RO | EN | HU

europedirect.Institutii si politici Europene, politici ue, politici comune ale uniunii europene, politicile comune ale uniunii europene, politici comune ale ue, politici sociale europene, politici sociale in ue

Marcajul CE va deschide piata Europei

Vedem adesea „marcajul CE” pe unele dintre produsele pe care le cumpărăm, dar ce înseamnă acesta de fapt?Sub deviza „Marcajul CE vă deschide piaţa Europei!”, Comisia Europeană realizează o campanie de informare privind marcajul CE.Marcajul semnalează că un produs este în conformitate cu întreaga legislaţie UE relevantă, ceea ce îl face eligibil pentru a fi introdus pe piaţă şi vândut pe întreg teritoriul UE.Prin ataşarea marcajului CE la un produs, un fabricant declară, pe propria răspundere, că produsul este conform cu toate cerinţele legale relevante, în special cu cele care asigură sănătatea, siguranţa şi protecţia mediului.Repercusiunile juridice şi economice ale abuzurilor de neconformitate sunt atât de mari încât vor determina marea majoritate a întreprinderilor legitime să nu încerce să nu respecte aceste norme legislative.Această campanie este orientată mai ales către operatorii economici, în sensul sensibilizării acestora şi sporirii gradului de înţelegere a marcajului CE.
Comisarul pentru industrie şi antreprenoriat, vicepreşedintele Antonio Tajani a declarat:„Trebuie să îmbunătăţim vizibilitatea şi încrederea publicului în marcajul CE.Obiectivul campaniei noastre îl reprezintă promovarea unei mai bune înţelegeri a semnificaţiei marcajului şi a scopului pentru care este folosit.Dar această încredere este legată, de asemenea, de fiabilitatea sistemului pe care se bazează marcajul CE.Prin urmare, el va spori încrederea consumatorului şi va aduce beneficii producătorilor şi distribuitorilor.”

Nu toate produsele vândute în UE trebuie să poarte marcajul CE.Acesta se aplică pentru aproximativ 23 de categorii diferite de produse, de exemplu jucării, produse electrice, aparate, echipament personal de protecţie şi lifturi.

Marcajul CE nu arată că un produs a fost fabricat în SEE, dar declară că produsul a fost evaluat înainte de a fi introdus pe piaţă şi că satisface, prin urmare, cerinţele legislative (de exemplu un nivel de securitate armonizat).Aceasta înseamnă că fabricantul a verificat conformitatea produsului cu toate cerinţele relevante esenţiale (de exemplu cerinţele de sănătate şi securitate) ale directivei (directivelor) aplicabile sau l-a oferit spre examinare unui organism de evaluare a conformităţii notificat.

Pentru produsele fabricate în UE,fabricantul are responsabilitatea de a realiza evaluarea conformităţii, de a iniţia dosarul tehnic, de a emite declaraţia CE de conformitate şi de a ataşa la un produs marcajul CE.Distribuitorii trebuie să verifice atât prezenţa marcajului CE, cât şi existenţa documentaţiei pentru acesta.Pentru produsele importate dintr-o ţară terţă, importatorul trebuie să verifice dacă fabricantul din afara UE a realizat paşii necesari şi dacă documentaţia este disponibilă la cerere.Marcajul CE uşurează sarcina întreprinderilor şi autorităţilor naţionale:

- pentru industria europeană, marcajul oferă întreprinderilor UE accesul la întreaga piaţă comună, fără să trebuiască să obţină 27 de aprobări individuale din partea autorităţilor naţionale, reducând astfel costurile şi sarcina conformităţii şi menţinând, în acelaşi timp, standarde ridicate;

- pentru autorităţile naţionale, marcajul facilitează operaţiunile de control care trebuie realizate de fiecare agenţie într-o perioadă în care gama de mărfuri disponibile pe piaţa UE creşte exponenţial, fără compromiterea standardelor.

Totuşi, consolidarea operaţiunilor de control ale organismelor notificate şi îmbunătăţirea supravegherii pieţei sporeşte reputaţia marcajului CE şi încrederea consumatorilor.

Odată cu intrarea în vigoare a pachetului de legislaţie revizuit privind mărfurile pe piaţa internă, s-a consolidat rolul şi credibilitatea marcajului CE (a se vedea MEMO/10/257).

Procedurile, măsurile şi sancţiunile aplicabile produselor contrafăcute sau abuzurilor faţă de marcajul CE sunt prevăzute în legislaţiile administrative şi penale ale fiecărui stat membru.În funcţie de gravitatea faptei, operatorii economici ar putea fi amendaţi şi, în anumite circumstanţe, pedepsiţi cu închisoarea.Totuşi, dacă produsul nu este considerat drept un risc iminent la adresa securităţii, producătorul ar putea primi o a doua şansă de a se asigura că produsul este conform cu legislaţia aplicabilă, înainte de a fi obligat să scoată produsul de pe piaţă.

Campania de comunicare constă, printre alte iniţiative, din 30 de evenimente/seminarii privind marcajul CE pentru operatori economici, asociaţii profesionale, asociaţii ale consumatorilor şi jurnalişti.

Mai multe informaţii puteţi accesa aici