru mai multe detalii, a se vedea MEMO/11/52).

Cum se combate părăsirea timpurie a școlii:
Părăsirea timpurie a școlii reprezintă o problemă complexă care nu poate fi rezolvată doar prin politicile în domeniul educației. Strategiile eficiente de reducere a ratei de părăsire timpurie a școlii trebuie să abordeze atât aceste politici, cât şi pe cele din domeniul tineretului și afacerilor sociale. Acestea trebuie să fie adaptate la condițiile locale, regionale și naționale. Ele trebuie să includă măsuri de prevenire, intervenție și compensare.
- Prevenirea părăsirii timpurii a școlii trebuie să înceapă cât de repede posibil, prin sprijinirea copiilor în activitatea lor de învățare și prin evitarea condițiilor care ar putea duce la părăsirea timpurie a şcolii, cum ar fi obligarea unui elev să repete un an școlar și lipsa de sprijin corespunzător pentru copiii cu limbi materne diferite.
- Măsurile de intervenție trebuie să abordeze rapid și eficient dificultățile emergente, precum absenteismul și nivelurile scăzute de performanță.
- Măsurile de compensare trebuie să ofere oportunități de învățare de tipul unei „a doua șanse”, inclusiv ore suplimentare la școală și posibilități pentru tinerii adulți de a reintegra sistemul de educație și formare.
Mai buna cooperare între țările UE, schimbul de bune practici și o utilizare mai precisă a fondurilor UE pot contribui la combaterea acestei probleme.

Etapele următoare:
Propunerile Comisiei vor fi discutate de miniștrii educației în cadrul întâlnirii lor de Consiliu, ce va avea loc la Bruxelles în perioada 2-4 mai. Statele membre vor fi invitate să adopte, până la finalul anului 2012, strategii cuprinzătoare pe baza acestui cadru și să le implementeze prin programele lor naționale de reformă.
De partea sa, Comisia va orienta finanțarea prin Programul de Educaţie Permanentă și prin Programul-Cadru de Cercetare pentru a crea modalități inovatoare de abordare a problemei. De asemenea, se va orienta finanţarea prin Fondul Social European către măsurile naționale și regionale de reducere a ratei de părăsire timpurie a școlii.


Pagini Utile:
MEMO/11/52, inclusiv statistici pentru fiecare țară;

Comisia Europeană: Comunicarea [COM(2011)18] „Combaterea părăsirii timpurii a școlii: o contribuție esențială la agenda Europa 2020”, 31 ianuarie 2011:
http://ec.europa.eu/education/school-education/doc/earlycom_en.pdf  

Propunere de Recomandare a Consiliului privind politicile de reducere a ratei de părăsire timpurie a școlii [COM(2011)19], 31 ianuarie 2011:
http://ec.europa.eu/education/school-education/doc/earlyrec_en.pdf  

Document de lucru al serviciilor Comisiei „Reducerea ratei de părăsire timpurie a școlii” [SEC(2011)96], 31 ianuarie 2011:
http://ec.europa.eu/education/school-education/doc/earlywp_en.pdf  

Comisia Europeană: Părăsirea timpurie a școlii
Întrebări şi răspunsuri: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/52&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en