RO | EN | HU

europedirect.Institutii si politici Europene, politici ue, politici comune ale uniunii europene, politicile comune ale uniunii europene, politici comune ale ue, politici sociale europene, politici sociale in ue

Consultare cu privire la modul in care functioneaza statutul de societate europeana

Statutul de societate europeană (SE) dă posibilitatea societăţilor care îşi desfăşoară activitatea în mai multe state membre să îşi reorganizeze activitatea transfrontalieră într-o singură structură europeană.Acest lucru le permite să îşi desfăşoare activitatea într-un cadru legal stabil, să reducă costurile interne de desfăşurare a activităţii în mai multe ţări, fiind astfel mult mai competitive pe piaţa internă.SE s-a dovedit foarte popular în unele state membre, dar nu a reuşit să se impună în altele. Comisia Europeană a lansat o consultare publică pentru a determina dacă sunt necesare schimbări astfel încât statutul SE să funcţioneze mai bine. Prin revizuirea statutului SE, Comisia doreşte să sporească gradul de utilizare a SE în Uniunea Europeană.

Michel Barnier, comisarul pentru piaţa internă şi servicii, a declarat: „Acesta este un bun prilej pentru a vedea cum funcţionează în practică statutul de societate europeană (SE) la cinci ani de la lansarea lui. Sunt convins că SE poate ajuta societăţile care desfăşoară activităţi transfrontaliere să îşi reducă costurile în mod substanţial. Este însă evident că acesta a avut mult mai mult succes în unele ţări decât altele. Aş vrea să aflăm cauzele acestei diferenţieri şi să determinăm dacă trebuie să îmbunătăţim normele existente. Încurajez toate părţile interesate să îşi prezinte punctul de vedere.”

Studiul şi consultarea

În temeiul regulamentului SE, la cinci ani de la intrarea lui în vigoare Comisia trebuie să prezinte un raport privind aplicarea acestuia în practică şi să propună modificarea lui acolo unde este cazul. Pentru a asigura o bază solidă raportului, Comisia a lansat un studiu extern în luna decembrie a anului 2008, cu privire la care se aşteaptă acum opiniile părţilor interesate. Răspunsurile vor fi luate în considerare în viitorul raport al Comisiei referitor la SE, care va fi completat cu o conferinţă la nivel înalt ce va avea loc pe 26 mai 2010. Termenul limită pentru trimiterea răspunsurilor la consultare este 23 mai 2010.

Consultarea urmăreşte să testeze concluziile studiului extern şi să furnizeze Comisiei informaţii referitoare la aspecte relevante pentru evaluarea SE. Întrebările se referă la: aspectele pozitive şi negative legate de crearea unei SE, principalele trenduri în privinţa repartizării SE în statele membre UE/SEE, problemele concrete de care s-au lovit societăţile în timpul înfiinţării sau funcţionării unei SE, şi posibila îmbunătăţire a cadrului legislativ actual.

Context

Statutul de societate europeană, cunoscută sub denumirea sa latină „Societas Europaea” sau SE, a fost adoptat la 8 octombrie 2001 ( IP/01/1376, MEMO/01/314), după mai bine de 30 de ani de negocieri, şi este utilizabil de la 8 octombrie 2004 ( IP/04/1195, MEMO/04/235). La 10 septembrie 2009 erau înregistrate 431 SE.

SE s-a dovedit foarte populară în unele state membre. Printre exemplele bine-cunoscute de SE încununate de succes se numără: Allianz, BASF, Porsche, Fresenius - MAN din Germania, SCOR din Franţa, Elcoteq din Luxemburg şi Strabag din Austria. În alte state membre SE nu a reuşit să se impună.

Cum puteţi participa la consultare?
Chestionarul şi informaţii suplimentare referitoare la SE se găsesc la adresa:
http://ec.europa.eu/internal_market/company/se/index_en.htm
Intrebări frecvente privind consultarea referitoare la statutul de societate europeană: MEMO/10/97