RO | EN | HU

europedirect.Institutii si politici Europene, politici ue, politici comune ale uniunii europene, politicile comune ale uniunii europene, politici comune ale ue, politici sociale europene, politici sociale in ue

Comisia ia masuri mai ferme pentru combaterea coruptiei

Patru din cinci cetățeni ai Uniunii Europene consideră corupția drept o problemă majoră în statul membru din care fac parte. Conform estimărilor, corupția produce economiei UE un prejudiciu anual de 120 de miliarde EUR[1]. Această cifră reprezintă 1% din PIB-ul UE, ceea ce înseamnă o sumă doar cu puțin mai mică decât bugetul anual al Uniunii Europene. În consecință, este evident că acest tip de criminalitate trebuie combătut printr-un angajament politic ferm. Comisia face astfel un prim pas prin crearea unui nou mecanism, Raportul anticorupție al UE, pentru a monitoriza și a evalua eforturile statelor membre de combatere a corupției și, de asemenea, pentru a încuraja un angajament politic mai susținut al statelor membre. Acest mecanism va ajuta statele membre să îmbunătățească procesul de punere în aplicare a legislației, să implementeze pe deplin angajamentele internaționale pe care și le-au asumat și să consolideze coerența politicilor și acțiunilor pe care le întreprind pentru combaterea corupției.

„Atenția acordată luptei împotriva corupției trebuie să fie o prioritate. Deși există cadre juridice complexe la nivel internațional și european, am constatat că punerea în aplicare de către statele membre este foarte inegală. În ceea ce mă privește, am convingerea că nu există suficientă hotărâre în rândul politicienilor și decidenților pentru combaterea acestei infracțiuni. Raportul nostru anticorupție poate impulsiona voința politică de a acționa, prin faptul că oferă o imagine clară asupra eforturilor și realizărilor în materie de anticorupție și, de asemenea, prin faptul că pune în evidență nereușitele și punctele vulnerabile în cele 27 de state membre. În același timp, ar trebui să ne asigurăm că în toate politicile relevante ale UE se pune un accent mai puternic pe corupție. Combaterea cu succes a corupției este o continuă luptă, iar măsurile pe care le propunem astăzi reprezintă doar o parte dintr-un răspuns mai amplu la provocările cu care se confruntă societățile noastre în ceea ce privește corupția. Eu abordez cu foarte mare seriozitate aceste provocări. Din acest motiv, în anii viitori voi propune acțiuni în aceste direcții, cum ar fi norme noi privind confiscarea activelor provenite din săvârșirea de infracțiuni, un plan privind o mai bună colectare a datelor statistice din domeniul criminalității, precum și o strategie pentru ameliorarea investigațiilor din domeniul infracționalității financiare în statele membre”, a declarat doamna Cecilia Malmström, comisar pentru afaceri interne.

Indiferent de natura și de amploarea corupției, aceasta afectează toate statele membre, precum și Uniunea Europeană în ansamblu, prin scăderea investițiilor, prin impactul negativ asupra funcționării echitabile a pieței interne și prin reducerea finanțelor publice. Corupția poate îmbrăca diferite forme, de exemplu corupția în mediul politic, acte de corupție comise de grupări ale criminalității organizate sau împreună cu astfel de grupări, acte de corupție între persoane private sau acte de corupție cunoscute sub denumirea de „mica corupție”, însă aceste abuzuri de putere prin care se urmărește obținerea unor foloase în beneficiul propriu sunt inacceptabile și pot avea efecte grave. În centrul inițiativelor lansate se află instituirea unui nou mecanism de evaluare a eforturilor anticorupție depuse în cadrul UE. Raportul anticorupție al UE va identifica tendințele și punctele slabe care necesită o soluție și, în același timp, va stimula schimbul de experiență inter pares și schimbul de cele mai bune practici.

