RO | EN | HU

europedirect.Institutii si politici Europene, politici ue, politici comune ale uniunii europene, politicile comune ale uniunii europene, politici comune ale ue, politici sociale europene, politici sociale in ue

Comisia Europeana adopta prioritatile sale strategice pentru 2010

Comisia Europeană a adoptat astăzi programul său de lucru pentru anul 2010. Acesta reflectă hotărârea Comisiei de a sprijini Europa în vederea ieşirii din criza economică şi de a elabora politici care să aducă beneficii directe cetăţenilor. Comisia a aprobat o listă de 34 priorităţi strategice care vor fi puse în aplicare înainte de sfârşitul anului. De asemenea, a aprobat alte 280 propuneri majore care să fie analizate pe parcursul anului 2010 şi ulterior. Programul de lucru al Comisiei stabileşte cadrul angajamentelor politice majore pe care Comisia şi le va asuma în următorii ani.

Preşedintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a declarat: „Noua Comisie şi-a început mandatul acum şase săptămâni.Am ajuns la un acord cu privire la priorităţile noastre şi am stabilit o listă indicativă de iniţiative pentru următorii ani. Este momentul să acţionăm. Menţinerea situaţiei actuale nu este o opţiune. Programul de lucru adoptat astăzi are ca scop obţinerea unor rezultate ambiţioase dar, în acelaşi timp, realiste. Sper că statele membre şi celelalte instituţii ale UE vor avea ambiţii pe măsură”.

Noua Comisie îşi va concentra activitatea pe patru mari domenii de acţiune:

- combaterea crizei şi susţinerea economiei sociale de piaţă a Europei (exemplele includ consolidarea supravegherii fiscale, propuneri pentru îmbunătăţirea pieţelor financiare, cele cinci iniţiative-pilot din cadrul strategiei „Europa 2020” şi abordarea blocajelor şi disfuncţiilor la nivel european);

- elaborarea unei agende pentru cetăţeni care pune oamenii în centrul acţiunii europene (exemplele includ Planul de acţiune de la Stockholm, drepturile procedurale pentru cetăţeni, executarea hotărârilor în materie civilă şi penală, revizuirea directivei privind timpul de lucru, o carte verde privind viitorul pensiilor, o nouă strategie privind biodiversitatea şi capacitatea de reacţie a UE în cazul unor catastrofe);

- dezvoltarea unei agende externe ambiţioase şi coerente cu o dimensiune globală (exemplele includ instituirea Serviciului european pentru acţiune externă, o strategie privind schimburile comerciale în Europa anului 2020, direcţionarea procesului de extindere, un plan de acţiune în perioada premergătoare summitului privind obiectivele de dezvoltare ale mileniului, care va avea loc în 2015, şi continuarea consolidării relaţiilor bilaterale de importanţă majoră);

- modernizarea instrumentelor şi a modalităţilor de lucru ale UE (exemplele includ o concentrare mai puternică asupra reglementării inteligente şi adaptarea cadrului financiar al UE pentru a răspunde priorităţilor de politică prin intermediul revizuirii bugetului).

Acest prim program de lucru pune accentul pe elaborarea iniţiativelor strategice în 2010. De asemenea, programul subliniază unele dintre iniţiativele avute în vedere pentru următorii ani, combinând, prin urmare, previzibilitatea pentru Parlamentul European şi Consiliu - precum şi pentru părţile interesate - cu flexibilitatea necesară pentru a se adapta circumstanţelor aflate în schimbare.

Aceste iniţiative sunt concepute atât pentru a răspunde provocărilor imediate şi a produce rezultate rapide, cât şi pentru a modela viitorul Europei în beneficiul pe termen lung al cetăţenilor săi. Prin promovarea iniţiativelor menţionate, Comisia va stabili o direcţie pe care UE să o urmeze în următorul deceniu, astfel cum este subliniat în cadrul strategiei „Europa 2020” şi al activităţilor în desfăşurare pentru pregătirea viitorului buget al UE.

Context

Programul de lucru al Comisiei se bazează pe orientările politice prezentate de preşedintele Barroso în septembrie 2009.

Primul program de lucru al noii Comisii prezintă ambiţiile şi angajamentele acesteia pentru anul 2010 şi anii următori. El abordează probleme de interes imediat şi stabileşte direcţia pe care o vor urma politicile pentru a răspunde provocărilor viitoare, pregătind terenul pentru acţiunile întreprinse pe durata mandatului.

Programul de lucru al Comisiei are mai multe caracteristici noi care îl diferenţiază de cele anterioare.Este multianual, ceea ce va îmbunătăţi previzibilitatea acţiunilor Comisiei şi va facilita cooperarea cu celelalte instituţii.Programului de lucru prezintă, de asemenea, o mai mare flexibilitate.În vederea facilitării dialogului şi a asigurării previzibilităţii şi transparenţei, următoarele documente sunt anexate la prezentul program de lucru:

- o listă de 34 iniţiative strategice pe care Comisia se angajează să le prezinte în 2010 (anexa I);

- propuneri majore care să fie analizate pe parcursul anului 2010 şi ulterior, care reprezintă perspective provizorii pentru restul mandatului (anexa II);

- o listă cu propuneri de simplificare şi retrageri (anexele III şi IV).

Comisia îşi va revizui programul de lucru în fiecare an, stabilind noi iniţiative strategice anuale şi adaptând programul multianual, după caz, în funcţie de noile circumstanţe, inclusiv rezultatele activităţii de pregătire şi revizuirea punerii în aplicare.

Comisia va colabora strâns cu Parlamentul European şi cu Consiliului, precum şi cu părţile interesate, pentru a asigura o largă adeziune privind abordarea generală şi iniţiativele individuale.Prezenta Comisie ar dori ca programul său de lucru să constituie o piatră de temelie pentru programarea interinstituţională comună propusă în temeiul articolului 17 alineatul (1) din Tratatul de la Lisabona.

Programul de lucru este disponibil aici