RO | EN | HU

europedirect.Institutii si politici Europene, politici ue, politici comune ale uniunii europene, politicile comune ale uniunii europene, politici comune ale ue, politici sociale europene, politici sociale in ue

Propunerea UE privind datele pasagerilor in vederea combaterii formelor grave de criminalitate si terorismului

Comisia Europeană a prezentat in 2 februarie 2011 o propunere de directivă UE privind Registrul cu Numele Pasagerilor (RNP), propunere menită să contribuie la combaterea formelor grave de criminalitate și a terorismului. Propunerea prevede obligația transportatorilor aerieni de a furniza statelor membre UE date privind pasagerii care intră sau ies de pe teritoriul UE, garantând, în același timp, un nivel ridicat de protecție a vieții private și a datelor cu caracter personal.
„Această propunere de directivă UE privind RNP constituie un element important al politicii de securitate a UE. Sunt necesare norme comune la nivelul UE pentru a combate formele grave de criminalitate, cum ar fi traficul de droguri și de persoane, precum și terorismul, precum și pentru a garanta respectarea vieții private a pasagerilor și protecția deplină a drepturilor acestora în toate statele membre. Propunerea impune statelor membre să facă anonime toate datele RNP pe care le colectează”, a declarat Cecilia Malmström, comisarul european pentru afaceri interne.
În această propunere, Comisia stabilește norme comune în vederea instituirii unor sisteme naționale de tip RNP de către statele membre UE.

Comisia propune:
(1) Ca transportatorii aerieni să transfere datele privind pasagerii zborurilor internaționale care figurează în sistemele lor de rezervare către o unitate specializată din statul membru de plecare sau sosire. Statele membre vor analiza și păstra datele în scopul prevenirii, detectării, anchetării și urmăririi în justiție a formelor grave de criminalitate și a infracțiunilor teroriste;
(2) Un nivel ridicat de protecție a vieții private și a datelor cu caracter personal. Datele de tip RNP nu vor putea fi utilizate decât în scopul combaterii formelor grave de criminalitate și a infracțiunilor teroriste (limitarea strictă a scopului). Autoritățile însărcinate cu aplicarea legii din statele membre trebuie să facă anonime datele la o lună de la data zborului; în plus, datele nu trebuie păstrate mai mult de cinci ani în total (perioadă scurtă de păstrare). Datele sensibile care ar putea dezvălui originea rasială sau etnică, opiniile politice sau convingerile religioase nu pot fi transferate niciodată de transportatorii aerieni către statele membre și nici utilizate în vreun fel de acestea. Statele membre nu vor putea avea acces la bazele de date ale transportatorilor aerieni: datele trebuie solicitate transportatorilor, care trebuie să le transmită apoi statelor membre („metoda push”). Statele membre trebuie să creeze unități specializate pentru prelucrarea datelor și păstrarea securizată a acestora și să se asigure că aceste unități sunt monitorizate de o autoritate de control (în domeniul protecției datelor) independentă. De asemenea, se introduc norme clare referitoare la dreptul pasagerilor la informații exacte privind colectarea datelor de tip RNP, precum și norme care conferă pasagerilor dreptul de a avea acces la, de a rectifica și de a șterge datele care îi privesc, precum și dreptul la obţinerea de compensaţii și la utilizarea căilor de atac judiciare;
(3) Norme clare privind modul în care ar trebui transferate datele; de exemplu, de câte ori pot fi transferate datele de la transportatorii aerieni către statele membre și securitatea acestor transferuri, în scopul limitării impactului asupra vieții private și al minimizării costurilor pentru transportatorii aerieni.

Context:
Datele din Registrul cu Numele Pasagerilor (RNP) constau în informațiile furnizate de pasageri și colectate de transportatori cu ocazia rezervării biletelor și la îmbarcare.
În practică, multe autorități însărcinate cu aplicarea legii din statele membre colectează deja date de tip RNP, de la caz la caz sau pentru anumite zboruri. Propunerea Comisiei ar permite o utilizare mai sistematică a datelor pentru toate zborurile relevante și ar crea o abordare coerentă în toate statele membre. Acest lucru va evita existența unor niveluri inegale de protecție a datelor cu caracter personal, precum și a unor deficiențe în materie de securitate, costuri crescute și a unei incertitudini juridice pentru transportatorii aerieni și pasageri.
In temeiul acestei propuneri, prelucrarea datelor de tip RNP va fi conformă normelor prevăzute în Decizia-Cadru privind protecția datelor din 2008 și, prin urmare, va asigura un nivel ridicat de protecție a datelor cu caracter personal.

În prezent, Statele Unite, Canada și Australia obligă transportatorii aerieni din UE să pună la dispoziție datele de tip RNP pentru toate persoanele care călătoresc cu avionul dinspre sau către aceste țări. Experiența acestor țări, precum și cea a statelor membre ale UE care utilizează datele de tip RNP, indică faptul că aceste date sunt necesare pentru combaterea formelor grave de criminalitate și a terorismului.
Această propunere înlocuiește propunerea Comisiei de Decizie-Cadru privind utilizarea datelor de tip RNP din 2007. Ca urmare a intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona, era necesar ca propunerea din 2007 să fie prezentată din nou, în temeiul noilor norme prevăzute în acest tratat.

Pașii următori:
Vor fi necesari aproximativ 2 ani pentru negocierea propunerii în cadrul Consiliului de Miniștri al UE și al Parlamentului European.

Pagini Utile:
Pagina de internet a dnei Cecilia Malmström, comisarul UE pentru afaceri interne:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/index_en.htm
Pagina de gardă a Direcţiei Generale pentru Afaceri Interne:
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm
MEMO/11/60