RO | EN | HU

europedirect.Institutii si politici Europene, politici ue, politici comune ale uniunii europene, politicile comune ale uniunii europene, politici comune ale ue, politici sociale europene, politici sociale in ue

Comisia Europeana ar vrea ca 2013 sa fie „Anul european al cetatenilor”

Cetăţenia Uniunii şi drepturile conferite de aceasta reprezintă unul dintre principalii piloni ai Uniunii Europene. Cu ocazia celei de a douăzecea aniversări a instituirii cetăţeniei Uniunii prin Tratatul de la Maastricht, la 1 noiembrie 1993, Comisia Europeană a propus ca anul 2013 să fie desemnat drept „Anul european al cetăţenilor”.

În cei 20 de ani de la crearea cetăţeniei Uniunii, s-au înregistrat progrese reale care afectează în mod direct vieţile a milioane de persoane. Să menţionăm doar un exemplu: în prezent, călătoria în străinătate presupune costuri mai scăzute, formalităţi simplificate de trecere a frontierei, garanţii pentru pachetele de servicii turistice, acces la sistemele de asistenţă medicală şi preţuri mai ieftine atunci când sunaţi acasă. Acestea sunt doar câteva dintre beneficiile care decurg din cetăţenia UE. Obiectivul Comisiei este de a se asigura că sunt eliminate restul de obstacole cu care se confruntă cetăţenii atunci când îşi exercită drepturile în străinătate.

„Libera circulaţie este dreptul cel mai preţuit al cetăţenilor Uniunii Europene. Acesta este sinonim cu cetăţenia Uniunii. Întreprinderile şi cetăţenii se bucură de avantaje imense prin eliminarea constantă de către UE a barierelor interne în ceea ce priveşte libera circulaţie a bunurilor, serviciilor şi persoanelor. Doresc să continuăm realizările noastre de până acum, astfel încât toţi cetăţenii UE să se simtă în largul lor atunci când călătoresc, fac cumpărături, studiază sau se stabilesc în alt stat membru al UE”, a declarat vicepreşedintele Viviane Reding, comisarul UE responsabil pentru justiţie şi cetăţenie. „Dacă europenii nu îşi cunosc drepturile, aceştia nu sunt în măsură să şi le exercite în mod efectiv. Astăzi, 48% dintre europeni au sentimentul că nu sunt bine informaţi cu privire la drepturile pe care le au. Anul european al cetăţenilor ne va ajuta să schimbăm acest lucru. Va fi o bună ocazie pentru a le reaminti cetăţenilor ceea ce Uniunea Europeană poate face pentru fiecare dintre noi.”

Context:
Libertatea de circulaţie este dreptul cel mai preţuit al cetăţenilor Uniunii Europene (a se vedea comunicatul de presă nr. 14/2011). Într-adevăr, din ce în ce mai mulţi europeni beneficiază de acest drept şi locuiesc într-un alt stat membru al UE: în 2009, aproximativ 11,9 milioane de cetăţeni trăiau într-un alt stat membru decât cel de origine; în 2010, această cifră a crescut la 12,3 milioane (STAT/11/105). Datorită cetăţeniei UE – care nu înlocuieşte cetăţenia naţională, ci se adaugă la aceasta – cetăţenii UE au acces la o gamă largă de drepturi în toate statele membre ale Uniunii, între care dreptul de a avea acces, în calitate de consumatori, la mărfuri şi servicii în alte state membre, precum şi dreptul, în calitate de cetăţeni, de a avea acces la educaţie, de a obţine recunoaşterea calificărilor lor profesionale, de a avea acces la asistenţă medicală, de a obţine sau de a îşi păstra drepturile de asigurări sociale sau dreptul de vot şi de a candida la alegerile pentru Parlamentul European şi la alegerile locale în statul membru de reşedinţă.

