RO | EN | HU

europedirect.Institutii si politici Europene, politici ue, politici comune ale uniunii europene, politicile comune ale uniunii europene, politici comune ale ue, politici sociale europene, politici sociale in ue

Codul european al vizelor intra in vigoare

La 5 aprilie 2010 intră în vigoare Codul european al vizelor. Codul vizelor reuneşte într-un singur document toate dispoziţiile legale care reglementează deciziile în materie de vize. Acesta sporeşte gradul de transparenţă, consolidează securitatea juridică şi asigură un tratament egal al solicitanţilor, armonizând în acelaşi timp regulile şi practicile statelor Schengen (22 de state membre şi 3 state asociate) care aplică politica comună în materie de vize.
Comisarul Cecilia Malmström, responsabil pentru afaceri interne, a declarat: „De la 5 aprilie, condiţiile în care se eliberează vize pentru spaţiul Schengen resortisanţilor ţărilor terţe vor deveni mai clare, mai precise, mai transparente şi mai echitabile. O viză UE va fi obţinută mai rapid. Codul european al vizelor va asigura că aplicarea normelor europene în materie de vize este pe deplin armonizată.”

Codul vizelor reuneşte toate dispoziţiile legale existente în materie de vize şi stabileşte norme comune privind condiţiile şi procedurile de eliberare a acestora. Acesta cuprinde dispoziţii generale, precum şi norme de determinare a statului membru responsabil pentru o cerere de viză, armonizând dispoziţiile privind prelucrarea cererilor şi a deciziilor.

Formularul european unic de cerere de viză a fost simplificat. Conţinutul câmpurilor individuale a fost clarificat atât în beneficiul solicitanţilor, cât şi al personalului consular.

Categorii suplimentare de persoane vor fi exonerate de taxa de viză, iar copiii între 6 şi 12 ani vor plăti o taxa de viză de numai 35 de euro (taxa generală rămânând 60 de euro).

Resortisanţii ţărilor terţe cu care Uniunea a încheiat acorduri de facilitare a eliberării vizelor continuă să plătească o taxă de viză de 35 de euro.

De asemenea, Codul sporeşte gradul de transparenţă şi securitatea juridică. Codul prevede motivarea respingerii cererilor de viză şi oferă posibilitatea contestării deciziilor negative.

În cele din urmă, acesta prevede un rol mai mare pentru delegaţiile Uniunii în coordonarea cooperării statelor membre în cadrul „cooperării locale Schengen” în statele terţe. Acest lucru va contribui, de asemenea, la o mai bună armonizare a procedurilor.

Pentru a asigura un tratament egal al solicitanţilor de viză, a fost redactat manualul pentru prelucrarea cererilor de viză (adoptat de Comisie la 19.3.2010), care va fi pus la dispoziţia personalului consular al statelor membre.

Codul vizelor a fost adoptat în iunie 2009 de Parlamentul European şi de Consiliu.


Pagini Utile:
Înregistrare video
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/archive/W69377.mpg

Informaţii suplimentare:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/111&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en  

Regulamentul 810/2009 privind instituirea unui Cod comunitar de vize poate fi consultat aici