RO | EN | HU

europedirect.Institutii si politici Europene, politici ue, politici comune ale uniunii europene, politicile comune ale uniunii europene, politici comune ale ue, politici sociale europene, politici sociale in ue

Redresarea progresiva a economiei UE tinde sa se confirme. Previziuni pentru 2011

Redresarea progresivă a economiei UE tinde să se confirme, previziunile pentru 2011 fiind ceva mai bune decât prognoza din toamnă. Se preconizează că PIB-ul va crește cu aproximativ 1¾% anul acesta și cu aproape 2% în 2012. Această perspectivă este susținută de previziuni mai bune pentru economia mondială și de starea de spirit generală optimistă la nivelul întreprinderilor din UE.

Inflația crește, totuși, într-un ritm mai rapid, reflectând creșterea prețurilor produselor de bază. Se preconizează că inflația globală va atinge o medie de aproape 3% în UE și 2½% în zona euro în acest an, pentru ca în 2012 să scadă la aproximativ 2% și, respectiv, 1¾%. Între timp, se estimează că condițiile de pe piața muncii se vor ameliora ușor în perioada analizată în previziuni. Se prevede că rata șomajului va scădea cu ½ de punct procentual, ajungând la puțin peste 9% și la 9 ¾ % în UE și, respectiv, în zona euro până în 2012. Consolidarea bugetară înregistrează progrese, deficitul public tinzând să scadă la aproximativ 3¾% din PIB până în 2012. Previziunile continuă să fie totuși foarte diferite de la un stat membru la altul.

Comisarul european pentru Afaceri Economice și Monetare, Olli Rehn, a declarat: „Principalul mesaj al previziunilor noastre este că redresarea economică a Europei este solidă și continuă în ciuda unor evenimente perturbatoare și tensiuni externe de dată recentă de pe piața datoriilor suverane. Deficitele publice sunt clar în scădere. Este crucial în momentul de față să se consolideze aceste tendințe de creștere și de consolidare și să se asigure de asemenea rezultate concrete în termeni de locuri de muncă mai numeroase și mai bune. Pentru realizarea acestui lucru este nevoie de o consolidare bugetară continuă și de o punere în aplicare fermă a reformelor structurale pentru crearea de locuri de muncă și ameliorarea competitivității economiilor noastre.”

Redresarea economică își menține ritmul
Redresarea economică a UE continuă să progreseze, în ciuda vulnerabilităților persistente pe piețele financiare și a unui mediu extern care a devenit mai dificil. Redresarea se extinde și, potrivit estimărilor, va continua în acest sens în 2011, înscriindu-se în linii mari în previziunile din toamna trecută. Investițiile în echipamente tind să crească considerabil anul acesta, fiind sprijinite de o revizuire în sens ascendent a creșterii exporturilor. Investițiile în sectorul construcțiilor, dimpotrivă, vor continua să scadă, reflectând ajustările care au loc în prezent în mai multe state membre. Totodată, se estimează că consumul privat va crește ușor anul acesta în UE, iar revenirea sa progresivă trebuie sprijinită ulterior prin îmbunătățirea treptată a condițiilor de pe piața muncii, prin creșterea moderată a veniturilor și prin rate mai reduse de economii. Cu toate acestea, ratele mai ridicate ale inflației au încetinit oarecum ritmul acestei consolidări progresive față de previziunile din toamnă. De asemenea, procesul de scădere a nivelului de îndatorare, aflat încă în curs, în sectorul întreprinderilor și în gospodării, creșterea aversiunii față de risc și impactul consolidării bugetare tind să influențeze pe termen scurt cheltuielile de capital și pe cele ale consumatorilor.

După cum se întâmplă de obicei în cazul redresărilor după crize financiare profunde, se așteaptă ca relansarea economică a UE să fie mai timidă decât cele anterioare, deși odată cu consolidarea treptată a creșterii cererii interne din sectorul privat, redresarea se va autoalimenta din ce în ce mai mult. În ceea ce privește mediile anuale, se estimează că creșterea PIB-ului se va accelera treptat de la puțin peste 1½% în zona euro și 1¾% în UE în acest an la aproximativ 2% în ambele regiuni în 2012. Cifrele din 2011 sunt ușor mai ridicate decât s-a preconizat în previziunile cuprinzătoare anterioare din toamna trecută.

Evoluții diferite de la un stat membru la altul
Imaginea de ansamblu maschează diferențele pronunțate existente între evoluțiile de la nivelul statelor membre. Unele țări, în special Germania, dar și unele economii de mai mici dimensiuni, orientate către export, au înregistrat o relansare puternică a activității, în timp ce altele, mai ales unele țări periferice, rămân în urmă. Se așteaptă ca ritmul redresării economice în UE să înregistreze în continuare diferențe.