Cu toate acestea, deşi peste o treime (35%) din lucrători ar lua în considerare ocuparea unui loc de muncă în alt stat membru, aproape unul din cinci este de părere în continuare că există prea multe obstacole în calea realizării efective a acestui lucru. Pe lângă dificultăţile de natură lingvistică, lipsa cronică de informaţii este cel mai important obstacol în calea navetei transfrontaliere în scopuri profesionale. Un studiu din 2010 a arătat că, în continuare, un număr mult prea mare de persoane simt că nu sunt informate în mod adecvat cu privire la diferitele drepturile pe care le au la dispoziţie: doar 43% cunosc semnificaţia termenului „cetăţean al Uniunii Europene” şi aproape jumătate din cetăţenii europeni (48%) indică faptul că nu sunt „bine informaţi” cu privire la drepturile lor (a se vedea anexa).

În plus, Raportul pe 2010 privind cetăţenia UE (a se vedea IP/10/1390 şi MEMO/10/525) a arătat că, în realitate, există în continuare numeroase obstacole care împiedică sau descurajează cetăţenii să se mute în străinătate. Raportul a evidenţiat 25 de acţiuni concrete pentru a elimina obstacolele rămase. Una dintre acestea este aceea de a „susţine o mai bună cunoaştere de către cetăţeni a statutului de cetăţeni UE, a drepturilor pe care le au şi a semnificaţiei acestui lucru în viaţa lor de zi cu zi, propunând ca 2013 să fie desemnat drept Anul european al cetăţenilor şi organizând, în anul respectiv, evenimente pe tema cetăţeniei UE şi a politicilor UE care se adresează cetăţenilor”. Anul european al cetăţenilor va fi caracterizat prin continuarea acţiunilor puse în aplicare ca urmare a Raportului privind cetăţenia UE: în 2013, Comisia va publica un plan de acţiune pentru finalizarea eliminării obstacolelor rămase care împiedică cetăţenii să beneficieze de drepturile lor în calitate de cetăţeni ai Uniunii.

Prin desemnarea anului 2013 drept Anul european al cetăţenilor, Comisia Europeană îşi respectă angajamentul asumat în cadrul Raportului privind cetăţenia UE şi răspunde apelului Parlamentului European în acest sens.

Obiectivul Anului european al cetăţenilor este de a facilita exercitarea dreptului cetăţenilor Uniunii la liberă circulaţie şi şedere pe teritoriul UE, asigurându-se că aceştia pot consulta cu uşurinţă informaţiile cu privire la drepturile lor. Mai precis, obiectivele anului sunt următoarele:
sensibilizarea cetăţenilor în legătură cu dreptul lor la liberă şedere pe teritoriul Uniunii Europene;
sensibilizarea cetăţenilor cu privire la modul în care pot beneficia de drepturile şi politicile UE şi stimularea participării lor active în procesul de elaborare a politicilor Uniunii;
stimularea unei dezbateri privind impactul şi potenţialul dreptului la liberă circulaţie, în special în ceea ce priveşte consolidarea coeziunii şi a înţelegerii reciproce între oameni.

Pentru a marca Anul european al cetăţenilor - 2013, vor fi organizate o serie de evenimente, conferinţe şi seminare în întreaga UE, la nivelul Uniunii, precum şi la nivel naţional, regional sau local. De asemenea, Comisia intenţionează să consolideze vizibilitatea portalurilor web multilingve Europe Direct şi „Europa ta”, ca elemente-cheie ale unui „ghişeu unic” de informare privind drepturile cetăţenilor Uniunii Europene, precum şi rolul şi vizibilitatea instrumentelor de soluţionare a problemelor, cum ar fi SOLVIT, pentru a le permite cetăţenilor Uniunii să beneficieze într-o mai mare măsură de drepturile pe care le au şi să le apere.

Bugetul propus pentru activităţile care urmează să aibă loc în cadrul Anului european al cetăţenilor – 2013 este de 1 milion EUR.
Decizia de astăzi va trebui să fie aprobată de Parlamentul European şi de Consiliul de Miniştri conform „procedurii legislative ordinare” (codecizie). Comisia intenţionează să lucreze în strânsă colaborare cu celelalte instituţii ale Uniunii, în special Parlamentul European, şi cu statele membre pentru a se asigura că anul european are un impact puternic şi durabil.

Pagini Utile:
Pagina de întâmpinare a doamnei Viviane Reding, vicepreşedinte al Comisiei Europene şi comisar UE pentru justiţie: http://ec.europa.eu/reding

Persoane de contact:
Matthew Newman (+32 2 296 24 06)
Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)