RO | EN | HU

europedirect.Institutii si politici Europene, politici ue, politici comune ale uniunii europene, politicile comune ale uniunii europene, politici comune ale ue, politici sociale europene, politici sociale in ue

Declaratia delegatiei Comisiei Europene dupa incheierea misiunii comune in Romania alaturi de Fondul Monetar International si Banca Mondiala

O delegaţie a Comisiei Europene a analizat implementarea programului de sprijin pentru balanţa de plăţi destinat României şi a evaluat aplicarea măsurilor convenite în vederea virării ultimei tranşe în valoare de 150 milioane de euro. Serviciile Comisiei Europene vor prezenta concluziile vizitei comisarului pentru afaceri economice şi monetare precum şi comitetului economic şi financiar al Uniunii Europene pentru a se consulta cu privire la virarea ultimei tranşe.

O misiune comună a Comisiei Europene, Fondului Monetar Internaţional şi Băncii Mondiale s-a aflat la Bucureşti în perioada 27 aprilie - 9 mai 2011. Serviciile Comisiei Europene au analizat, la nivel tehnic, dacă România a îndeplinit toate condiţiile pentru plata ultimei tranşe în valoare de 150 milioane de euro. Plata acestei ultime tranşe ar ridica suma totală acordată României în cadrul acestui program la 5 miliarde de euro.

Conform ultimelor evoluţii macroeconomice, economia se redresează după cum era de aşteptat, cu o creştere estimată la 1½% în 2011, care se va accelara până la aproximativ 3¾ - 4% în 2012. Totuşi, se aşteaptă ca inflaţia să rămână la un nivel mai ridicat decât cel anticipat, la peste 5% în 2011. Previziunile economice de primăvară ale Comisiei, care cuprind previziuni amănunţite pentru România, vor fi publicate în data de 13 mai 2011.

Ţinta de încasări pentru execuţia bugetară din primul trimestru a fost atinsă cu uşurinţă, iar ultimele evoluţii arată că execuţia bugetului va atinge obiectivul convenit pentru anul 2011 cu privire la deficit (4,4% din PIB calculat pe baza contabilităţii de casă; sub 5% pe baza principiilor contabilităţii de angajamente ESA). Evoluţia salariilor din sectorul public continuă să respecte limitele stabilite în bugetul anului 2011 şi în strategia fiscală pe termen mediu. Deşi reformele din sistemul sanitar generează economii care contribuie la recuperarea diferenţei dintre cheltuieli şi venituri, conform tendinţelor actuale este de aşteaptat ca o diferenţă negativă să persiste în timpul anului 2011. Membrii delegaţiei Comisiei Europene au primit asigurări că această problemă va fi abordată la suplimentarea bugetară de la mijlocul lui 2011 pentru a evita reapariţia arieratelor. În cele din urmă, membrii delegaţiei Comisiei Europene s-au putut asigura că planurile de investiţii ale Ministerului Transporturilor, aşa cum sunt prevăzute în acordul multi-anual de performanţă încheiat între minister şi agenţiile de implementare, sunt în concordanţă cu sumele înscrise în buget în cadrul strategiei fiscale pe termen mediu a guvernului. Astfel va fi facilitată o execuţie bugetară ordonată.

Delegaţia Comisiei Europene va prezenta concluziile vizitei comisarului pentru afaceri economice şi monetare şi comitetului financiar. Sub rezerva acordului acestora, Comisia va vira României ultima tranşă (150 de milioane de euro) din împrumutul acordat de Uniunea Europeană.
Delegaţia Comisiei Europene doreşte să mulţumească autorităţilor române pentru excelenta cooperare.

Pagini Utile:
Programul de sprijin pentru balanţa de plăţi
http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/countries/romania_en.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/eu_borrower/balance_of_payments/romania/romania_en.htm