Corecția aflată în curs a dezechilibrelor din cadrul UE va continua în perioada analizată în previziuni. Ajustarea este cea mai pronunțată în țările în care deficitele au fost foarte mari la declanșarea crizei, în mare parte din cauza reducerii consumului. Și unele surplusuri structural ridicate de cont curent par să scadă progresiv sub efectul unei cereri interne mai mari și al importurilor dinamice.

Se întrevede o redresare mai degrabă caracterizată de lipsa de locuri de muncă, însă finanțele publice continuă să se amelioreze
Situația de pe piețele europene ale muncii rămâne variată, rata șomajului atingând de la 4-5% în Țările de Jos și Austria la 17‑21% în Spania și țările baltice. Rata de ocupare a forței de muncă în UE a crescut ușor în ultimul trimestru din 2010, ca efect al îmbunătățirii situației din toate sectoarele, cu excepția industriei și a construcțiilor. Având în vedere decalajul obișnuit dintre creșterea producției și cea a ocupării forței de muncă, se estimează o creștere modestă a celei din urmă în ambele regiuni anul acesta. Previziunile privind șomajul includ o scădere de aproximativ ½ de punct procentual în perioada analizată în previziuni în ambele regiuni. Cu toate acestea, deși din toamnă s-a înregistrat o ușoară tendință pozitivă, relansarea rămâne, în perspectivă, mai degrabă caracterizată de lipsa de locuri de muncă.

Finanțele publice au început să se amelioreze anul trecut. Datorită creșterii mai intense și a încheierii perioadei de aplicare a măsurilor temporare de stimulare, se preconizează că deficitul public general în UE va scădea de la aproximativ 6½% din PIB în 2010 la aproximativ 4¾% în 2011 și la 3¾% în 2012, urmând un parcurs similar, în linii mari, însă la un nivel ceva mai scăzut, pentru zona euro. Perspectiva este ușor mai favorabilă decât cea anunțată în previziunile din toamnă. În ambele zone, reducerea cheltuielilor reprezintă cel mai important aspect al ajustării. Gradul de îndatorare, însă, rămâne pe o curbă ascendentă în perioada analizată în previziuni, ajungând la circa 83% din PIB în UE și la 88% în zona euro până în 2012.

Inflația va crește
Inflația destul de ridicată a prețurilor de consum este prezentă în previziunile pentru ambele zone, UE și euro, pentru perioada următoare, deși este mult mai scăzută față de vârful atins în 2008. Provocată în principal de inflația mai mare a prețurilor la energie, se estimează că inflația IAPC va atinge o medie de aproape 3% în UE și 2½% în zona euro în acest an, pentru ca în 2012 să scadă la aproximativ 2% și, respectiv, 1¾%. Se preconizează că, în contextul unei economii încă destul de slabe, creșterea salariilor și inflația subiacentă vor fi menținute sub control, ceea ce ar compensa parțial creșterile estimate ale prețurilor la energie și la produsele de bază.

Riscurile pentru creștere persistă într-un context de nesiguranță crescândă
Schimbările politice din Orientul Mijlociu și Africa de Nord, precum și consecințele economice negative ale cutremurului și tsunamiului din Japonia au sporit gradul de incertitudine și reprezintă riscuri pentru activitatea economică mondială, putând duce la o inflație mai mare la nivel internațional și la o creștere mai lentă decât cele prevăzute în scenariul de bază.

Piețele financiare, în special unele segmente ale pieței obligațiunilor suverane, rămân vulnerabile, neputând fi total excluse unele circuite de feedback negativ. Sunt prezente și riscuri produse de tensiunile de pe piețele schimbului valutar

Printre ipotezele favorabile, creșterea mondială mai puternică decât s-a estimat, ca urmare a unei cereri interne mai dinamice pe piețele emergente, ar putea stimula și mai mult creșterea exporturilor UE. Pe plan intern, orientarea creșterii PIB-ului UE către cererea internă s-ar putea dovedi mai solidă decât s-a estimat în previziuni datorită, de exemplu, faptului că piața muncii ar putea produce surprize pozitive. De asemenea, dinamismul economiei germane ar putea avea efecte mai intense decât s-a estimat asupra altor state membre.

În ansamblu, balanța riscurilor pentru creșterea economică prezentată în această prognoză prezintă în mod clar tendințe negative.

Raportul detaliat este disponibil la adresa:
http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2011_spring_forecast_en.htm