RO | EN | HU

europedirect.Institutii si politici Europene, politici ue, politici comune ale uniunii europene, politicile comune ale uniunii europene, politici comune ale ue, politici sociale europene, politici sociale in ue

Intreprinderile mici vor avea propriul ambasador in fiecare stat membru UE

Proaspăt numiții Dna sau Dl IMM vor apăra interesele întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri). În principal, aceștia vor verifica aplicarea corectă a legislației UE privind IMM-urile și se vor asigura că politicile la nivel național, regional și local sunt favorabile întreprinderilor. Astăzi, vicepreședintele Comisiei Europene, Antonio Tajani, a inaugurat o nouă rețea de ambasadori ai IMM-urilor în statele membre la conferința SBA intitulată „Mobilizarea IMM-urilor pentru viitorul Europei”, desfășurată la Budapesta. În timp ce IMM-urile sunt afectate de politici elaborate în diferite departamente ale administrației, pornind de la cele care se ocupă de impozitare la cele responsabile de situația financiară, sau de la cele care au ca sarcină reglementarea la cele care se ocupă de educație, ambasadorii IMM-urilor vor sprijini micile întreprinderi să se concentreze asupra principalei lor misiuni, aceea de a prospera și de a crea locuri de muncă. Vicepreședintele Comisiei Europene, Antonio Tajani, responsabil pentru industrie și antreprenoriat, a declarat: „Noii ambasadori ai IMM-urilor se vor asigura că administrațiile «gândesc mai întâi la scară mică» și țin cont de interesele IMM-urilor în fiecare nouă lege și reglementare. Contez pe noii noștri Dna și Dl IMM pentru crearea unui climat bun pentru toate micile întreprinderi, care să le permită să își descătuşeze importantul stimul și potențial de creare de locuri de muncă și creștere economică. Atunci când vrem să facem treabă serioasă în Europa, gândim mai întâi la scară mică, dar obiectivele noastre sunt MĂREŢE.” SBA (Small Business Act / Actul pentru Micii Întreprinzători) este politica elaborată de Comisia Europeană pentru IMM-uri, care are drept obiectiv să facă Europa mai favorabilă întreprinderilor și să încurajeze oamenii să își deschidă propriile afaceri. Pe viitor, noii Dna sau Dl IMM se vor întâlni cu organizații reprezentative pentru IMM-uri la nivelul UE în cadrul Grupului Consultativ SBA. Acest proces face parte din noul tip de guvernanță la care se face referire în reexaminarea recentă a SBA. Acest nou sistem va asigura o monitorizare mai aprofundată și o acțiune coordonată în sprijinul IMM-urilor. SBA a contribuit deja la reducerea reglementărilor. A asigurat, până acum, finanțare pentru peste 110.000 de IMM-uri din cele 200.000 planificate să beneficieze de garanții de împrumut bancar pentru IMM-uri și mecanisme de capital de risc până în 2012. A propus soluții favorabile micilor întreprinderi la probleme precum plățile întârziate sau accesul la procedurile de achiziții publice. Statele membre au adoptat și ele măsuri similare. Ele au redus costurile și durata înființării unei societăți de la 12 zile și 485 EUR în 2007 la 7 zile și 399 EUR în 2010, au îmbunătățit accesul IMM-urilor la credite și au lansat mecanisme de internaționalizare. Rămân însă multe de făcut. Proaspăt numiții ambasadori ai IMM-urilor sunt așteptați să se concentreze asupra acțiunilor la nivel național și să le accelereze. Conferința „Mobilizarea IMM-urilor pentru viitorul Europei” este organizată în cooperare cu Președinția Ungară a UE și a beneficiat de participarea reprezentanților micilor întreprinderi, organizațiilor patronale și administrațiilor publice însărcinate cu misiunea de a coordona politica în domeniul IMM-urilor. Context Recenta reexaminare SBA a indicat necesitatea unei mai bune guvernanțe pentru a asigura aplicarea conceptului „a gândi mai întâi la scară mică” la toate nivelurile procesului de elaborare de politici. Comisia Europeană l-a numit pe dl Daniel Calleja Crespo, director-general adjunct la Direcția Generală pentru Întreprinderi și Industrie din cadrul Comisiei Europene, în calitatea de nou ambasador al IMM-urilor la nivel de UE. Reexaminarea SBA a cerut, de asemenea, statelor membre să numească un ambasador al IMM-urilor la nivel naţional al cărui rol central va fi să se asigure că principiul „a gândi mai întâi la scară mică” este aplicat la toate nivelurile administrative, pe întreg teritoriul UE. Cele 23 de milioane de întreprinderi mici și mijlocii din Europa constituie sufletul economiei și societății europene, reprezentând 98% din întreprinderi și două treimi din totalul ocupării forței de muncă în domeniul privat. Persoane de contact: Carlo Corazza: +32 (0)2 29 51 752 carlo.corazza@ec.europa.eu Andrea Maresi: +32 (0)2 29 90 403 andrea.maresi@ec.europa.eu