RO | EN | HU

europedirect.Institutii si politici Europene, politici ue, politici comune ale uniunii europene, politicile comune ale uniunii europene, politici comune ale ue, politici sociale europene, politici sociale in ue

Dezbatere: cum sa fie agricultura Europei de maine?

Dacian Cioloş, membru al Comisiei Europene responsabil cu agricultura şi dezvoltarea rurală, lansează astăzi o dezbatere publică despre viitorul politicii agricole comune (PAC) în Uniunea Europeană. Încă de la crearea sa, PAC a fost permanent adaptată ca să răspundă mizelor actualităţii. În ultimii ani, în special în 2003 şi cu ocazia Bilanţului de sănătate al PAC din 2008, s-au întreprins reforme semnificative, destinate să modernizeze sectorul şi să-l orienteze mai temeinic către piaţă. Strategia „Europa 2020” deschide o nouă perspectivă. În acest context, PAC poate să-şi sporească contribuţia la realizarea unei creşteri inteligente, durabile şi favorabile incluziunii, răspunzând noilor provocări, în special provocărilor economice, sociale, ecologice, climatice şi tehnologice cu care se confruntă societatea noastră.Trebuie totodată ca PAC să ţină mai mult seama de diversitatea şi bogăţia agriculturilor din cele 27 de state membre ale UE. Dezbaterea care începe se axează pe obiectivele viitoare ale PAC din noua perspectivă a strategiei „Europa 2020”. Mijloacele vor intra în discuţie mai târziu.
„Politica agricolă comună nu este numai treaba specialiştilor. Este o politică a tuturor europenilor. Pe cetăţenii europeni, trebuie să-i asculţi. Trebuie să-ţi iei răgazul să culegi ideile şi aşteptările tuturor actorilor din societate”, a declarat Dacian Cioloş. „Aştept reacţiile şi gândurile agricultorilor, dar şi ale asociaţiilor care se ocupă de protecţia mediului, a consumatorilor, a bunăstării animalelor. Trebuie să deschidem această dezbatere cât mai larg posibil. Prin alimentaţie, prin amenajarea teritoriului, prin protecţia mediului, întreaga societate beneficiază de această politică comună europeană. Este deci normal ca toţi cetăţenii să aibă dreptul şi timpul necesar ca să-şi exprime părerea”, a adăugat el.

La sfârşitul acestui an, Comisia Europeană va prezenta o comunicare cu privire la viitorul PAC dincolo de anul 2013. Dar mai înainte de a propune primele orientări politice pentru acest sector strategic şi pentru a alimenta lucrările premergătoare procesului decizional, Comisarul Cioloş lansează o dezbatere publică asupra viitorului politicii agricole comune, asupra obiectivelor şi principiilor ei şi asupra contribuţiei ei la strategia „Europa 2020”.

Dacian Cioloş a anunţat inaugurarea unui site web (http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/debate/index_ro.htm ), care va fi deschis până în iunie 2010 pentru a aduna contribuţiile la dezbatere. Acestea vor fi sintetizate apoi de un organism independent. În iulie 2010, Comisia Europeană va organiza o conferinţă de sinteză a rezultatelor dezbaterii publice, de unde speră să-şi extragă ideile de bază pentru comunicarea cu privire la PAC după 2013, care ar urma să fie prezentată la sfârşitul acestui an.

Pe lângă aportul PAC la dezvoltarea strategiei „Europa 2020”, dezbaterea publică va fi structurată în jurul a patru teme principale:
- Pentru ce este nevoie de o politică agricolă comună a Europei?
- Care sunt obiectivele pe care societatea le alocă agriculturii în întreaga ei diversitate?
- De ce trebuie reformată PAC şi cum trebuie procedat pentru ca ea să răspundă aşteptărilor societăţii?
- Care vor fi instrumentele de mâine ale PAC?

În discursul adresat Comisiei pentru agricultură (COMAGRI) a Parlamentului European, Comisarul Cioloş a abordat, pe lână aceste teme esenţiale, şi o serie de aspecte mai detaliate legate de aprovizionarea cu alimente a Europei şi a lumii, ocuparea forţei de muncă în zonele rurale, gestionarea durabilă a resurselor naturale, schimbările climatice, volatilitatea preţurilor, înţelegerea de către cetăţeni a schemelor de ajutoare, echilibrul în cadrul lanţului alimentar şi competitivitatea agriculturii europene.