RO | EN | HU

europedirect.Institutii si politici Europene, politici ue, politici comune ale uniunii europene, politicile comune ale uniunii europene, politici comune ale ue, politici sociale europene, politici sociale in ue

CE este de acord cu modificarea limitata a Tratatului de la Lisabona

Comisia Europeană și-a exprimat in 15 februarie 2011 acordul pentru modificarea, înainte de 2013, a Tratatului astfel încât să se permită instituirea unui Mecanism European de Stabilitate, care să mențină stabilitatea zonei euro. Comisia consideră că modificarea propusă a articolului 136 din Tratatul privind funcționarea Uniunii nu ar aduce atingere în niciun mod competențelor Uniunii Europene. Comisia consideră că, din moment ce modificarea propusă afectează politicile și acțiunile interne ale Uniunii, sunt îndeplinite condițiile pentru ca această modificare să fie efectuată prin procedura simplificată de amendare a Tratatului.
Președintele Barroso a declarat: „Această decizie este indispensabilă pentru a ne dovedi hotărârea de a apăra moneda noastră comună și de a garanta stabilitatea financiară atunci când ne confruntăm cu anumite dezechilibre economice aşa cum au fost constatate în unele state membre. Sunt dezechilibre pe care trebuie să le remediem. Acest mecanism este esențial pentru completarea cadrului Tratatului”.

Consiliul European propune modificarea articolului 136 TFUE, prin introducerea unui nou alineat (3):
„(3). Statele membre a căror monedă este euro pot institui un mecanism de stabilitate, care urmează să fie activat în cazul în care acest lucru este indispensabil pentru a garanta stabilitatea zonei euro în ansamblu. Acordarea oricărei asistențe financiare necesare în temeiul mecanismului va face obiectul unei stricte condiționări.”

Avizul Comisiei subliniază faptul că modificarea propusă a Tratatului nu sporește și nici nu diminuează competențele Uniunii. Modificarea Tratatului trebuie, de asemenea, privită în contextul propunerilor legislative ale Comisiei de consolidare a guvernanței economice și supravegherii bugetare a statelor membre din zona euro. Comisia va conlucra activ cu miniștrii de finanțe ai statelor din zona euro, pentru a stabili detaliile privind Mecanismul European de Stabilitate.

Context:
La 16 decembrie 2010, Guvernul Belgiei a înaintat Consiliului European o propunere de decizie a Consiliului European în ce priveşte modificarea articolului 136 TFUE în vederea instituirii unui mecanism de stabilitate permanent pentru statele membre a căror monedă este euro.
La 20 decembrie 2010, Consiliul European a consultat Comisia Europeană cu privire la propunerea respectivă, în conformitate cu articolul 48, alineatul (6), subparagraful al 2-lea din TUE.
Având în vedere necesitatea ca procedurile de aprobare naționale să demareze cât mai curând posibil, astfel încât mecanismul de stabilitate să fie instituit înainte de expirarea actualului mecanism temporar, Consiliul European i-a solicitat Comisiei Europene să își dea avizul până în martie 2011, astfel încât Consiliul European să poată adopta o decizie pe subiect la reuniunea sa din 24-25 martie 2011.
Avizul Comisiei adoptat, răspunde acestei solicitări.

Pagini Utile:
Referința avizului Comisiei este: COMM(2011)70 http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/speeches-statements/2011/02/20110215_speeches_2_en.htm