Raportul va fi emis de Comisie la fiecare doi ani, începând din 2013, și se va întemeia pe informațiile primite din diferite surse, inclusiv prin intermediul mecanismelor actuale de monitorizare (de către Consiliul Europei, OCDE și Organizația Națiunilor Unite), de la experți independenți, părți interesate și societatea civilă. În paralel, UE ar trebui să negocieze participarea sa în cadrul Grupului de State împotriva Corupției din cadrul Consiliului Europei (GRECO), pentru crearea de sinergii între cele două mecanisme.
Pentru abordarea cu mai multă eficiență a problemelor corupției, statele membre ar trebui să îmbunătățească modul de implementare a instrumentelor juridice de combatere a corupției existente la nivel european și internațional. De asemenea, în toate politicile sale relevante, atât interne, cât și externe, UE ar trebui să pună un accent mai mare pe aspectele corupției. Prin urmare, Comisia va continua inițiativa prin propunerea, spre sfârșitul anului, a unor norme modernizate ale UE privind confiscarea activelor obținute din criminalitate, a unei strategii de ameliorare a investigațiilor în domeniul infracționalității financiare în statele membre în anul 2012, precum și a unui plan de acțiune pentru ameliorarea datelor statistice privind criminalitatea. Comisia, împreună cu agențiile UE, cum ar fi Europol, Eurojust, CEPOL și OLAF, va intensifica acțiunile de cooperare judiciară și polițienească și va îmbunătăți formarea funcționarilor care au răspunderea aplicării legii. Comisia va acționa pentru modernizarea normelor UE privind achizițiile publice, a standardelor contabile și a normelor de audit pentru întreprinderile din UE.

De asemenea, în 2011, Comisia va adopta o strategie pentru combaterea fraudei care afectează interesele financiare ale UE. În paralel, Comisia va pune un accent mai puternic pe aspectele luptei anticorupție în cadrul procesului de extindere a UE și, împreună cu Înaltul Reprezentant, în cadrul politicii noastre de vecinătate. În politicile noastre de cooperare și dezvoltare se va recurge mai mult la condiționalitate.
________________________________________
[1] Această cifră rezultă din estimările efectuate de instituțiile și organismele specializate, cum ar fi Camera Internațională de Comerț, Transparency International, UN Global Compact, Forumul Economic Mondial, Clean Business is Good Business 2009, conform cărora corupția reprezintă 5% din PIB la nivel mondial.
Context

Pachetul anticorupție adoptat cuprinde:
  • o Comunicare privind combaterea corupției în UE, în care sunt prezentate obiectivele Raportului anticorupție al UE și aspectele practice privind funcționarea acestuia; în comunicare se explică, de asemenea, modul în care UE ar trebui să se concentreze mai mult pe problema corupției în toate politicile sale interne și externe relevante;
  • o Decizie a Comisiei de instituire a mecanismului UE de raportare în materie de anticorupție;
  • un Raport privind punerea în aplicare a Deciziei-cadru 2003/568/JAI a Consiliului privind combaterea corupției în sectorul privat;
  • un Raport privind modalitățile de participare a UE la Grupul de state împotriva corupției al Consiliului Europei (GRECO).
Etapele următoare
Setul de măsuri adoptat face parte dintr-un program mai amplu de protejare a economiei licite europene, în conformitate cu „Strategia de securitate internă a UE în acțiune”, prezentată de Comisie în noiembrie 2010 (IP/10/1535). În toamna aceasta, Comisia va propune, de asemenea, un cadru juridic revizuit al UE privind confiscarea și recuperarea activelor provenite din criminalitate, precum și un plan de acțiune cu privire la modul de îmbunătățire a culegerii de date statistice privind criminalitatea.

Persoane de contact:
Michele Cercone (+32 2 298 09 63)
Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

Pagini Utile
• Pagina principală de internet a doamnei Cecilia Malmström, comisarul pentru afaceri interne
Pagina principală de internet a DG Afaceri Interne