RO | EN | HU

europedirect.Institutii si politici Europene, politici ue, politici comune ale uniunii europene, politicile comune ale uniunii europene, politici comune ale ue, politici sociale europene, politici sociale in ue

Comisia lanseaza o consultare privind finantarea cercetarii si inovarii de catre UE

Comisia Europeană a lansat o consultare asupra principalelor îmbunătățiri care trebuie aduse finanțării cercetării și inovării în UE pentru a facilita participarea la programe, pentru a crește impactul științific și economic și pentru a ameliora raportul calitate-preț. „Cadrul strategic comun” propus, prezentat într-o Carte Verde, va acoperi actualul Program-cadru pentru cercetare (PC7), Programul-cadru pentru inovație și competitivitate (CIP) și Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT), ceea ce va conduce la crearea unui set coerent de instrumente pe parcursul întregului „lanț al inovării”, începând de la cercetarea de bază și până la introducerea pe piață a produselor și serviciilor inovatoare, inclusiv sprijinirea inovațiilor netehnologice, cum sunt, de pildă, cele în materie de design sau marketing. Cartea Verde a Comisiei pune, de asemenea, bazele unui proces mai amplu de simplificare a normelor și procedurilor. Toate aceste schimbări urmăresc să exploateze la maximum contribuția finanțării cercetării și inovării în UE în cadrul inițiativei „O Uniune a inovării” și al strategiei Europa 2020. Părțile interesate trebuie să își trimită contribuțiile până la data de 20 mai 2011.

Comisarul european pentru cercetare și inovare, Máire Geoghegan-Quinn, a declarat în legătură cu acest subiect: „Scopul nostru este să utilizăm cât mai bine fiecare euro investit de UE în cercetare și inovare. Dorim să arătăm în mod clar cât de mare este potențialul fondurilor UE de a stimula creșterea, de a crea noi locuri de muncă și de a ameliora calitatea vieții în Europa în fața unor încercări dificile precum schimbările climatice, eficiența energetică și siguranţa alimentară. Prin programe mai simple și mai coerente le vom face viața mai ușoară cercetătorilor și inovatorilor – în special IMM-urilor -, vom atrage mai mulți candidați și vom obține rezultate și mai bune. Sper ca dezbaterile să fie consistente și pline de creativitate, atât prin intermediul internetului, cât și al reţelelor sociale.”
Comisarul Geoghegan-Quinn a lansat Cartea Verde în cooperare cu ceilalți șase comisari europeni cu responsabilități în domeniul cercetării și inovării: vicepreședinții Kallas, Kroes și Tajani, și comisarii Vassiliou, Potočnik și Oettinger.

Acces simplificat la fondurile UE pentru cercetare și inovare
Cartea Verde a Comisiei propune un „cadru strategic comun”, care combină trei aspecte esențiale:
În primul rând, se pune accentul pe trei obiective care se consolidează reciproc: dotarea UE cu o bază științifică de talie mondială; stimularea competitivității în toate domeniile; precum și soluționarea unor provocări importante, cum ar fi schimbările climatice, utilizarea eficientă a resurselor, securitatea energetică și siguranţa alimentară, sănătatea și îmbătrânirea populației.

În al doilea rând, se dorește un grad mai mare de atractivitate a fondurilor UE pe care participanții să le poată accesa mai ușor, de exemplu prin intermediul unui punct unic de acces, cu instrumente IT comune, ori prin intermediul unui „ghișeu unic”, unde participanții pot primi consultanță și asistență pe tot parcursul procesului de finanțare. În plus, Cadrul Strategic Comun va oferi o serie de instrumente de finanțare mai simple și mai structurate, care vor acoperi întregul lanț al inovării, inclusiv cercetarea de bază, cercetarea aplicată, colaborarea dintre mediul academic și industrie sau inovarea în cadrul întreprinderilor. Se va promova flexibilitatea, pentru a se încuraja diversitatea și implicarea mediului de afaceri. Cei interesați vor putea depune cereri pentru mai multe proiecte distincte, fără a fi nevoiți să furnizeze aceleași informații de mai multe ori.
În al treilea rând, procedurile contabile legate de utilizarea fondurilor primite vor fi mult mai simple și mai coerente; acest lucru va include, de exemplu, posibilitatea de a recurge mai frecvent la plățile forfetare.
Simplificarea va facilita și va eficientiza controlul financiar al utilizării banilor contribuabililor europeni.

Printre celelalte idei expuse în Cartea Verde se numără şi:
- noi măsuri de utilizare în comun a fondurilor naționale alocate de statele membre pentru cercetare;
- legături mai bune cu finanțarea din cadrul politicii de coeziune;
- utilizarea fondurilor UE pentru stimularea achizițiilor publice;
- utilizarea mai frecventă a premiilor;
- consolidarea rolului Consiliului European pentru Cercetare și a instrumentelor financiare precum mecanismul de finanțare cu partajarea riscurilor (RSFF), garanția de împrumut și investițiile de capital de risc; precum și
- crearea unui ansamblu de indicatori de performanță care să măsoare rezultatele finanțării cercetării și inovării de către UE.

În cursul săptămânilor următoare, Comisia va lansa un concurs pentru a atribui viitorului cadru comun cea mai inspirată denumire.
Propunerile Comisiei țin seama în totalitate de evaluarea intermediară a celui de-al 7-lea Program-Cadru (vezi IP/10/1525) și de cea a Programului-Cadru pentru Inovație și Competitivitate. Răspunsul Comisiei la evaluarea PC7 a fost şi ea publicată (disponibil la adresa web de mai jos).

Următoarele etape:
Începând de săptămâna trecută, consultarea este deschisă și se pot trimite comentarii. Data limită pentru depunerea contribuțiilor este 20 mai. În urma consultării publice, Comisia va organiza, la 10 iunie, o mare conferință de închidere, cu ocazia căreia se va anunța și denumirea noului cadru strategic.
Apoi Comisia va prezenta, înainte de sfârșitul anului 2011, o propunere legislativă privind cheltuielile în domeniul cercetării și inovării în cadrul viitorului buget de după 2013 al UE.

Context:
Actualul Program-Cadru pentru Cercetare (PC7) beneficiază de un buget de 53 miliarde EUR (perioada 2007-2013). Până în prezent au fost finanțate peste 9 000 de proiecte. În urma unui studiu s-a estimat că numai proiectele selecționate pentru finanțare în 2011 vor crea până la 165.000 de noi locuri de muncă (veziIP/10/966).
Programul-Cadru pentru Inovație și Competitivitate are un buget de 3,6 miliarde EUR (perioada 2007-2013) și a sprijinit peste 100.000 de IMM-uri, dacă e să luăm în considerare doar garanțiile pentru împrumuturi, precum și proiecte pilot inovatoare în domeniul TIC.
Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) este un organism autonom al UE, având ca obiectiv stimularea inovării de nivel mondial prin conceptul inovator de „comunități ale cunoașterii și inovării”. Pentru perioada 2007-2013, EIT a primit 309 milioane EUR din bugetul UE.

Pagini Utile:
Consultări privind Cartea Verde
Pagina de internet a inițiativei prioritare „O uniune a inovării”
Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT)

Al 7-lea Program-Cadru
Programul-Cadru pentru Inovație și Competitivitate
Consiliul European pentru Cercetare
Mecanismul de finanțare cu partajarea riscurilor
(Evaluarea RSFF)
Raportul de evaluare intermediară a PC7 întocmit de grupul de experți

Răspunsul Comisiei la raportul de evaluare intermediară
Comunicarea Comisiei Europene privind simplificarea, aprilie 2010