RO | EN | HU

europedirect.Institutii si politici Europene, politici ue, politici comune ale uniunii europene, politicile comune ale uniunii europene, politici comune ale ue, politici sociale europene, politici sociale in ue

Mediu: la Bruxelles se deschide cea mai mare conferinta anuala despre biodiversitate

La Bruxelles începe astăzi cea mai mare conferinţă anuală despre biodiversitate.Anul acesta, evenimentul, care coincide cu Anul internaţional al biodiversităţii, se va axa pe imensa varietate de specii şi de ecosisteme care constituie extraordinara reţea a vieţii de pe planeta noastră.Săptămâna verde 2010 va avea ca temă starea actuală a biodiversităţii şi a naturii şi va prezenta, pe parcursul celor aproape 30 de sesiuni, posibile soluţii faţă de pierderea biodiversităţii care atinge proporţii alarmante.Cu ocazia conferinţei din acest an se va lansa şi platforma pentru întreprinderi şi biodiversitate, o nouă iniţiativă în vederea sensibilizării în legătură cu argumentele de natură economică privind protecţia biodiversităţii.Săptămâna verde 2010, la care vor fi prezenţi peste 3 000 de participanţi din instituţiile europene, din comerţ şi industrie, din organizaţii neguvernamentale, din sectorul public, din comunitatea ştiinţifică şi academică, reprezintă o ocazie unică pentru principalii lideri de opinie, pentru publicul larg şi pentru mass media de a se informa şi de a lua parte la schimbul de experienţă şi de bune practici.
„Este nevoie ca lumea să se confrunte cu amploarea pierderii biodiversităţii”, a declarat comisarul european pentru mediu, Janez Potočnik.Sper că Săptămâna verde 2010 va servi la atingerea acestui obiectiv.Această conferinţă este un forum ideal pentru a reuni principalii factori din domeniul protecţiei mediului şi pentru a transmite un mesaj despre necesitatea unei schimbări radicale a modului în care abordăm criza biodiversităţii”.

Peste 30 de sesiuni şi evenimente speciale
Săptămâna verde 2010 va aborda teme cum sunt starea actuală a biodiversităţii şi a naturii, strategiile UE în domeniul biodiversităţii şi naturii începând din 2010, funcţionarea reţelei Natura 2000 şi presiunile tot mai mari asupra ecosistemelor.Se va pune accentul pe avantajele biodiversităţii şi naturii, precum şi pe soluţiile posibile de stopare a ritmului alarmant al pierderii biodiversităţii.Dezbaterile se vor referi de asemenea la dimensiunea economică, la impactul pierderii biodiversităţii asupra sănătăţii umane şi asupra biodiversităţii oceanelor.În cursul săptămânii se vor lansa şi o serie de noi iniţiative privind biodiversitatea, şi anume BISE, un nou site web de centralizare a informaţiilor cu privire la biodiversitate în Europa, noul nivel de referinţă în domeniul biodiversităţii al Uniunii Europene (a se vedea IP/10/646) şi o nouă platformă pentru întreprinderi şi biodiversitate (a se vedea în continuare).

Va exista şi un spaţiu de expoziţii plin de viaţă şi culoare, cu peste 50 de standuri,iar printre manifestările desfăşurate în paralel vor figura proiecţia filmului Dirt!The Movie,un spectacol audiovizual despre minunile naturii Europei(Wild Wonders of Europe: Unseen, Unexpected, Unforgettable – Minunata floră şi faună a Europei: nevăzută, neaşteptată, de neuitat), precum şi ceremonia de decernare a premiilor europene pentru mediu acordate întreprinderilor (European Business Awards for the Environment).Pe esplanada din faţa clădirii Berlaymont va fi organizată o expoziţie în aer liber care va prezenta tot ce face natura pentru noi fără să ne ceară nimic în schimb, explicând de ce nu trebuie să pornim de la premiza că nu îi suntem cu nimic datori.

Personalităţile care vor lua cuvântul
La conferinţa de presă de deschidere din 1 iunie, ora 12.30, va lua cuvântul comisarul Potočnik; la ora 13.15, comisarul va vizita campania organizată de Comisie în faţa clădirii Charlemagne şi consacrată biodiversităţii şi va deschide lucrările conferinţei, la ora 14.30.Vineri dimineaţa (4 iunie), în clădirea Charlemagne, preşedintele Comisiei José Manuel Barroso va declara închisă Săptămâna verde 2010.

Printre personalităţile care vor lua cuvântul în cadrul Săptămânii verzi 2010 se mai numără:
- Connie Hedegaard, comisar european pentru Politici Climatice;
- Karl Falkenberg, director general, Direcţia Generală Mediu, Comisia Europeană;
- Ladislav Miko, director al direcţiei Natură, Direcţia Generală Mediu, Comisia Europeană;
- Elena Espinosa, ministrul mediului din Spania;
- Norbert Röttgen, ministrul mediului din Germania;
- Tineke Huizinga, ministrul mediului din Țările de Jos;
- Mark J. Mwandosya, ministrul Apelor şi Irigaţiilor din Tanzania; 
- Corinne Lepage, membru al Parlamentului European, preşedintele Intergrupului parlamentar pentru mări şi zone costiere şi vice-preşedintele Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară;
- Kiyoshi Araki, ambasador reprezentând Conferinţa părţilor (COP10) semnatare ale Convenţiei privind diversitatea biologică, ministru al afacerilor externe;
- Luc Gnacadja, secretar executiv, Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite privind combaterea deşertificării.
Toate sesiunile vor fi transmise în direct pe site-ul web dedicat Săptămânii verzi.

O nouă platformă pentru întreprinderi şi biodiversitate
Tot astăzi se va lansa o nouă structură tehnică pentru mai buna înţelegere, într-o manieră transparentă, a importanţei biodiversităţii în mediul de afaceri.Acest instrument trebuie să ajute întreprinderile să integreze biodiversitatea în principalele lor activităţi şi să popularizeze importantele avantaje concurenţiale pe care le poate aduce conservarea biodiversităţii.Șase sectoare de activitate sunt considerate prioritare în acest sens:agricultura, industria alimentară, silvicultura, industriile extractive, sectorul financiar şi turismul.Platforma B@B va facilita schimbul de informaţii şi de cunoştinţe între diferite părţi interesate şi va găzdui un centru de resurse conţinând linkuri pentru informaţii disponibile cu privire la această temă şi pentru sinteze ale bunelor practici

Programul complet al Săptămânii verzi şi colţul presei pot fi accesate aici