RO | EN | HU

europedirect.Institutii si politici Europene, politici ue, politici comune ale uniunii europene, politicile comune ale uniunii europene, politici comune ale ue, politici sociale europene, politici sociale in ue

Comisia Europeana saluta infiintarea Institutului European de Drept

Viviane Reding, comisarul Uniunii Europene pentru justiție, a salutat înființarea Institutului European de Drept, considerând că acesta reprezintă o contribuție importantă la obiectivul mai amplu al UE privind crearea unui spațiu european de justiție. Institutul, o organizație non-profit independentă, va ajuta la îmbunătățirea coerenței juridice în Europa, oferind o consiliere practică responsabililor politici și autorităților.

„Înființarea Institutului European de Drept constituie o etapă importantă în crearea unui spațiu european de drept, drepturi și justiție”, a declarat doamna Reding, vicepreședinte al Comisiei și comisar UE pentru justiție. „Institutul poate aduce o valoare adăugată semnificativă cercetării juridice europene, îmbunătățind punerea în aplicare a legislației UE și contribuind la punerea acesteia în serviciul cetățenilor și întreprinderilor. Am convingerea că Institutul European de Drept va reuși să valorifice diversitatea de o mare bogăție a sistemelor juridice din Europa și va contribui la dezvoltarea unei culturi juridice europene.”
Legislația europeană exercită un impact profund asupra vieții de zi cu zi a cetățenilor, întreprinderilor și structurilor politice și juridice naționale din Europa. Cercetarea universitară și formarea judiciară sunt necesare pentru dezvoltarea și consolidarea în continuare a tuturor domeniilor din dreptul european, și anume a sectorului civil, penal sau administrativ.
Institutul va contribui la analizarea dificultăților întâmpinate de practicienii din domeniul dreptului, la identificarea unor soluții posibile care să permită o mai bună punere în aplicare a legislației europene și la formularea unor propuneri pentru reforma legislației europene în toate domeniile sale. Acesta va constitui totodată un forum pentru schimburi de opinii și discuții adresat avocaților, cadrelor universitare și practicienilor din domeniu.
Inițiativa înființării unui Institut European de Drept – promovată de către Comisie în planul său de acțiune privind crearea unui spațiu al libertății, securității și justiției pentru cetățenii europeni (IP/10/447) – se inspiră din modelul American Law Institute, un organism neguvernamental care a jucat un rol decisiv în elaborarea Uniform Commercial Code, care facilitează vânzările și alte tranzacții comerciale în cele 50 de state ale SUA.
Pe lângă consolidarea cercetării juridice europene, Comisia intenționează să intensifice formarea practicienilor din domeniul dreptului în ceea ce privește utilizarea și aplicarea dreptului european în practică. Prin urmare, aceasta are în vedere prezentarea în toamnă a unui plan de acțiune cuprinzător pentru formarea judiciară europeană.
Context
Institutul European de Drept:
• va evalua și va încuraja dezvoltarea dreptului UE, a politicilor și practicilor în domeniul juridic;
• va prezenta propuneri pentru dezvoltarea acquis-ului legislativ al UE și pentru îmbunătățirea punerii în aplicare a legislației UE de către statele membre;
• va identifica și va analiza evoluțiile în materie juridică în domeniile care intră în sfera de competență a statelor membre și care prezintă relevanță la nivelul UE;
• va studia abordările UE privind dreptul internațional și va intensifica rolul pe care dreptul UE l-ar putea juca la nivel mondial, de exemplu în redactarea instrumentelor internaționale sau a unor modele de norme;
• va conduce și va facilita cercetarea paneuropeană, de exemplu prin redactarea, evaluarea și îmbunătățirea principiilor și a normelor comune ale sistemelor juridice europene;
• va oferi un forum pentru juriști - cadre universitare, judecători, avocați și alți practicieni în domeniul dreptului – cu diverse tradiții juridice care pot face obiectul discuțiilor
Consiliul Institutului poate numi membri asociați („fellows”) și observatori – fie din proprie inițiativă, fie ca urmare a prezentării unui dosar de candidatură. Sediul acestuia va fi la Viena, Austria.
Persoane de contact:
Matthew Newman (+32 2 296 24 06)
Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Pagini Utile
  1. Institutul European de Drept: http://www.europeanlawinstitute.eu/
  2. Programul conferinței de inaugurare a Institutului European de Drept care a avut loc la Paris la 1 iunie 2011: http://www.europeanlawinstitute.eu/typo/index.php?id=110
  3. Sala de presă online a Direcției Generale pentru Justiție: http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm
  4. Vicepreședintele Viviane Reding salută înființarea Institutului European de Drept în discursul susținut în data de 10 aprilie 2010 la Institutul Universitar European din Florența. SPEECH/10/154
  5. Pagina principală de internet a doamnei Viviane Reding, vicepreședinte al Comisiei Europene și comisar UE pentru justiție: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm